Wat houdt Drie-Eenheid nu precies in?

Wat houdt Drie-Eenheid nu precies in?


God is God, hoogverheven, en in Jezus zien we wie God is, in Hem kwam Hij onder ons, Hij heeft Hem ons verklaard, Hij is het die verhoogd is, op de troon zit en aanbidding ontvangt en door Zijn Geest kwam Hij nog dichterbij, in ons hart, bekleed met ons om ons te vormen naar Jezus’ beeld om God te weerspiegelen.

God is één maar bestaat uit drie personen die elkaar onderscheiden liefhebben en verhogen, die afzonderlijk aangesproken en bijvoorbeeld bedroefd kunnen worden. Eén, maar onderscheiden. Gelijkwaardig, maar verschillend in functie.

De Bijbel gebruikt het beeld van de zon om deze onbegrijpelijke werkelijkheid uit te leggen. Jezus wordt uitgelegd als de afstraling van Gods heerlijkheid (Hebreeen 1). De zon wordt gezien en genoten in haar stralen en ervaren in haar levengevende warmte. Zo is God zichtbaar in Christus en ervaren door de Geest.

Zoals elke vergelijking kun je ook deze niet te ver doortrekken want dan zouden we kunnen zeggen dat Jezus of de Heilige Geest afzonderlijk niet God zijn, omdat warmte op zichzelf niet de zon is.

Hoe onbegrijpelijk het ook is, de Bijbel leert dat de God de Vader God is, dat Jezus God is en dat de Heilige Geest God is.

Moslims en Jehova’s Getuigen verwerpen deze gedachten, hoe kan God één zijn en toch drie? Maar dit is net zo onbegrijpelijk als de werkelijkheid dat God tot ons wilde spreken wat ook Moslims en Jehova’s Getuigen beamen. Onbegrijpelijk dat God Zijn wil en karakter bekend wilde maken aan een mens. Maar dit is wat ook zij geloven. Wijs hen daarop.

Ja, het is onbegrijpelijk, maar we hebben met God te maken en als mensen kunnen wij Hem niet vormen naar ons eigen beeld, op manieren zodat Hij voor ons begrijpelijker wordt.

Alleen Jezus, die macht had om de natuurwetten te breken en de morele wetten volkomen te houden mag Hem ons verklaren, door de Heilige Geest!

O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d’ eer.

God is God, hoogverheven, en in Jezus zien we wie God is, in Hem kwam Hij onder ons, Hij heeft Hem ons verklaard, Hij is het die verhoogd is, op de troon zit en aanbidding ontvangt en door Zijn Geest kwam Hij nog dichterbij, in ons hart, bekleed met ons om ons te vormen naar Jezus’ beeld om God te weerspiegelen.

God is één maar bestaat uit drie personen die elkaar onderscheiden liefhebben en verhogen, die afzonderlijk aangesproken en bijvoorbeeld bedroefd kunnen worden. Eén, maar onderscheiden. Gelijkwaardig, maar verschillend in functie.

De Bijbel gebruikt het beeld van de zon om deze onbegrijpelijke werkelijkheid uit te leggen. Jezus wordt uitgelegd als de afstraling van Gods heerlijkheid (Hebreeen 1). De zon wordt gezien en genoten in haar stralen en ervaren in haar levengevende warmte. Zo is God zichtbaar in Christus en ervaren door de Geest.

Zoals elke vergelijking kun je ook deze niet te ver doortrekken want dan zouden we kunnen zeggen dat Jezus of de Heilige Geest afzonderlijk niet God zijn, omdat warmte op zichzelf niet de zon is.

Hoe onbegrijpelijk het ook is, de Bijbel leert dat de God de Vader God is, dat Jezus God is en dat de Heilige Geest God is.

Moslims en Jehova’s Getuigen verwerpen deze gedachten, hoe kan God één zijn en toch drie? Maar dit is net zo onbegrijpelijk als de werkelijkheid dat God tot ons wilde spreken wat ook Moslims en Jehova’s Getuigen beamen. Onbegrijpelijk dat God Zijn wil en karakter bekend wilde maken aan een mens. Maar dit is wat ook zij geloven. Wijs hen daarop.

Ja, het is onbegrijpelijk, maar we hebben met God te maken en als mensen kunnen wij Hem niet vormen naar ons eigen beeld, op manieren zodat Hij voor ons begrijpelijker wordt.

Alleen Jezus, die macht had om de natuurwetten te breken en de morele wetten volkomen te houden mag Hem ons verklaren, door de Heilige Geest!

O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d’ eer.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →