Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. (Hebreeën 8:11)


Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. (Hebreeën 8:11)


Dit is een eenvoudige maar verbazingwekkende uitspraak. Hebreeën spreekt erover hoe Jezus onze grote Hogepriester is die het voor ons mogelijk gemaakt heeft om gemeenschap te hebben met God. We zien dat dit mogelijk is voor iedereen, van klein tot groot, die zijn vertrouwen op Jezus heeft gesteld. Iedereen, mannen, vrouwen, van de kleinsten tot de grootsten, iedereen die zijn vertrouwen op Jezus stelt, kan God leren kennen. Laat dat tot je doordringen.

Ik denk daarover na in mijn eigen leven. Wie ben ik dat ik God kan kennen. Wie zijn wij dat wij God kunnen kennen? Ja, we kunnen God kennen, dit is echt een geweldige waarheid. Ik denk aan Jeremia 9:24, “Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen…” Niet op hoeveel geld hij verdient, niet op hoe succesvol hij is, niet op lofbetuigingen en prestaties in de wereld. Beroem je daar niet op. Schep niet op over deze dingen. Pronk niet met alle dingen die je in deze wereld gekregen hebt. Nee, dat is veel te klein. “Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben.” Dit is het grootste waar je je op kunt beroemen, dat je God kent. Schep daar over op en maak het je doel om Hem steeds beter te leren kennen.

Wat is belangrijker dan dit? Niets.

Dit is een eenvoudige maar verbazingwekkende uitspraak. Hebreeën spreekt erover hoe Jezus onze grote Hogepriester is die het voor ons mogelijk gemaakt heeft om gemeenschap te hebben met God. We zien dat dit mogelijk is voor iedereen, van klein tot groot, die zijn vertrouwen op Jezus heeft gesteld. Iedereen, mannen, vrouwen, van de kleinsten tot de grootsten, iedereen die zijn vertrouwen op Jezus stelt, kan God leren kennen. Laat dat tot je doordringen.

Ik denk daarover na in mijn eigen leven. Wie ben ik dat ik God kan kennen. Wie zijn wij dat wij God kunnen kennen? Ja, we kunnen God kennen, dit is echt een geweldige waarheid. Ik denk aan Jeremia 9:24, “Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen…” Niet op hoeveel geld hij verdient, niet op hoe succesvol hij is, niet op lofbetuigingen en prestaties in de wereld. Beroem je daar niet op. Schep niet op over deze dingen. Pronk niet met alle dingen die je in deze wereld gekregen hebt. Nee, dat is veel te klein. “Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben.” Dit is het grootste waar je je op kunt beroemen, dat je God kent. Schep daar over op en maak het je doel om Hem steeds beter te leren kennen.

Wat is belangrijker dan dit? Niets.

Daarom bidden we, o God. We prijzen U voor het voorrecht om U te kennen en nu met U te spreken. We danken U dat U nu naar ons luistert, dat U onze naam kent, en dat we Uw naam mogen kennen. We prijzen U dat we elk moment tot U mogen komen, dat we kennis hebben van U, dat we gemeenschap hebben met U en dat U ons kent. Dit is adembenemend, o God. Dank U wel, Heer Jezus, dat U dit voorrecht mogelijk hebt gemaakt.

Laat dit dan zijn waar we ons op beroemen. O God, help ons om niet voor minder te leven. Help ons om niet voor de lofbetuigingen, de prestaties, de bezittingen, het plezier en de roem van deze wereld te leven. O God, dat is allemaal veel te klein. U alleen bent groot genoeg. U willen we kennen. Help ons om te groeien in kennis van U. O God, ik bid dit voor mijn eigen leven en voor iedereen die dit meebidt. Alstublieft, help ons om U te kennen en te groeien in kennis en begrip van U. Help ons om dag en nacht Uw Woord te overdenken. Help ons om U beter en dieper te kennen.

O, er is niets beter dan U te kennen. We willen U meer en meer kennen. Uw heerlijkheid is oneindig en daarom kunnen we U tot in eeuwigheid beter leren kennen. We willen U vandaag beter kennen dan gisteren en morgen beter dan vandaag. We willen U volgend jaar beter kennen dan vandaag. Alstublieft, o God, vergroot onze kennis van U, onze gemeenschap met U. Want U hebt ons dit voorrecht gegeven zodat wij U allemaal zullen kennen.

Door Jezus kennen we U, daarom bidden we dit met vreugde, dankbaarheid en nederigheid in Zijn naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


Daarom bidden we, o God. We prijzen U voor het voorrecht om U te kennen en nu met U te spreken. We danken U dat U nu naar ons luistert, dat U onze naam kent, en dat we Uw naam mogen kennen. We prijzen U dat we elk moment tot U mogen komen, dat we kennis hebben van U, dat we gemeenschap hebben met U en dat U ons kent. Dit is adembenemend, o God. Dank U wel, Heer Jezus, dat U dit voorrecht mogelijk hebt gemaakt.

Laat dit dan zijn waar we ons op beroemen. O God, help ons om niet voor minder te leven. Help ons om niet voor de lofbetuigingen, de prestaties, de bezittingen, het plezier en de roem van deze wereld te leven. O God, dat is allemaal veel te klein. U alleen bent groot genoeg. U willen we kennen. Help ons om te groeien in kennis van U. O God, ik bid dit voor mijn eigen leven en voor iedereen die dit meebidt. Alstublieft, help ons om U te kennen en te groeien in kennis en begrip van U. Help ons om dag en nacht Uw Woord te overdenken. Help ons om U beter en dieper te kennen.

O, er is niets beter dan U te kennen. We willen U meer en meer kennen. Uw heerlijkheid is oneindig en daarom kunnen we U tot in eeuwigheid beter leren kennen. We willen U vandaag beter kennen dan gisteren en morgen beter dan vandaag. We willen U volgend jaar beter kennen dan vandaag. Alstublieft, o God, vergroot onze kennis van U, onze gemeenschap met U. Want U hebt ons dit voorrecht gegeven zodat wij U allemaal zullen kennen.

Door Jezus kennen we U, daarom bidden we dit met vreugde, dankbaarheid en nederigheid in Zijn naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net