Mijn binnenste, mijn binnenste, ik krimp ineen, wanden van mijn hart! Mijn hart is onrustig in mij, ik kan niet zwijgen, want u, mijn ziel, hoort bazuingeschal en krijgsgeschreeuw. (Jeremia 4:19)


Mijn binnenste, mijn binnenste, ik krimp ineen, wanden van mijn hart! Mijn hart is onrustig in mij, ik kan niet zwijgen, want u, mijn ziel, hoort bazuingeschal en krijgsgeschreeuw. (Jeremia 4:19)


Wat een beeld van het gekwelde hart van God in Jeremia als Zijn profeet. Hij krimpt ineen van pijn over de zonde van het volk en haar gevolgen. Hij weet dat het oordeel van God zal komen. Hij weet dat het volk tot wie hij door God geroepen is te spreken Zijn toorn zal gaan ervaren. Een buitenlands leger komt op hen af en hij krimpt ineen. De woorden die hier gebruikt worden zijn zo sterk, hij krimpt ineen van pijn en de wanden van zijn hart lijken te barsten. Zijn hart klopt wild en dit dringt hem om te spreken.

O Gods Woord brengt dit teweeg. En niet alleen in Jeremia en de profeten, ook in ons, in een ieder van ons moet Gods Woord dit teweegbrengen. We zijn op dit moment allemaal omringd door mensen die onder Gods oordeel liggen en we weten dat Zijn toorn komt, dat is wat de Bijbel leert. We kunnen dat niet verbloemen. We moeten dit voelen, we moeten de pijn hiervan in ons hart voelen.

Mensen om ons heen en over de hele wereld, die het Evangelie niet kennen en geloven, zullen het eeuwige oordeel ervaren als ze sterven. Scheiding van God, de toorn van God vanwege hun zonden. Dat is wat er komt voor degenen die niet over Jezus horen en Hem niet geloven. Krimpt jou hart daarom ineen van pijn? Klopt ons hart zo wild in ons dat we niets anders kunnen dan spreken? We kunnen niet zwijgen. We horen het bazuingeschal, we horen het krijgsgeschreeuw, we weten wat er gaat komen.

Wat een beeld van het gekwelde hart van God in Jeremia als Zijn profeet. Hij krimpt ineen van pijn over de zonde van het volk en haar gevolgen. Hij weet dat het oordeel van God zal komen. Hij weet dat het volk tot wie hij door God geroepen is te spreken Zijn toorn zal gaan ervaren. Een buitenlands leger komt op hen af en hij krimpt ineen. De woorden die hier gebruikt worden zijn zo sterk, hij krimpt ineen van pijn en de wanden van zijn hart lijken te barsten. Zijn hart klopt wild en dit dringt hem om te spreken.

O Gods Woord brengt dit teweeg. En niet alleen in Jeremia en de profeten, ook in ons, in een ieder van ons moet Gods Woord dit teweegbrengen. We zijn op dit moment allemaal omringd door mensen die onder Gods oordeel liggen en we weten dat Zijn toorn komt, dat is wat de Bijbel leert. We kunnen dat niet verbloemen. We moeten dit voelen, we moeten de pijn hiervan in ons hart voelen.

Mensen om ons heen en over de hele wereld, die het Evangelie niet kennen en geloven, zullen het eeuwige oordeel ervaren als ze sterven. Scheiding van God, de toorn van God vanwege hun zonden. Dat is wat er komt voor degenen die niet over Jezus horen en Hem niet geloven. Krimpt jou hart daarom ineen van pijn? Klopt ons hart zo wild in ons dat we niets anders kunnen dan spreken? We kunnen niet zwijgen. We horen het bazuingeschal, we horen het krijgsgeschreeuw, we weten wat er gaat komen.

O God, geef ons deze onrust en pijn in ons hart. Heer, ik bid dit voor mijn hart en voor iedereen die dit leest. O God, help ons het gewicht te voelen van wat er gaat komen voor hen die Christus niet kennen. Help ons om dit te voelen als we nadenken over onze familieleden, vrienden en collega’s om ons heen. Help ons om hen te waarschuwen. Help ons om het hun bekend te maken. O God, help ons om hen te laten weten dat het oordeel komt maar dat er nog genade te vinden is in Christus.

Wij hebben dit woord, laat dit ons hart onrustig maken voor hen die onder dit dreigende oordeel liggen, om ons heen maar ook over de hele wereld. O God, ik denk aan de Tamil-bevolking in India. Drie miljoen mensen, Moslims, en niemand van hen volgt Jezus. Misschien zijn er een paar volgelingen van Jezus. Ze leven vooral in Zuid-India. O God, we bidden om de verspreiding van het Evangelie, van Uw genade. O God, ons hart is klopt wild voor hen. Ze kennen niet eens de naam van Jezus, ze kennen Uw Evangelie niet, ze hebben het nooit gehoord, daarom bidden we om de verspreiding van Uw Evangelie.

Alstublieft, o God, alstublieft, alstublieft, stel arbeiders aan onder ons en onder broeders en zusters in India om het Evangelie daar te verspreiden. O God, laat de Tamil-bevolking tot U komen. We smeken U daarom. Alstublieft, verlos de Tamil-bevolking van hun zonde en laat onze harten voor hen breken, en niet alleen voor hen maar voor alle bevolkingsgroepen en individuele mensen die nu onder Uw oordeel liggen, gescheiden van U, die op weg zijn naar de eeuwige toorn als ze Uw Woord niet horen. Help ons om niet te zwijgen. We zullen Uw Woord aan hen bekend maken.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, geef ons deze onrust en pijn in ons hart. Heer, ik bid dit voor mijn hart en voor iedereen die dit leest. O God, help ons het gewicht te voelen van wat er gaat komen voor hen die Christus niet kennen. Help ons om dit te voelen als we nadenken over onze familieleden, vrienden en collega’s om ons heen. Help ons om hen te waarschuwen. Help ons om het hun bekend te maken. O God, help ons om hen te laten weten dat het oordeel komt maar dat er nog genade te vinden is in Christus.

Wij hebben dit woord, laat dit ons hart onrustig maken voor hen die onder dit dreigende oordeel liggen, om ons heen maar ook over de hele wereld. O God, ik denk aan de Tamil-bevolking in India. Drie miljoen mensen, Moslims, en niemand van hen volgt Jezus. Misschien zijn er een paar volgelingen van Jezus. Ze leven vooral in Zuid-India. O God, we bidden om de verspreiding van het Evangelie, van Uw genade. O God, ons hart is klopt wild voor hen. Ze kennen niet eens de naam van Jezus, ze kennen Uw Evangelie niet, ze hebben het nooit gehoord, daarom bidden we om de verspreiding van Uw Evangelie.

Alstublieft, o God, alstublieft, alstublieft, stel arbeiders aan onder ons en onder broeders en zusters in India om het Evangelie daar te verspreiden. O God, laat de Tamil-bevolking tot U komen. We smeken U daarom. Alstublieft, verlos de Tamil-bevolking van hun zonde en laat onze harten voor hen breken, en niet alleen voor hen maar voor alle bevolkingsgroepen en individuele mensen die nu onder Uw oordeel liggen, gescheiden van U, die op weg zijn naar de eeuwige toorn als ze Uw Woord niet horen. Help ons om niet te zwijgen. We zullen Uw Woord aan hen bekend maken.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net