Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en  de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. (Exodus 34:7)

Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en  de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. (Exodus 34:7)


In Exodus 34:7 lezen we: “Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en  de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.”

Ook Psalm 51:3-4 noemt deze drie vormen van zonde samen: “Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn
overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.”

Wat betekenen deze drie vormen van zonde?

Khata is het missen van het doel, horizontaal zou je dit een foutje kunnen noemen, maar in relatie tot het missen van Gods doel met ons leven worden onder dit woord alle vormen van zonde opgesloten.

Avon is gedrag wat scheef is, oftewel onrecht. Het gaat hier vooral over wangedrag waarbij Gods goede wil voor ons en voor elkaar verdraaid wordt. Dit is niet zoals het hoort. Je kunt denken aan moord, diefstal, afgoderij of overspel.

Pesha is opstand of rebellie die het vertrouwen schaadt. Dit is het minachten van wie God is, wat Hij voor ons gedaan heeft en het afwijzen van Gods gezag. We zouden het ook verraad kunnen noemen.

Omdat in iedere zonde wel iets zit van opstand, het verdraaien van Gods wil of het missen van Gods doel, kunnen we ze helemaal los van elkaar zien. Deze woorden overlappen elkaar maar drukken iets uit zoals we verschil maken tussen verkeersovertredingen, misdrijven en verraad.

John Piper past dit mooi toe:

Als je het gevoel hebt dat je zonde in een categorie valt die God niet kan vergeven, onderwerp je mening en gevoel dan aan Gods Woord. God gebruikt hier alle drie de Hebreeuwse woorden voor zonde om te laten zien dat alle soorten en maten van zonde te vergeven zijn. Hij vergeeft ongerechtigheid, overtreding en zonde. Hij stapelt ze op om duidelijk te maken wat Hij bedoelt. Er zijn geen categorieën van zonde die Hij niet vergeeft. De enige zonde die Hij niet vergeeft is zonde waarvan je jezelf niet in berouw afkeert. Wanneer je in berouw afkeert van je zonde, is vergeving mogelijk!

Keer je daarom af van al je zonden. Belijd dat je het doel waarvoor God je geschapen heeft, hebt gemist (Romeinen 3:23), dat je Gods goede wil zo vaak verdraait hebt zodat je niet geleefd hebt zoals je hoort te leven, en belijd dat je Hem verraden hebt, dat je Zijn gezag zo makkelijk afwijst en Hem minacht terwijl Hij juist al je vertrouwen waard is.

Maar dit is wat Jezus kwam doen: “… Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden (avon) dragen. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden (khata) van velen gedragen heeft en voor de overtreders (pesha) gebeden heeft.” (Jesaja 53:11-12)

Omdat Jezus voor onrechtvaardigen, overtreders en zondaren gekomen is om Gods volmaakte wil te doen en het leven van volkomen gehoorzaamheid aan God wilde leven wat wij niet konden leven, de terechte straf wilde dragen die wij verdienen te dragen en de eeuwige dood overwon die wij nooit konden overwinnen, is Hij “getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)

In Exodus 34:7 lezen we: “Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en  de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.”

Ook Psalm 51:3-4 noemt deze drie vormen van zonde samen: “Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn
overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.”

Wat betekenen deze drie vormen van zonde?

Khata is het missen van het doel, horizontaal zou je dit een foutje kunnen noemen, maar in relatie tot het missen van Gods doel met ons leven worden onder dit woord alle vormen van zonde opgesloten.

Avon is gedrag wat scheef is, oftewel onrecht. Het gaat hier vooral over wangedrag waarbij Gods goede wil voor ons en voor elkaar verdraaid wordt. Dit is niet zoals het hoort. Je kunt denken aan moord, diefstal, afgoderij of overspel.

Pesha is opstand of rebellie die het vertrouwen schaadt. Dit is het minachten van wie God is, wat Hij voor ons gedaan heeft en het afwijzen van Gods gezag. We zouden het ook verraad kunnen noemen.

Omdat in iedere zonde wel iets zit van opstand, het verdraaien van Gods wil of het missen van Gods doel, kunnen we ze helemaal los van elkaar zien. Deze woorden overlappen elkaar maar drukken iets uit zoals we verschil maken tussen verkeersovertredingen, misdrijven en verraad.

John Piper past dit mooi toe:

Als je het gevoel hebt dat je zonde in een categorie valt die God niet kan vergeven, onderwerp je mening en gevoel dan aan Gods Woord. God gebruikt hier alle drie de Hebreeuwse woorden voor zonde om te laten zien dat alle soorten en maten van zonde te vergeven zijn. Hij vergeeft ongerechtigheid, overtreding en zonde. Hij stapelt ze op om duidelijk te maken wat Hij bedoelt. Er zijn geen categorieën van zonde die Hij niet vergeeft. De enige zonde die Hij niet vergeeft is zonde waarvan je jezelf niet in berouw afkeert. Wanneer je in berouw afkeert van je zonde, is vergeving mogelijk!

Keer je daarom af van al je zonden. Belijd dat je het doel waarvoor God je geschapen heeft, hebt gemist (Romeinen 3:23), dat je Gods goede wil zo vaak verdraait hebt zodat je niet geleefd hebt zoals je hoort te leven, en belijd dat je Hem verraden hebt, dat je Zijn gezag zo makkelijk afwijst en Hem minacht terwijl Hij juist al je vertrouwen waard is.

Maar dit is wat Jezus kwam doen: “… Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden (avon) dragen. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden (khata) van velen gedragen heeft en voor de overtreders (pesha) gebeden heeft.” (Jesaja 53:11-12)

Omdat Jezus voor onrechtvaardigen, overtreders en zondaren gekomen is om Gods volmaakte wil te doen en het leven van volkomen gehoorzaamheid aan God wilde leven wat wij niet konden leven, de terechte straf wilde dragen die wij verdienen te dragen en de eeuwige dood overwon die wij nooit konden overwinnen, is Hij “getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)

“Welzalig is hij van wie de overtreding (pesha) vergeven, van wie de zonde (khata) bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid (avon) niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” (Psalm 32:1-2)