Sjiisme: “De groep van Ali” — de tweede grootste groep Moslims

Het transcript is op dit moment nog niet beschikbaar.

Na de dood van Mohammed ontstond er een felle machtsstrijd tussen de stammen en verschillende facties. Uiteindelijk ontwikkelden zich de twee belangrijkste stromingen van de Islam: Soennisme en Sjiisme.

De groep van Ali (Sjia) zijn degenen die geloven dat Mohammed Ali, zijn neef en de man van zijn dochter Fatima, aangewezen heeft om hem op te volgen. Ali werd de vierde heerser (kalief) in 657 na Christus, maar hij stierf in de strijd in 661. Kort daarna werden ook zijn beide zonen gedood. Overweldigd door sterkere facties, is de omstreden groep van Ali door de eeuwen heen in conflict gebleven met opeenvolgende Soennitische heersers.

Bekend als “het volk van het huis,” blijven Sjiieten trouw aan de familie van Mohammed. Zij vormen zo’n 10-13% van de Moslims vandaag met de grootste gemeenschappen in Irak, Iran, Pakistan en India.

Sjiieten geloven dat Allah opvolgers van Ali blijft benoemen — ze noemen deze lijn van opvolging de Imamate. Deze opvolgende Imams krijgen goddelijk inzicht zodat ze de Koran zonder fouten kunnen interpreteren. Vandaag zijn er drie grote groepen Sjiieten die het oneens zijn over de opvolging van Ali: De Twelvers (85% van de Sjiieten) de Zaydis in Jemen en de Ismaili’s in Pakistan en India.

Wat bijzonder is, is dat de Sjiieten de Soennitische geloofsbelijdenis (de Shahada) verandert hebben: ”Er is geen god behalve Allah, en Mohammed is de profeet (of boodschapper) van Allah”. Ze voegen eraan toe “en Ali is de vriend (of heilige man) (wali) van Allah.” Omdat Ali en zijn zonen veel geleden hebben, is het niet verwonderlijk dat Sjia Islam lijden en martelaarschap benadrukt.

Tijdens het Asjoera feest, waar het martelaarschap van Imam Hoessein wordt herdacht, slaan mannen en jongens zichzelf tot het bloed uit hun lichaam stroomt. Sjiieten geloven dat de laatste Imam (Mahdi) voor de Oordeelsdag zal terugkeren en vergezeld zal zijn door Jezus.

De Mahdi zal Moslims leiden in de laatste strijd tegen Dajjal, de valse Messias, en Isa zal hem doden. Dan zullen de Mahdi en Isa, zoals ze geloven, de wereld van al het kwaad bevrijden en alles verenigen in onderwerping aan Allah.

Het meest opmerkelijke werk wat God doet onder Sjiieten, doet Hij onder Iraniërs. Zowel in Iran als onder de tienduizenden Iraniërs die in de diaspora leven. We zien Hem aan het werk in elke Iraanse gemeenschap!

God heeft een aantal vruchtbare Iraanse leiders op doen staan, de meesten van hen leven in het Westen, die op verschillende manieren dienen, persoonlijk maar ook via satelliettelevisie en het internet.

Er zijn geen tekenen dat de beweging tot Christus onder Iraniërs af zal nemen. Als reactie hierop lijkt het erop dat de huidige Iraanse regering er alles aan doet om de groei van het Christendom in Iran tegen te gaan. Ze vervolgen gelovigen vaak zwaar en onverbiddelijk, vooral degenen die als leiders gezien worden.

  • Bid dat Jezus zichzelf zal openbaren aan Sjiitische Moslims als ze visioenen verwachten van Allah’s boodschappers.
  • Bid dat Imams zich tot Jezus zullen wenden en veel Sjiieten ertoe zullen leiden om hetzelfde te doen.
  • Bid dat de Heilige Geest de ogen van hun begrip zal openen wanneer ze de Injil (het Nieuwe Testament) lezen.

Overgenomen van Prayercast

Overgenomen van Prayercast