Soennisme: “Het volk van de traditie” — de orthodoxe moslimmeerderheid

Het transcript is op dit moment nog niet beschikbaar.

In de eerste jaren van de Islamitische geschiedenis groeide er een felle machtsstrijd tussen een aantal families en stammen, deze strijd resulteerde in de twee belangrijkste stromingen van de Islam: Soennisme en Sjiisme. Sjiisme traceren hun Imams terug tot Ali, de neef en schoonzoon van Mohammed. De Soennieten en de Sjiieten gingen in 661 na Christus uit elkaar, toen Ali door een rivaliserende factie werd gedood.

De Soennieten, of “het volk van de traditie” (ahl as-sunnah), zijn degenen die voortkomen uit de factie die Ali versloeg. Zij kozen de opvolger van Mohammed aan de hand van overeenstemming in plaats van afkomst. Door de eeuwen heen hebben deze twee stromingen verschillende politieke, theologische en juridische tradities ontwikkeld.

De Soennitische factie kreeg de overhand in de meeste regio’s op de wereldbol. Naar schatting is 90% van de Moslims vandaag Soennitisch, terwijl de Sjiieten 10% vertegenwoordigen en vooral in Irak, Iran, Pakistan en India leven.

Soennieten waarderen de gebruiken en waarden van de orthodoxe meerderheid, in plaats van de minderheid. Ze hebben manieren ontwikkeld om een overeenstemming te bereiken die het mogelijk maakt om nieuwe manieren en gebruiken te aanvaarden die niet uit de Koran komen. Er zijn bijvoorbeeld vier grote scholen voor de interpretatie van de wet (Sharia): Hanafi, Maliki, Shafi’i en Hanbali. Elk domineren ze in hun gebied maar worden allemaal als een orthodox beschouwd.

Alle Soennieten delen dezelfde overtuigingen: 1) de eenheid van Allah, 2) Engelen, 3) de door God gegeven boeken, 4) de Profeten, 5) de Oordeelsdag, en 6) Voorbestemming. Soennieten zijn het ook eens over een groot aantal andere geloofsartikelen zoals: dat Mohammed de laatste profeet is, dat de Koran eeuwig is, dat Mohammed voor gelovigen pleit op de Oordeelsdag en dat het goed is om heiligen te vereren.

Er zijn ook drie concurrerende Soennitische scholen van theologie: De Ash’ari benadrukken dat de openbaring belangrijker is dan de menselijke rede. De Maturidi waarderen de menselijke rede en de vrije wil en Traditionalisten benadrukken dat de Koran letterlijk geïnterpreteerd moet worden, zelfs in de 21ste eeuw.

God leidt velen tot Christus op veel plekken in de wereld. De grootste beweging zien we onder Soennieten in Noord-Afrika en Zuid- en Zuidoost-Azië. Er is veel bemoedigende beweging in de meeste regio’s, maar vaak is het nog klein.

Op verschillende manieren worden Soennitische regio’s bereikt, door getuigen in de buurt, satelliettelevisie, en het internet. Omdat regering en religieuze autoriteiten vaak nauw samen werken in Soennitische landen, komt de tegenstand voor Christenen en de vervolging van hen die zich bekeren en Jezus volgen meestal van alle kanten: de familie, de gemeenschap en de overheid.

  • Bid dat Soennieten ertoe worden getrokken om het leven, de dood en de opstanding van Jezus te bestuderen in de Injil (het Nieuwe Testament).
  • Bid dat Jezus zich aan hen zal openbaren en dat Zijn liefde hun harten zal verzachten om Hem te aan te nemen.
  • Bid dat Soennieten Jezus omarmen als de Weg, de Waarheid en het Leven.

Overgenomen van Prayercast

Overgenomen van Prayercast