Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. (Jeremia 7:23)


Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. (Jeremia 7:23)


Dit vers draait om één woord, luister. Zo is het hier vertaalt. Het woord sjema is een prachtig Hebreeuws woord en luister is zeker een prachtige vertaling van dat woord, maar het hele beeld houdt ook gehoorzamen in. Het is horen en gehoorzamen. Het is zoals Deutronomium 6 het zegt, “Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.” Het is dus luisteren en gehoorzamen. Dat is wat we hier zien, luister, hoor het Woord van God en gehoorzaam het. Daar worden we toe opgeroepen.

We zien hier in in Jeremia 7 hoe het volk offers brengt. Ze waren godsdienstig. Samuel zei het al eerder zo, “Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen” (1 Samuel 15:22—24). Ja, ze offerden, maar ze luisterden niet naar God, ze deden niet wat Hij hun opdroeg. “Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult…” hoor je dat, er komt een belofte “…Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.”

En dit is een belofte van God voor Zijn volk en voor jou en mij nu. Als we naar Zijn stem luisteren en Hem gehoorzamen, als we doen wat Hij ons gebiedt, dan zal het goed met ons gaan. Dit betekent niet dat alles dan vlekkeloos zal verlopen. Maar we zullen ten volle van het leven kunnen genieten, van het goede leven. Nee, niet zoals de wereld het goede leven definieert, maar zoals onze Schepper God, die ons het leven gaf, het goede leven definieert. Dit is zoveel beter dan wat de wereld ons te bieden heeft.

De sleutel tot dit goede leven is het luisteren naar Zijn stem en het volgen van Hem. “Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn.” Daarom wil ik je vandaag aanmoedigen om te wandelen in heel de weg die Hij gebiedt, om Hem te gehoorzamen en op Hem te vertrouwen. Luister naar Zijn stem, breng tijd door in Zijn Woord vandaag en leef in gehoorzaamheid aan dit Woord. Doe wat God gebiedt en het zal gegarandeerd goed met je gaan in dat wat het aller belangrijkste is.

Dit vers draait om één woord, luister. Zo is het hier vertaalt. Het woord sjema is een prachtig Hebreeuws woord en luister is zeker een prachtige vertaling van dat woord, maar het hele beeld houdt ook gehoorzamen in. Het is horen en gehoorzamen. Het is zoals Deutronomium 6 het zegt, “Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.” Het is dus luisteren en gehoorzamen. Dat is wat we hier zien, luister, hoor het Woord van God en gehoorzaam het. Daar worden we toe opgeroepen.

We zien hier in in Jeremia 7 hoe het volk offers brengt. Ze waren godsdienstig. Samuel zei het al eerder zo, “Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen” (1 Samuel 15:22—24). Ja, ze offerden, maar ze luisterden niet naar God, ze deden niet wat Hij hun opdroeg. “Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult…” hoor je dat, er komt een belofte “…Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.”

En dit is een belofte van God voor Zijn volk en voor jou en mij nu. Als we naar Zijn stem luisteren en Hem gehoorzamen, als we doen wat Hij ons gebiedt, dan zal het goed met ons gaan. Dit betekent niet dat alles dan vlekkeloos zal verlopen. Maar we zullen ten volle van het leven kunnen genieten, van het goede leven. Nee, niet zoals de wereld het goede leven definieert, maar zoals onze Schepper God, die ons het leven gaf, het goede leven definieert. Dit is zoveel beter dan wat de wereld ons te bieden heeft.

De sleutel tot dit goede leven is het luisteren naar Zijn stem en het volgen van Hem. “Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn.” Daarom wil ik je vandaag aanmoedigen om te wandelen in heel de weg die Hij gebiedt, om Hem te gehoorzamen en op Hem te vertrouwen. Luister naar Zijn stem, breng tijd door in Zijn Woord vandaag en leef in gehoorzaamheid aan dit Woord. Doe wat God gebiedt en het zal gegarandeerd goed met je gaan in dat wat het aller belangrijkste is.

Help ons daarom, o God, maak ons een volk dat U gehoorzaam is, dat luistert naar Uw stem. O God, U hebt liever onze gehoorzaamheid dan een offer. Help ons daarom om naar Uw Woord te luisteren. Vernieuw onze gedachten, verlangens, neigingen, daden en woorden. We bidden dat Uw Woord ons volkomen zal veranderen, dat Uw stem ons vandaag volkomen zal veranderen. Help ons om studenten te zijn van Uw Woord. Help ons om het te lezen, te overdenken, het uit ons hoofd te leren, het te verwerken en het te bestuderen. Help ons om Uw stem te verstaan.

Geef dat het niet van ons gezegd zal worden dat we niet naar Uw stem geluisterd hebben. Help ons om Uw stem te verstaan en Uw Woord dan ook te gehoorzamen. Help ons om het te doen. O God, bewaar ons er voor dat we alleen maar veel Bijbelkennis hebben, dat we de Bijbel op verschillende manieren bestudeert hebben maar niet doen wat U ons opdraagt.

O God, help ons om vandaag in gehoorzaamheid aan Uw Woord te leven. Ik bid dit voor mijn leven en voor iedereen die dit nu leest. Help ons om U te gehoorzamen, om de verleidingen te ontvluchten en de weg te bewandelen die U ons gebiedt. We vertrouwen erop dat het dan goed met ons zal gaan. We vertrouwen U hierin, o God. Uw Woord is goed, Uw weg leidt tot het leven. U weet hoe we ten volle van het goede leven kunnen genieten. Dat willen we en we vertrouwen U. Help ons daarom om Uw stem te horen en U te gehoorzamen vandaag.


We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


Help ons daarom, o God, maak ons een volk dat U gehoorzaam is, dat luistert naar Uw stem. O God, U hebt liever onze gehoorzaamheid dan een offer. Help ons daarom om naar Uw Woord te luisteren. Vernieuw onze gedachten, verlangens, neigingen, daden en woorden. We bidden dat Uw Woord ons volkomen zal veranderen, dat Uw stem ons vandaag volkomen zal veranderen. Help ons om studenten te zijn van Uw Woord. Help ons om het te lezen, te overdenken, het uit ons hoofd te leren, het te verwerken en het te bestuderen. Help ons om Uw stem te verstaan.

Geef dat het niet van ons gezegd zal worden dat we niet naar Uw stem geluisterd hebben. Help ons om Uw stem te verstaan en Uw Woord dan ook te gehoorzamen. Help ons om het te doen. O God, bewaar ons er voor dat we alleen maar veel Bijbelkennis hebben, dat we de Bijbel op verschillende manieren bestudeert hebben maar niet doen wat U ons opdraagt.

O God, help ons om vandaag in gehoorzaamheid aan Uw Woord te leven. Ik bid dit voor mijn leven en voor iedereen die dit nu leest. Help ons om U te gehoorzamen, om de verleidingen te ontvluchten en de weg te bewandelen die U ons gebiedt. We vertrouwen erop dat het dan goed met ons zal gaan. We vertrouwen U hierin, o God. Uw Woord is goed, Uw weg leidt tot het leven. U weet hoe we ten volle van het goede leven kunnen genieten. Dat willen we en we vertrouwen U. Help ons daarom om Uw stem te horen en U te gehoorzamen vandaag.


We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net