Eid al-Fitr (Suikerfeest): De viering van het einde van het vasten

Het transcript is op dit moment nog niet beschikbaar.

Moslims over de hele wereld vieren het einde van de vastenmaand Ramadan met Eid al-Fitr, het Suikerfeest. Letterlijk vertaalt is dat zoiets als, “Het vieren van het einde van het vasten.”

Traditioneel is dit een feest van drie dagen. Maar in sommige landen waar de Moslims in de meerderheid zijn duurt het feest een week en soms nog langer. Het is een zeer feestelijke gelegenheid, mensen dragen nieuwe kleren en eten allerlei speciaal voedsel wat ze tijdens de vastenmaand niet konden eten.

Gemeenschappelijke gebeden vormen een belangrijk onderdeel van het Suikerfeest. Duizenden Moslims ontmoeten elkaar in de Moskee, op grote openbare pleinen en velden in de morgen van het Suikerfeest. Soennitische en Sjiietische tradities hebben verschillende speciale gebeden ontwikkeld voor deze gelegenheid. Na deze gebeden begint het feesten en vieren.

Er zijn twee belangrijke Islamitische feesten die door Moslims uit alle stromingen en sekten gevierd worden. De eerste in de Islamitische kalender is Eid al-Fitr. Dit feest staat ook wel bekend als Eid al-Saghir (Het kleine feest), in tegenstelling tot Eid al-Kabeer (Het grote feest). Het grote feest is Eid al-Adha, het Offerfeest. Hoewel Eid al-Fitr beschouwd wordt als het kleine feest, is dit toch voor velen het belangrijkste feest.

Moslims beschouwen Eid al-Fitr vaak als iets puur spiritueels. Het is de dag waarop Moslims Allah danken voor de kracht en het uithoudingsvermogen om te vasten en gehoorzaam te zijn aan de geboden tijdens de maand Ramadan. Het gevoel van het succesvol voltooien van een belangrijke opdracht van Allah brengt een gevoel van geluk in de Moslimwereld.

Moslims over de hele wereld wachten met spanning Eid al-Fitr af en beschouwen het als een heilige en gelukkige gelegenheid. Het geeft Moslims een gevoel van samenhorigheid en het verspreidt liefde en vreugde naar iedereen die in contact komt met een Moslim.

Na de grote bijeenkomst voor de Eid-gebeden in de morgen wordt de rest van het feest doorgebracht bij familie en vrienden terwijl ze elkaar eraan herinneren aan de overvloedige zegeningen van Allah over voor elkaar. In veel tradities nemen Moslims de tijd om de graven van familieleden en vrienden te bezoeken om hen te gedenken.

Tijdens deze drie dagen groet iedereen elkaar met iets wat in hun taal gelijkstaat aan Eid Mubarak! – “Gezegend feest!” Dit feest wordt over de hele wereld op veel verschillende manieren gevierd en het doet Christenen vaak denken aan de manier waarop sommigen Kerst vieren. Er worden veel cadeaus gegeven, er wordt veel tijd doorgebracht bij familie en vrienden en er is een gevoel van grote dankbaarheid voor Allah tijdens deze feestdagen.

Elke Moslimcultuur heeft zijn eigen speciale Eid al-Fitr voedsel. Velen besteden uren aan shoppen en het kopen van nieuwe spullen. Moslims weten hoe ze feest moeten vieren — duizenden mensen verdringen de winkelstraten, vullen de parken, en zoeken elkaar thuis op. Iedereen stopt met werken (behalve de vrouwen die al het speciale eten bereiden!) En er is een gevoel van vreugde en feest.

  • Bid dat Moslims zullen zien dat ze met hun goede daden nooit Gods gunst kunnen verdienen.
  • Bid dat ze het volbrachte werk van Christus zullen aanvaarden als het enige middel tot behoud.
  • Bid dat ze moedig de dromen, visioenen en Christus liefde zullen delen als ze hun familie bezoeken.

Overgenomen van Prayercast

Overgenomen van Prayercast