Want op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan. (Jeremia 30:8–9)


Want op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan. (Jeremia 30:8–9)


Wat een heerlijke belofte. Stel het je voor. Je draagt het juk van slavernij van een vreemd volk. Je bent verbannen uit je land en volk. Je bent in de dit vreemde land waar je als slaaf dient en God zegt dat er iets gaat gebeuren waardoor het juk van je nek zal breken, Hij zal al de banden verscheuren. Je zult niet langer slaaf zijn. In plaats daarvan zul je God dienen, en Koning David, die Hij zal doen opstaan. Hij zal Zijn volk leiden en terugbrengen naar hun land. We weten dat dit van toepassing was in het Oude Testament toen God Zijn volk terugbracht naar Jeruzalem.

Maar dit heeft ook een grotere toepassing. Denk erover na. Jij en ik zijn geboren als slaven van de zonde, geboren met een zondige natuur, onder het juk van de slavernij van zonde, als slaven van de duivel, van de manieren van de wereld, van onszelf en onze zondigheid, van de dood in onze zonde.

Slavernij is het woord dat de Bijbel gebruikt om onze relatie met de zonde, onze beheersing door de zonde, te omschrijven (Romans 6:6). En dan komt Jezus en wat doet Hij? Hij breekt het juk van onze nek, Hij verscheurt de banden en zegt, “Je zult de zonde niet langer meer dienen. Je zult vrij zijn om Mij te dienen, om Mij te kennen als de Koning en Mijn goede gedachten voor jou leven. Je zult de goede toekomst die Ik voor je heb, ervaren. Je zult vrij zijn van zonde, schuld, schaamte en gebondenheid aan de manieren van deze wereld, vrij om het leven te leven waarvoor God je geschapen heeft.”

Christen, besef dat dit gebeurde toen je je vertrouwen op Christus stelde. Lees Romeinen 6. Dit gebeurde op die dag. De banden werden verscheurd en het juk werd van je nek gebroken. Je bent vrij. Je bent vrij om het leven te leven waarvoor God je geschapen heeft. Vrij van zonde, vrij van de kracht van de zonde, vrij van haar grip op je leven en vrij om Gods wegen te bewandelen en Gods heerlijke plan voor je leven te ervaren.

Wat een heerlijke belofte. Stel het je voor. Je draagt het juk van slavernij van een vreemd volk. Je bent verbannen uit je land en volk. Je bent in de dit vreemde land waar je als slaaf dient en God zegt dat er iets gaat gebeuren waardoor het juk van je nek zal breken, Hij zal al de banden verscheuren. Je zult niet langer slaaf zijn. In plaats daarvan zul je God dienen, en Koning David, die Hij zal doen opstaan. Hij zal Zijn volk leiden en terugbrengen naar hun land. We weten dat dit van toepassing was in het Oude Testament toen God Zijn volk terugbracht naar Jeruzalem.

Maar dit heeft ook een grotere toepassing. Denk erover na. Jij en ik zijn geboren als slaven van de zonde, geboren met een zondige natuur, onder het juk van de slavernij van zonde, als slaven van de duivel, van de manieren van de wereld, van onszelf en onze zondigheid, van de dood in onze zonde.

Slavernij is het woord dat de Bijbel gebruikt om onze relatie met de zonde, onze beheersing door de zonde, te omschrijven (Romans 6:6). En dan komt Jezus en wat doet Hij? Hij breekt het juk van onze nek, Hij verscheurt de banden en zegt, “Je zult de zonde niet langer meer dienen. Je zult vrij zijn om Mij te dienen, om Mij te kennen als de Koning en Mijn goede gedachten voor jou leven. Je zult de goede toekomst die Ik voor je heb, ervaren. Je zult vrij zijn van zonde, schuld, schaamte en gebondenheid aan de manieren van deze wereld, vrij om het leven te leven waarvoor God je geschapen heeft.”

Christen, besef dat dit gebeurde toen je je vertrouwen op Christus stelde. Lees Romeinen 6. Dit gebeurde op die dag. De banden werden verscheurd en het juk werd van je nek gebroken. Je bent vrij. Je bent vrij om het leven te leven waarvoor God je geschapen heeft. Vrij van zonde, vrij van de kracht van de zonde, vrij van haar grip op je leven en vrij om Gods wegen te bewandelen en Gods heerlijke plan voor je leven te ervaren.

O God, help ons om daarin te leven. Jezus, we prijzen U. We prijzen U, onze Bevrijder. U hebt ons bevrijdt van het juk van de zonde, van de banden van de zonde. U verscheurde ze toen U aan het kruis voor onze zonden stierf. Alle eer aan Uw naam, we zijn niet langer slaven van de zonde, slaven van angst, schuld en schaamte.

O God, ik bid dat iedereen die dit nu leest op dit moment zal beseffen dat ze in Christus niet langer slaaf zijn van de zonde, van angst, van schuld en van schaamte. U hebt die banden verscheurt. Ze zijn vrij. Vrij om te leven. Vrij om met U te leven. Vrij om de wedloop te lopen die voor ons het uitgezet. Vrij om Uw goedheid en genade elke dag meer en meer te ervaren. Vrij om U te aanbidden. Vrij om gemeenschap te hebben met U. Vrij om U te verhogen met heel ons leven.

O God, laat dit zo zijn. Help ons om in de vrijheid te leven die U voor ons gekocht hebt. Jezus, we prijzen U hiervoor. Help ons te leven als vrije mensen. Niet langer slaven, maar zonen en dochters van God.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, help ons om daarin te leven. Jezus, we prijzen U. We prijzen U, onze Bevrijder. U hebt ons bevrijdt van het juk van de zonde, van de banden van de zonde. U verscheurde ze toen U aan het kruis voor onze zonden stierf. Alle eer aan Uw naam, we zijn niet langer slaven van de zonde, slaven van angst, schuld en schaamte.

O God, ik bid dat iedereen die dit nu leest op dit moment zal beseffen dat ze in Christus niet langer slaaf zijn van de zonde, van angst, van schuld en van schaamte. U hebt die banden verscheurt. Ze zijn vrij. Vrij om te leven. Vrij om met U te leven. Vrij om de wedloop te lopen die voor ons het uitgezet. Vrij om Uw goedheid en genade elke dag meer en meer te ervaren. Vrij om U te aanbidden. Vrij om gemeenschap te hebben met U. Vrij om U te verhogen met heel ons leven.

O God, laat dit zo zijn. Help ons om in de vrijheid te leven die U voor ons gekocht hebt. Jezus, we prijzen U hiervoor. Help ons te leven als vrije mensen. Niet langer slaven, maar zonen en dochters van God.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net