Gevangen in generatiecycli van misbruik en isolatie

Het transcript is op dit moment nog niet beschikbaar.

Tot het Europese kolonialisme was het woord homoseksueel onbekend onder Moslims — maar de praktijk van sodomie was wel bekend. Mannen met macht hadden seks met slaven, gevangenen of met ‘toyboys’.

Toen Lawrence van Arabië in de Eerste Wereldoorlog gevangengenomen was, werd hij door de Turken misbruikt.

Homoseksuele handelingen waren bekend onder de Bedoeïenen. Ook circuleerde er homo-erotische literatuur in de hoven van het Abbasidische Rijk (750-1517) en onder de ongetrouwde Ottomaanse troepen. Ook brachten Arabieren met de slavenhandel sodomie langs de oostkust van Afrika.

Mohammed beschouwde sodomie als een gruwel en noemde de mannen ‘Luti’ (naar Lot en Sodom). Mohammed specificeerde geen straf, maar later pleitten juristen voor de doodstraf — die militante jihadisten vandaag regelmatig uitvoeren. Lesbische handelingen werden niet besproken.

Er zijn drie culturele factoren die homoseksualiteit doen toenemen: uitgestelde huwelijken, beperkt contact tussen mannen en vrouwen, en bewijsdrang onder mannen. Dit leidt tot misbruik, schande, angst voor ontdekking en roofzuchtig gedrag wat zich generaties lang door kan gaan. Nu de westerse media homoseksualiteit openlijk verdedigd, merken meer en meer Moslims het op en verzetten ze zich tegen hen die dit praktiseren.

Toen ik jong was werd ik door oudere tieners seksueel misbruikt, ze probeerden zo hun seksuele mannelijkheid te bewijzen. Een gezegde uit Bannu, mijn woonplaats in Afghanistan, luidt, “Zelfs de kraaien bedekken hun billen als ze over Bannu vliegen.” Ze verkrachtten mij alsof ik een zwak, passief meisje was. Later behandelde mijn oom mij als een seksspeeltje. Ik, op mijn beurt, jaagde op jonge jongens om te bewijzen dat ik niet verwijfd en zwak was.

Achterin de twintig trouwde ik om mijn mannelijkheid te bewijzen en mijn familie te eren. Ik wist niet hoe ik mijn vrouw lief moest hebben, daarom mishandelde ik haar hevig. Toen ik met mijn vrouw en zoon mijn geboorte land verliet als vluchteling, ontmoette ik Afghaanse Christenen die mij vertelden over de kracht van Jezus Christus om mijn zonden weg te wassen.

Velen baden voor mij en na een grote worsteling en veel tranen beleedt ik mijn schande, schuld en geweldige leven. Ik nam Christus aan! Mijn vrouw zegt dat de verandering in de manier waarop ik haar nu behandel verbazingwekkend is.

En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en  die twee zullen tot één vlees zijn. (Mattheüs 19:4-5)

Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven  aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.  En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. …Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen,  maar stemmen ook in met hen die ze doen. (Romeinen 1:25-27,32)

Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. (1 Korinthe 6:13b)

Vlucht weg van de hoererij. (1 Korinthe 6:18a)

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. (Mattheüs 9:13)

De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. (Markus 1:15)

Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. …was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. …Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. (Psalm 51:4,9b,12)

Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. (Jesaja 1:18)

…zeg tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! (Jesaja 49:9)

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer  met een juk van slavernij belasten. (Galaten 5:1)

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. (Johannes 8:36)

  • Bid dat Gods kracht het misbruik en de schande die generaties lang door kan gaan beëindigd.
  • Bid dat vrouwen de intimiteit waar ze naar verlangen vinden in Jezus Christus.
  • Bid voor het herstel van huwelijken zoals God het bedoeld heeft.

Overgenomen van Prayercast

Overgenomen van Prayercast