Moslims in Amerika: Wie heeft hen lief? Wie vertelt het hen?

Het transcript is op dit moment nog niet beschikbaar.

De eerste Moslims in Amerika waren hoogstwaarschijnlijk Afrikaanse slaven van de 16e-eeuwse ontdekkingsreizigers. In de 18e eeuw voerde Thomas Jefferson in Virginia campagne voor godsdienstvrijheid, niet alleen voor Christenen, maar ook voor Moslims, Joden en “heidenen.”

Andere Moslims kwamen in aan het einde van de 19e eeuw en aan het begin van de twintigste eeuw om economische redenen uit het Midden-Oosten. Zij vestigden zich vaak in het Midden-Westen. Ford Motor Company nam hen in dienst in verschillende fabrieken. In de jaren 50 kwamen er Moslims uit Palestina, Irak en Egypte. Later kwamen er nog anderen uit Afrika en Azië. De afgelopen jaren zijn er Moslimvluchtelingen naar Amerika gekomen voor bescherming en veiligheid.

In 2017 waren er zo’n 3.45 miljoen Moslims in Amerika, ongeveer 1% van de bevolking. Dit aantal groeit ongeveer met 100.000 per jaar, dit komt vooral omdat Moslims meer kinderen krijgen, niet omdat mensen zich bekeren tot de Islam. De meeste Moslims in Amerika zijn soennieten, maar ze zijn erg divers in hun taalkundige en culturele achtergronden.

Een specifieke en afzonderlijke uitdrukking van de Islam in de Afro-Amerikaanse gemeenschap, bekend als de Nation of Islam, is een controversiële combinatie van Islamitische theologie en kwesties die betrekking hebben op racisme en burgerrechten. De meest belangrijke leiders zijn Malcolm X en Louis Farrakhan. In 2017 identificeerde slechts 3% van de Afro-Amerikanen die in de VS geboren waren zich met de Nation of Islam. De meerderheid van de donkere Moslims beschouwen zichzelf als soenniet.

Moslims en Christenen geven in Amerika om veel dezelfde dingen: ze willen een baan, eten op tafel en een goed leven voor hun kinderen. Ze delen ook dezelfde worstelingen: hoe leef je moreel in een seculiere cultuur? Hoe leef je trouw op het werk en thuis? Hoe kun je je kinderen beschermen tegen de schadelijke en negatieve invloeden van de wereld?

Maar vooral sinds 11 september 2001 zien Moslims dat veel Amerikanen achterdochtiger zijn geworden tegenover hen, ze denken snel dat alle Moslims anti-Amerikaans is. In een onderzoek uit 2017 zei 25% van de Moslims in de VS dat discriminatie, racisme en vooroordelen het grootste probleem voor hen vormde.

De aantallen zijn niet overweldigend, maar Moslims komen tot geloof in Jezus in Amerika. God gebruikt vaak deze drie dingen in het bijzonder om mannen en vrouwen tot zichzelf te trekken: Toegang tot de Bijbel, vriendschappen met Christenen en positieve ervaringen met locale evangelische gemeenten.

Hoewel er goede toegang is tot Christenen en Christelijke bronnen in Amerika, is de sociale druk op Moslims om in hun eigen gemeenschap te blijven, groot. Ook het verzet tegen blootstelling aan andere geloven is groot. Vaak ervaren Moslim die in Amerika tot geloof in Jezus komen, dezelfde worsteling als Moslims die in hun thuisland tot geloof komen, te beginnen bij het verlies van familie en vrienden.

Terwijl sommige Amerikaanse Christenen hun Moslimburen warm verwelkomen en vriendschap met hen sluiten, zijn veel andere Christenen bang. Er zijn heerlijke mogelijkheden voor Christenen in Amerika om de Moslims lief te hebben en het Evangelie te delen met degenen die het waarschijnlijk nog nooit gehoord hebben.

  • Bid om ontevredenheid met de Amerikaanse welvaart om een geestelijke zoektocht te beginnen.
  • Bid dat zij die eenzaam en gebroken zijn genezing, hoop en liefde vinden in Jezus.
  • Bid om diepe vriendschappen met Christenen die hen liefdevol tot Jezus zullen leiden.

Overgenomen van Prayercast

Overgenomen van Prayercast