Toen Michaja, de zoon van Gemarja, de zoon van Safan, al de woorden van de HEERE uit die boekrol hoorde, daalde hij af naar het huis van de koning, naar de kamer van de schrijver. En ziedaar, alle vorsten zaten er: de schrijver Elisama, Delaja, de zoon van Semaja, Elnathan, de zoon van Achbor, Gemarja, de zoon van Safan, Zedekia, de zoon van Hananja, en alle vorsten. (Jeremia 36:11–12)


Toen Michaja, de zoon van Gemarja, de zoon van Safan, al de woorden van de HEERE uit die boekrol hoorde, daalde hij af naar het huis van de koning, naar de kamer van de schrijver. En ziedaar, alle vorsten zaten er: de schrijver Elisama, Delaja, de zoon van Semaja, Elnathan, de zoon van Achbor, Gemarja, de zoon van Safan, Zedekia, de zoon van Hananja, en alle vorsten. (Jeremia 36:11–12)


Waarom lees ik deze verzen en hoe leiden deze verzen ons tot gebed? Ik wil dat je hier ziet dat Gods Woord voorgelezen wordt. Michaja hoort deze woorden. En wat opvalt is dat de vorsten en belangrijke mensen daar niet bij zijn. Denk daar over na. Als God zou spreken, zou je dat dan niet direct, of indirect via een profeet, willen horen?

Denk nu aan je eigen leven. Hoe makkelijk kunnen we onze dag niet doorgaan en van alles doen zonder dat we eerst naar Gods Woord geluisterd hebben. Daarom wil ik je aanmoedigen om daar vandaag mee te beginnen. Vanaf het begin van de dag en de hele dag door voor zo ver dat mogelijk is. We moeten Gods Woord horen. En er zijn allerlei manieren waarop we dit kunnen doen, waarop we Gods Woord kunnen herinneren.

In de gemeente waar ik voorganger van ben hebben we allerlei soorten apps. We hebben een app die de hele dag door op bepaalde tijdstippen een Bijbeltekst laat zien. Zo kunnen we de hele dag door gevoed worden door Gods Woord. Zo zijn er nog meer van zulke apps waardoor we steeds weer aan Gods Woord herinnert worden. Je kunt het ook op de ouderwetse manier doen. Schrijf een Bijbeltekst op en kijk daar gedurende de dag naar. Laat Gods Woord zo tot je doordringen.

Dit is waarom wij als gezin aan het einde van de dag samen nog nadenken over Gods Woord. Ik zou willen dat we dit perfect deden, dat we dit elke avond deden, maar we proberen het wel want we weten dat God gesproken heeft en we willen van Hem horen. Dit is zo belangrijk in deze tijd. Denk erover na, als God gesproken heeft, dan wil je dat toch horen? We willen dat Zijn Woord ons leidt in alles wat we doen. Het laatste wat we willen doen is leven, ons gezin dienen, doen wat we moeten doen, zonder eerst naar God geluisterd te hebben.

Laat me je aanmoedigen. En natuurlijk hoop ik dat deze overdenking je Gods Woord al toedient, maar zoek verder bewust momenten om Gods Woord te openen en naar Hem te luisteren.

Waarom lees ik deze verzen en hoe leiden deze verzen ons tot gebed? Ik wil dat je hier ziet dat Gods Woord voorgelezen wordt. Michaja hoort deze woorden. En wat opvalt is dat de vorsten en belangrijke mensen daar niet bij zijn. Denk daar over na. Als God zou spreken, zou je dat dan niet direct, of indirect via een profeet, willen horen?

Denk nu aan je eigen leven. Hoe makkelijk kunnen we onze dag niet doorgaan en van alles doen zonder dat we eerst naar Gods Woord geluisterd hebben. Daarom wil ik je aanmoedigen om daar vandaag mee te beginnen. Vanaf het begin van de dag en de hele dag door voor zo ver dat mogelijk is. We moeten Gods Woord horen. En er zijn allerlei manieren waarop we dit kunnen doen, waarop we Gods Woord kunnen herinneren.

In de gemeente waar ik voorganger van ben hebben we allerlei soorten apps. We hebben een app die de hele dag door op bepaalde tijdstippen een Bijbeltekst laat zien. Zo kunnen we de hele dag door gevoed worden door Gods Woord. Zo zijn er nog meer van zulke apps waardoor we steeds weer aan Gods Woord herinnert worden. Je kunt het ook op de ouderwetse manier doen. Schrijf een Bijbeltekst op en kijk daar gedurende de dag naar. Laat Gods Woord zo tot je doordringen.

Dit is waarom wij als gezin aan het einde van de dag samen nog nadenken over Gods Woord. Ik zou willen dat we dit perfect deden, dat we dit elke avond deden, maar we proberen het wel want we weten dat God gesproken heeft en we willen van Hem horen. Dit is zo belangrijk in deze tijd. Denk erover na, als God gesproken heeft, dan wil je dat toch horen? We willen dat Zijn Woord ons leidt in alles wat we doen. Het laatste wat we willen doen is leven, ons gezin dienen, doen wat we moeten doen, zonder eerst naar God geluisterd te hebben.

Laat me je aanmoedigen. En natuurlijk hoop ik dat deze overdenking je Gods Woord al toedient, maar zoek verder bewust momenten om Gods Woord te openen en naar Hem te luisteren.

O God, help ons om naar U te luisteren. We prijzen U dat U tot ons wilt spreken. We prijzen U dat we Uw Woord hebben. O God, dank U wel. Wat een onbeschrijfelijk groot geschenk! We bidden dat U ons helpt om Uw Woord voorrang te geven vanaf het moment dat we wakker worden totdat we weer gaan slapen. Help ons om Uw Woord tot ons door te laten dringen, het te overdenken, zoals Psalm 1 dat zegt, “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.”

Laat dat over ons leven gezegd worden. Help ons om Uw Woord dag en nacht te overdenken, om het te horen, om erdoor geleidt te worden en we vertrouwen dat het ons zal leiden. O God, we vertrouwen erop dat Uw Woord onze gedachten, verlangens, gesprekken, beslissingen, woorden en ons hele leven zal leiden. Alstublieft, leidt ons door Uw Woord vandaag.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, help ons om naar U te luisteren. We prijzen U dat U tot ons wilt spreken. We prijzen U dat we Uw Woord hebben. O God, dank U wel. Wat een onbeschrijfelijk groot geschenk! We bidden dat U ons helpt om Uw Woord voorrang te geven vanaf het moment dat we wakker worden totdat we weer gaan slapen. Help ons om Uw Woord tot ons door te laten dringen, het te overdenken, zoals Psalm 1 dat zegt, “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.”

Laat dat over ons leven gezegd worden. Help ons om Uw Woord dag en nacht te overdenken, om het te horen, om erdoor geleidt te worden en we vertrouwen dat het ons zal leiden. O God, we vertrouwen erop dat Uw Woord onze gedachten, verlangens, gesprekken, beslissingen, woorden en ons hele leven zal leiden. Alstublieft, leidt ons door Uw Woord vandaag.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net