Moslims in Canada: Goed geïntegreerd; hoog opgeleid; zonder hoop

Het transcript is op dit moment nog niet beschikbaar.

Islam is de grootste niet-Christelijke religie in Canada, (235,000 in 1991, 580,000 in 2001 en meer dan 1 miljoen in 2011). De bevolking in Canada groeit het snelste van alle G8-landen en tweederde van de groei is afkomstig van immigratie. In maart 2019 waren er zo’n 1,7 miljoen Moslims onder de 37 miljoen inwoners van Canada (4,6%).

De Moslims in Canada komen uit veel verschillende landen, zoals: Egypte, Marokko, Afghanistan, Bangladesh, Iran, Irak, Pakistan, Syrië, Algerije en Libanon. Canadese Moslims krijgen ongeveer 2,4 kinderen per vrouw vergeleken met 1,6 kinderen voor de canadezen in het algemeen. Dus ook het aantal Moslims die in Canada geboren zijn, groeit.

In de Greater Toronto Area is bijna 8% van de bevolking Moslim en in Greater Montreal, 6%. De meeste Moslims in Canada zijn soennieten en er zijn belangrijke Shia- en Ahmadiyya-minderheden.

Over het algemeen lijken de Moslims in Canada goed geïntegreerd. Dit komt vooral omdat Islamitische immigranten binnenkomen op werkvisa om essentiële banen te vervullen met geschoolde arbeiders en professionals. Moslims in Canada zijn hoger opgeleid dan welke religieuze categorie ook. In vergelijking met Europa heeft Canada een ongebruikelijk goed geïntegreerde Moslimbevolking.

Ondanks dit relatief hoge niveau van integratie in de multiculturele samenleving van Canada, ervaren Moslims nog steeds spanningen. Ze maken zich zorgen over het negatieve beeld van Moslims in de Noord-Amerikaanse pers en ze geven aan dat ze zich niet vertrouwt voelen door niet-Islamitische Canadezen.

Helaas, zelfs met het vrij hoge opleidingsniveau van de Moslimmigranten, kan het merendeel geen werk vinden in hun vakgebied. Vaak kunnen ingenieurs alleen een baan in de bouw krijgen en dokters, zelfs ervaren specialisten, kunnen alleen aan het werk als medisch assistent. Veel goed-opgeleide Moslimimmigranten werken als taxi- en vrachtwagenchauffeurs of hebben een slecht betaalde baan in een winkel of magazijn.

Veel vluchtelingen uit door oorlog verscheurde gebieden worstelen met diepe trauma’s. Zelfs met de middelen die het worden geboden vinden velen het moeilijk om met de stress van het leven in Canada om te gaan. Ook zijn er een aantal militante Moslims die zich bij militante groepen hebben gevoegd.

In steden in heel Canada bereiken kerken en bedieningen de Moslims. Maar er zijn nog geen berichten van een grote omkeer naar Jezus. Een opvallende uitzondering zien we onder de Perzische immigranten die vooral in Ontario en British Columbia wonen, waar honderden mensen lid geworden zijn van de Farsi en Engelssprekende Iraanse gemeenten.

Al tientallen jaren dient het Loving Muslims Together netwerk Christenen om contact te leggen met Moslims, hen te trainen en voorlichting te geven over Moslims in Canada. Ze helpen Christenen om zich in liefde uit te strekken naar de Moslims in hun gemeenschap.

Het lijkt erop dat Islamitische vluchtelingen en immigranten in Canada het meest ontvankelijk zijn voor het Evangelie in de eerste paar jaar na hun aankomst. Als ze eenmaal gevestigd zijn, het druk hebben met de bezorgde Canadeese levensstijl, en opgenomen zijn in Islamitische immigrantengemeenschappen, neemt hun openheid af. Daarom benadert een bedienen als Move In nieuw aangekomen Moslims in de grote steden door Christenen aan te moedigen om te leven tussen de armen in de stad.

  • Bid dat de eenzamen en geïsoleerden Jezus als Immanuel leren kennen, God met ons.
  • Bid om een bovennatuurlijk toevluchtsoord en vrede voor degenen die veiligheid en stabiliteit zoeken.
  • Bid dat Moslims zowel de liefde van Christus door Zijn volk zien als ervaren.

Overgenomen van Prayercast

Overgenomen van Prayercast