Hoe kan ik er voor zorgen dat ik me zelf niet afstandelijk opstel tegenover God op het moment dat ik me eigenlijk schaam voor mijn zonden?

Hoe kan ik er voor zorgen dat ik me zelf niet afstandelijk opstel tegenover God op het moment dat ik me eigenlijk schaam voor mijn zonden?


Wanneer we gezondigd hebben willen we ons verbergen, we willen vluchten, zoals Adam deed toen hij zich voor het eerst schaamde over zijn zonde. Dat heb je gemerkt, er kwam iets tussen jou en God, de schuld die je door je zonden hebt, maakt scheiding tussen jou en God.

Hij dekt toe

Maar God roept ons, zoals Adam, ter verantwoording en wil uit onze mond horen wat we gedaan hebben. En hoewel Hij rechtvaardig is zien we daar in het begin al zijn genade. Hoewel ze eigenlijk direct hadden moeten sterven, bedekte Hij Adam en Eva met de vellen van een dier, Hij dekt de schaamte over hun schuld toe.

Daar moest een dier sterven om hen te bedekken. En in het Oude Testament zien we steeds weer dat er een dier geslacht moest worden wanneer iemand gezondigd had.

Maar luister wat Jezus zegt: “Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht.” (Hebreeën 10:7-10)

Het volmaakte offer

Er was een offer nodig van iemand die in tegenstelling tot ons wel Gods volmaakte wil gedaan had. De dierenoffers waren uiteindelijk niet wat Gods toorn kon stillen, ze wezen alleen naar het uiteindelijke offer van het lichaam van Jezus Christus.

Hij leefde in volkomen gehoorzaamheid aan God en offerde zich op om de verlatenheid van God die wij verdienen, en hier zo vaak al een beetje proeven, te dragen opdat wij wanneer we in het geloof onze hand op dat offer leggen, geheiligd worden.

Ga vrijmoedig

Ga daarom naar God, ga vrijmoedig, er is een offer. Alles is gereed voor je vergeving. Belijdt Hem je zonden. Vertel Hem hoe je Hem ongehoorzaam geweest bent. O luister naar deze overheerlijke belofte:

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:8)

Besef je wat daar staat? God is rechtvaardig wanneer Hij je vergeeft! Hij kan je terecht vergeven. Waarom? Om dat er betaalt is. Er is vergeving omdat Jezus betaald heeft. Er is genade, door recht.

Wacht niet

Vaak durven we onze zonden niet te belijden. Soms denken we misschien dat we eerst de gevolgen moeten voelen voordat we naar God mogen gaan. We willen eerst zelf een beetje gestraft worden. Maar God wacht nu, blijf niet zitten bij de varkens. Kom tot je zelf, kijk om je heen en besef dat het bij de Vader veel beter is, daar is overvloed. Alles is gereed, er is een feestmaal voor je bereidt, het lichaam van Zijn Zoon. Kom, belijd, maak de donkerste uithoeken van je hart aan God bekend!

Juist als we zwijgen, zullen we de terechte gevolgen van de zonde, die bittere afstand van God, gaan proeven. David zei het zo:

“Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela.” (Psalm 32:3-4)

Maar als hij dan begint te spreken, zich niet meer met zijn zonden verbergt, ontvangt hij heerlijke vergeving van God:

“Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.” (Psalm 32:5)

Ja, heerlijke vergeving die Jezus heeft gekocht. Kom, langs deze nieuwe en levende weg. De weg naar God is vrij. De weg naar het heilige der heilige is vrij.

Kom.

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.” (Hebreeën 10:19-23)

Wanneer we gezondigd hebben willen we ons verbergen, we willen vluchten, zoals Adam deed toen hij zich voor het eerst schaamde over zijn zonde. Dat heb je gemerkt, er kwam iets tussen jou en God, de schuld die je door je zonden hebt, maakt scheiding tussen jou en God.

Hij dekt toe

Maar God roept ons, zoals Adam, ter verantwoording en wil uit onze mond horen wat we gedaan hebben. En hoewel Hij rechtvaardig is zien we daar in het begin al zijn genade. Hoewel ze eigenlijk direct hadden moeten sterven, bedekte Hij Adam en Eva met de vellen van een dier, Hij dekt de schaamte over hun schuld toe.

Daar moest een dier sterven om hen te bedekken. En in het Oude Testament zien we steeds weer dat er een dier geslacht moest worden wanneer iemand gezondigd had.

Maar luister wat Jezus zegt: “Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht.” (Hebreeën 10:7-10)

Het volmaakte offer

Er was een offer nodig van iemand die in tegenstelling tot ons wel Gods volmaakte wil gedaan had. De dierenoffers waren uiteindelijk niet wat Gods toorn kon stillen, ze wezen alleen naar het uiteindelijke offer van het lichaam van Jezus Christus.

Hij leefde in volkomen gehoorzaamheid aan God en offerde zich op om de verlatenheid van God die wij verdienen, en hier zo vaak al een beetje proeven, te dragen opdat wij wanneer we in het geloof onze hand op dat offer leggen, geheiligd worden.

Ga vrijmoedig

Ga daarom naar God, ga vrijmoedig, er is een offer. Alles is gereed voor je vergeving. Belijdt Hem je zonden. Vertel Hem hoe je Hem ongehoorzaam geweest bent. O luister naar deze overheerlijke belofte:

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:8)

Besef je wat daar staat? God is rechtvaardig wanneer Hij je vergeeft! Hij kan je terecht vergeven. Waarom? Om dat er betaalt is. Er is vergeving omdat Jezus betaald heeft. Er is genade, door recht.

Wacht niet

Vaak durven we onze zonden niet te belijden. Soms denken we misschien dat we eerst de gevolgen moeten voelen voordat we naar God mogen gaan. We willen eerst zelf een beetje gestraft worden. Maar God wacht nu, blijf niet zitten bij de varkens. Kom tot je zelf, kijk om je heen en besef dat het bij de Vader veel beter is, daar is overvloed. Alles is gereed, er is een feestmaal voor je bereidt, het lichaam van Zijn Zoon. Kom, belijd, maak de donkerste uithoeken van je hart aan God bekend!

Juist als we zwijgen, zullen we de terechte gevolgen van de zonde, die bittere afstand van God, gaan proeven. David zei het zo:

“Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela.” (Psalm 32:3-4)

Maar als hij dan begint te spreken, zich niet meer met zijn zonden verbergt, ontvangt hij heerlijke vergeving van God:

“Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.” (Psalm 32:5)

Ja, heerlijke vergeving die Jezus heeft gekocht. Kom, langs deze nieuwe en levende weg. De weg naar God is vrij. De weg naar het heilige der heilige is vrij.

Kom.

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.” (Hebreeën 10:19-23)

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →