Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun  tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.  Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij  zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE.  Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. (Jeremia 31:31-32, Hebreeën 8:10-11)


Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun  tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.  Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij  zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE.  Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. (Jeremia 31:31-32, Hebreeën 8:10-11)


De beloften van onze Heere met betrekking tot de Geest hebben allemaal te maken met kennis, gebed en dienen. Op die dag zul je kennen, vragen en doen. Zekerheid, gebed en dienen. Zekerheid in kennis, verzekering in gebed, en kracht om te dienen.

Kennis

De volheid van de Geest brengt de zekerheid van openbaring in de ziel. De mannen van het Pinksterfeest kenden de dingen van God. Geen theologische instructie kon Petrus de leer geven die hij predikte met betrekking tot Christus’ leven, dood en opstanding. Op die dag zul je kennen, zei Jezus, en toen die dag kwam wisten ze het. Ze kenden de dingen die ze volgens Jezus zouden kennen. Ze kenden de belangrijke relatie tussen Christus en God. Dit mysterie spot met elk onderzoek, maar het was bekendgemaakt aan hen toen de Geest van de Heere op een ieder van hen kwam.

Ze kenden de mysterieuze eenheid van de gelovigen met Christus. Dat wij in Christus zijn, zoals de Zoon in de Vader is. Dat kan nooit uitgelegd worden, maar er is geen onzekerheid in weten. Het geheim is onthuld aan het hart en niemand ziet het handschrift dan de ziel die het ontvangt. Ze wisten ook dat Christus in de gelovige was, zo zeker als Christus en de Vader één zijn. Er zijn geen woorden in de Bijbel zo diepzinnig als deze zeven kleine woordjes: “u in Mij, en Ik in u” (Johannes 14:20). Maar het Geschenk van het Pinksterfeest onthuld hun mysterie en bevestigd hun zekerheid.

Zij, die vervuld zijn met de Geest, weten! Ze hebben kennis die niet afhankelijk is van intellectuele capaciteiten, wetenschappelijk onderwijs of zelfs ervaring. En deze zekerheid is het geheim van hun kracht. Ze hebben kennis die hen niet is gegeven door vlees of bloed, maar van de Geest die de diepten van God kent, want Hij is God (Mattheüs 16:17). En de Geest laat niet alleen de diepten van God zien, Hij verlicht ons ook voor alle praktische zaken van het leven. Alle vragen worden door Hem beantwoord.

Zij die vervuld zijn met de Heilige Geest worden niet in onzekerheid gelaten met betrekking tot Gods gedachten. Het Pinksterfeest brengt een doordringend licht, volgens de woorden van 1 Johannes 2:27: “de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.”

Gebed

De Pinksterzegen maakt de gelovige machtig in het gebed.“En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen” (Johannes 14:13). Het gebed is onmogelijk zonder de Heilige Geest. “Evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort” (Romeinen 8:26).

Er zijn twee soorten gebed, voor het Pinksterfeest bidden we in de Geest, na het Pinksterfeest bid de Geest door ons. “De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.”

Niemand dan zij die vervuld zijn met de Geest kennen dat soort gebeden. Dat is het soort gebed wat de wonderen werkte in de Handelingen van de Apostelen en wat tot op deze dag heerst. Deze gebeden pleiten op de Naam, tronen de Naam, en eigen deze Naam toe. Deze gebeden bidden om Zijn wil, leggen de beloften voor en nemen besluiten in Zijn kracht.

Het gebed brengt het Pinksterfeest en het Pinksterfeest maakt het gebed almachtig voor de wil van God. De Geest instrueert en inspireert het gebed. Hij laat zien waar voor gebeden moet worden en bepaald de hevigheid. Hij brengt realiteit en vreugde aan het contact met God. Zij die vervuld zijn met de Geest houden ervan om te bidden en het gebed van de Geest moet overwinnen.

Dienen

Het Pinksterfeest is altijd nauw verbonden met kracht. De laatste belofte van de Heere Jezus was: “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal” (Handelingen 1:8). De Geest van God is de Geest van kracht. Overal in de Schrift wordt Hij verbonden met de kracht van de almachtige God.

In het Oude Testament werkte Hij krachtig, ook al was Hij nog niet uitgestort. In het Nieuwe Testament is Hij Gods kronende Geschenk van kracht. Hij bekleedt Zichzelf met geheiligde mannen en vrouwen, “opdat de allesovertreffende kracht van  God zou zijn en niet uit ons” (2 Korinthe 4:7).

De maat van onze kracht ligt in de energie van de Heilige Geest, die in en door ons werkt. Alle volheid van leven, alle bronnen van levenskracht, alle verzekering van zekerheid, alle overwinning over de zonde en het vlees, alle aanhoudende kracht om te bidden, alle zekerheid op heerlijkheid — alles, het is allemaal te vinden in de Inwonende aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest van God in Christus Jezus, onze Heere.

De beloften van onze Heere met betrekking tot de Geest hebben allemaal te maken met kennis, gebed en dienen. Op die dag zul je kennen, vragen en doen. Zekerheid, gebed en dienen. Zekerheid in kennis, verzekering in gebed, en kracht om te dienen.

Kennis

De volheid van de Geest brengt de zekerheid van openbaring in de ziel. De mannen van het Pinksterfeest kenden de dingen van God. Geen theologische instructie kon Petrus de leer geven die hij predikte met betrekking tot Christus’ leven, dood en opstanding. Op die dag zul je kennen, zei Jezus, en toen die dag kwam wisten ze het. Ze kenden de dingen die ze volgens Jezus zouden kennen. Ze kenden de belangrijke relatie tussen Christus en God. Dit mysterie spot met elk onderzoek, maar het was bekendgemaakt aan hen toen de Geest van de Heere op een ieder van hen kwam.

Ze kenden de mysterieuze eenheid van de gelovigen met Christus. Dat wij in Christus zijn, zoals de Zoon in de Vader is. Dat kan nooit uitgelegd worden, maar er is geen onzekerheid in weten. Het geheim is onthuld aan het hart en niemand ziet het handschrift dan de ziel die het ontvangt. Ze wisten ook dat Christus in de gelovige was, zo zeker als Christus en de Vader één zijn. Er zijn geen woorden in de Bijbel zo diepzinnig als deze zeven kleine woordjes: “u in Mij, en Ik in u” (Johannes 14:20). Maar het Geschenk van het Pinksterfeest onthuld hun mysterie en bevestigd hun zekerheid.

Zij, die vervuld zijn met de Geest, weten! Ze hebben kennis die niet afhankelijk is van intellectuele capaciteiten, wetenschappelijk onderwijs of zelfs ervaring. En deze zekerheid is het geheim van hun kracht. Ze hebben kennis die hen niet is gegeven door vlees of bloed, maar van de Geest die de diepten van God kent, want Hij is God (Mattheüs 16:17). En de Geest laat niet alleen de diepten van God zien, Hij verlicht ons ook voor alle praktische zaken van het leven. Alle vragen worden door Hem beantwoord.

Zij die vervuld zijn met de Heilige Geest worden niet in onzekerheid gelaten met betrekking tot Gods gedachten. Het Pinksterfeest brengt een doordringend licht, volgens de woorden van 1 Johannes 2:27: “de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.”

Gebed

De Pinksterzegen maakt de gelovige machtig in het gebed.“En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen” (Johannes 14:13). Het gebed is onmogelijk zonder de Heilige Geest. “Evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort” (Romeinen 8:26).

Er zijn twee soorten gebed, voor het Pinksterfeest bidden we in de Geest, na het Pinksterfeest bid de Geest door ons. “De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.”

Niemand dan zij die vervuld zijn met de Geest kennen dat soort gebeden. Dat is het soort gebed wat de wonderen werkte in de Handelingen van de Apostelen en wat tot op deze dag heerst. Deze gebeden pleiten op de Naam, tronen de Naam, en eigen deze Naam toe. Deze gebeden bidden om Zijn wil, leggen de beloften voor en nemen besluiten in Zijn kracht.

Het gebed brengt het Pinksterfeest en het Pinksterfeest maakt het gebed almachtig voor de wil van God. De Geest instrueert en inspireert het gebed. Hij laat zien waar voor gebeden moet worden en bepaald de hevigheid. Hij brengt realiteit en vreugde aan het contact met God. Zij die vervuld zijn met de Geest houden ervan om te bidden en het gebed van de Geest moet overwinnen.

Dienen

Het Pinksterfeest is altijd nauw verbonden met kracht. De laatste belofte van de Heere Jezus was: “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal” (Handelingen 1:8). De Geest van God is de Geest van kracht. Overal in de Schrift wordt Hij verbonden met de kracht van de almachtige God.

In het Oude Testament werkte Hij krachtig, ook al was Hij nog niet uitgestort. In het Nieuwe Testament is Hij Gods kronende Geschenk van kracht. Hij bekleedt Zichzelf met geheiligde mannen en vrouwen, “opdat de allesovertreffende kracht van  God zou zijn en niet uit ons” (2 Korinthe 4:7).

De maat van onze kracht ligt in de energie van de Heilige Geest, die in en door ons werkt. Alle volheid van leven, alle bronnen van levenskracht, alle verzekering van zekerheid, alle overwinning over de zonde en het vlees, alle aanhoudende kracht om te bidden, alle zekerheid op heerlijkheid — alles, het is allemaal te vinden in de Inwonende aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest van God in Christus Jezus, onze Heere.

Dit alles belooft Jezus, onze Koning, aan zwakke en onzekere gelovigen. Hij gaf Zijn bloed en leven om ons door Zijn Geest te kunnen geven wat Hij belooft had!

Uit The Way to Pentecost, door Samuel Chadwick (1860-1932).


Dit alles belooft Jezus, onze Koning, aan zwakke en onzekere gelovigen. Hij gaf Zijn bloed en leven om ons door Zijn Geest te kunnen geven wat Hij belooft had!

Uit The Way to Pentecost, door Samuel Chadwick (1860-1932).