We hebben er allemaal mee te maken gekregen hoe ziekte, dood, maatregelen en meningen op verschillende manieren voor grotere afstand hebben gezorgd in onze samenleving.

Misschien heeft de dood een onoverbrugbare afstand gecreëerd tussen jou en iemand van wie je zoveel hield. Misschien heeft een klein virus ervoor gezorgd dat je je gezondheid achter moest laten, of je mooie baan. Moeilijke maatregelen hebben ervoor gezorgd dat we minder samen kunnen zijn en misschien hebben verschillende meningen thuis voor afstandelijkheid gezorgd wat steeds vaker leidt tot frustratie en boosheid.

Die onderlinge afstand wordt steeds groter wanneer we op deze moeilijke omstandigheden reageren zonder geduld en liefde, zonder te luisteren naar elkaar en met elkaar mee te leven. Ja, dat kan juist zo moeilijk zijn wanneer we zoveel verdriet hebben, in zulke moeilijkheden terecht zijn gekomen en de sfeer zo gespannen is.

Daarom willen we juist nu wijzen op Jezus die de grootste afstand ooit heeft willen overbruggen. Hij kan ons hierin het beste helpen en geven wat we nodig hebben. Hij weet namelijk hoe het is om alles wat je lief is te verliezen, te lijden en frustratie en boosheid tegen zichzelf geduldig te verdragen. Vooral kan Hij je helpen omdat Hij de oorzaak van al deze moeilijkheden heeft aangepakt.

We hebben er allemaal mee te maken gekregen hoe ziekte, dood, maatregelen en meningen op verschillende manieren voor grotere afstand hebben gezorgd in onze samenleving.

Misschien heeft de dood een onoverbrugbare afstand gecreëerd tussen jou en iemand van wie je zoveel hield. Misschien heeft een klein virus ervoor gezorgd dat je je gezondheid achter moest laten, of je mooie baan. Moeilijke maatregelen hebben ervoor gezorgd dat we minder samen kunnen zijn en misschien hebben verschillende meningen thuis voor afstandelijkheid gezorgd wat steeds vaker leidt tot frustratie en boosheid.

Die onderlinge afstand wordt steeds groter wanneer we op deze moeilijke omstandigheden reageren zonder geduld en liefde, zonder te luisteren naar elkaar en met elkaar mee te leven. Ja, dat kan juist zo moeilijk zijn wanneer we zoveel verdriet hebben, in zulke moeilijkheden terecht zijn gekomen en de sfeer zo gespannen is.

Daarom willen we juist nu wijzen op Jezus die de grootste afstand ooit heeft willen overbruggen. Hij kan ons hierin het beste helpen en geven wat we nodig hebben. Hij weet namelijk hoe het is om alles wat je lief is te verliezen, te lijden en frustratie en boosheid tegen zichzelf geduldig te verdragen. Vooral kan Hij je helpen omdat Hij de oorzaak van al deze moeilijkheden heeft aangepakt.


Hoe de afstand is ontstaan

De oorzaak van alle afstand waar we op verschillende manieren mee te maken hebben gekregen, is onze scheiding van God. Er is een onmetelijke afstand ontstaan tussen ons en God. Hij had ons gemaakt om dicht bij Hem te zijn en te genieten van Zijn kracht, heerlijkheid en liefde. En dicht bij Hem hadden we alles wat we nodig hadden om in liefde met Hem en de mensen om ons heen te leven. Dat is Zijn manier van leven, Zijn goede wet (Mattheüs 22:39).

Maar op een dag keerden we Hem en Zijn manier van leven moedwillig de rug toe, we overtraden Zijn wet, omdat we onafhankelijk wilden zijn. Dit verlangen om op onze eigen manier voor onszelf te leven noemt de Bijbel zonde. Zonde is het missen van Gods doel voor ons leven (Romeinen 3:23). Nog steeds willen we verder weg vluchten van God en Zijn manier van leven in liefde. Maar dat brengt ons juist dichter bij onze ondergang (Lukas 11:17; 2 Petrus 2:19).

Want het leven, de vreugde en de liefde die we nodig hebben, is alleen te vinden bij God. En ver bij Hem vandaan vinden we alleen maar verderf, verdriet en haat. Wat we om ons heen nog zien van leven, heerlijkheid en liefde zijn slechts schaduwen van God die vervliegen en ons daarom uiteindelijk teleurstellen. Dat heb je de afgelopen tijd zelf ervaren.We kunnen onszelf niet in leven houden. We kunnen levens rekken maar als we God verlaten en Zijn wet overtreden is de dood en de hel van Zijn afwezigheid het onverbiddelijke gevolg.

Jezus wil ons samen brengen

Hoewel we afstand hebben gedaan van God en het daarom terecht is dat we die gevolgen daarvan ervaren, is God geduldig en vol liefde, vol medelijden en vol verlangen om ons weer dicht bij zich te hebben. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Jezus Christus (Johannes 3:16). Hij kwam om ons op te zoeken en terug te brengen bij God (Lukas 19:10). Jezus verliet Gods heerlijkheid in de hemel en daalde af om op aarde geboren te worden in de meest armoedige omstandigheden. 

Hij vernederde zichzelf en wilde voor ons arm worden. Hij wilde bij ons zijn en naast ons staan. Hier op aarde leefde Hij als één van ons, zoals niemand anders ooit geleefd heeft: in liefde en geduld, luisterend naar ons vragen en zuchten, vol meeleven. Hij bracht doden levend terug bij hun geliefden, gaf zieken gezondheid en maakte gebroken harten heel. Zo bewees Hij Zijn macht en gaf Hij een voorproefje van het leven dicht bij God.

Vóór Hij ons echter weer dicht bij God kon brengen, moest Hij de oorzaak van die grote afstand tussen ons en God wegnemen: onze zonde en de gevolgen daarvan. Daarom gaf Hij zich vrijwillig over aan Zijn tegenstanders die Hem aan een kruis hingen. Daar leed en stierf Hij terwijl Hij Gods wet volmaakt gehouden had en daarom de gevolgen van de zonde niet zou hoeven dragen. Toch verdroeg Hij ze geduldig en vol liefde in de plaats van verloren zondaren en uiteindelijk werd Hij, verlaten van God, in helse eenzaamheid gelegd in een graf.

Maar dit bleek niet Zijn ondergang. Na drie dagen stond Hij op als overwinnaar over alles wat de afstand tussen ons en God groter maakt. Zonde, dood en graf liet Hij voorgoed achter zich en na veertig dagen besteeg Hij de troon in de hemel om daar, dicht bij God, plaats te maken voor iedereen die Hem wil volgen.

Volg Hem

De weg is vrij, maar de meeste mensen weigeren Jezus en Zijn manier van leven te volgen. Daarom dwalen ze steeds verder van God af en zal de afstand ook onderling de komende tijd toenemen. Maar uiteindelijk zal Jezus nog eens komen om Zijn volgelingen op te halen én om af te rekenen met iedereen die Hem op afstand houdt. Als je Hem en het leven wat Hij je wil geven afwijst, zal Hij je ver van God verwijderen met als gevolg eeuwig verderf, verdriet en haat in de hel. Daar ben je ver verwijderd van de kleinste schaduwen van leven, heerlijkheid en liefde die je hier op aarde nog ziet (1 Thessalonicenzen 1:9).

Maar vóórdat Hij teruggekeerd is, bewijst elke ademhaling Zijn liefde en geduld. Hij roept je op om Zijn aangeboden leven, heerlijkheid en liefde te ontvangen. Doe afstand van de zonde die tot het verderf leidt, vertrouw op Jezus en vertel Hem eerlijk dat je weggelopen bent en Gods wet overtreden hebt door op je eigen manier te leven (Lukas 15:11-32). Roep Hem aan en vertrouw op Hem. Dan zal Hij je redden van de ondergang, al je zonden vergeven en je terugbrengen bij God.

Ook zal Hij je dan nieuwe kracht geven: Zijn Geest die dicht bij je zal zijn (Handelingen 2:38). Die Geest zal je in dit leven helpen om Hem te volgen en meer en meer op Gods manier te leven: in liefde voor Hem en liefde voor elkaar. Ook helpt Hij je als het moeilijker wordt om geduldig te zijn, naar elkaar te luisteren en met elkaar mee te leven.

Leer Jezus en het voorbeeld van Zijn opofferende liefde beter kennen. Lees en onderzoek de Bijbel en volg Hem als Zijn discipel/leerling. Zoek ook contact met een Bijbelgetrouwe gemeente, met anderen die Hem willen volgen, om samen te groeien in liefde en geduld, om naar elkaar te luisteren en Hem samen te aanbidden in het verlangen naar Zijn terugkeer. Dan zal Hij je uiteindelijk ophalen om voorgoed dicht bij Hem te genieten van Zijn leven, heerlijkheid en liefde (1 Thessalonicenzen 4:17).

Hoe de afstand is ontstaan

De oorzaak van alle afstand waar we op verschillende manieren mee te maken hebben gekregen, is onze scheiding van God. Er is een onmetelijke afstand ontstaan tussen ons en God. Hij had ons gemaakt om dicht bij Hem te zijn en te genieten van Zijn kracht, heerlijkheid en liefde. En dicht bij Hem hadden we alles wat we nodig hadden om in liefde met Hem en de mensen om ons heen te leven. Dat is Zijn manier van leven, Zijn goede wet (Mattheüs 22:39).

Maar op een dag keerden we Hem en Zijn manier van leven moedwillig de rug toe, we overtraden Zijn wet, omdat we onafhankelijk wilden zijn. Dit verlangen om op onze eigen manier voor onszelf te leven noemt de Bijbel zonde. Zonde is het missen van Gods doel voor ons leven (Romeinen 3:23). Nog steeds willen we verder weg vluchten van God en Zijn manier van leven in liefde. Maar dat brengt ons juist dichter bij onze ondergang (Lukas 11:17; 2 Petrus 2:19).

Want het leven, de vreugde en de liefde die we nodig hebben, is alleen te vinden bij God. En ver bij Hem vandaan vinden we alleen maar verderf, verdriet en haat. Wat we om ons heen nog zien van leven, heerlijkheid en liefde zijn slechts schaduwen van God die vervliegen en ons daarom uiteindelijk teleurstellen. Dat heb je de afgelopen tijd zelf ervaren.We kunnen onszelf niet in leven houden. We kunnen levens rekken maar als we God verlaten en Zijn wet overtreden is de dood en de hel van Zijn afwezigheid het onverbiddelijke gevolg.

Jezus wil ons samen brengen

Hoewel we afstand hebben gedaan van God en het daarom terecht is dat we die gevolgen daarvan ervaren, is God geduldig en vol liefde, vol medelijden en vol verlangen om ons weer dicht bij zich te hebben. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Jezus Christus (Johannes 3:16). Hij kwam om ons op te zoeken en terug te brengen bij God (Lukas 19:10). Jezus verliet Gods heerlijkheid in de hemel en daalde af om op aarde geboren te worden in de meest armoedige omstandigheden. 

Hij vernederde zichzelf en wilde voor ons arm worden. Hij wilde bij ons zijn en naast ons staan. Hier op aarde leefde Hij als één van ons, zoals niemand anders ooit geleefd heeft: in liefde en geduld, luisterend naar ons vragen en zuchten, vol meeleven. Hij bracht doden levend terug bij hun geliefden, gaf zieken gezondheid en maakte gebroken harten heel. Zo bewees Hij Zijn macht en gaf Hij een voorproefje van het leven dicht bij God.

Vóór Hij ons echter weer dicht bij God kon brengen, moest Hij de oorzaak van die grote afstand tussen ons en God wegnemen: onze zonde en de gevolgen daarvan. Daarom gaf Hij zich vrijwillig over aan Zijn tegenstanders die Hem aan een kruis hingen. Daar leed en stierf Hij terwijl Hij Gods wet volmaakt gehouden had en daarom de gevolgen van de zonde niet zou hoeven dragen. Toch verdroeg Hij ze geduldig en vol liefde in de plaats van verloren zondaren en uiteindelijk werd Hij, verlaten van God, in helse eenzaamheid gelegd in een graf.

Maar dit bleek niet Zijn ondergang. Na drie dagen stond Hij op als overwinnaar over alles wat de afstand tussen ons en God groter maakt. Zonde, dood en graf liet Hij voorgoed achter zich en na veertig dagen besteeg Hij de troon in de hemel om daar, dicht bij God, plaats te maken voor iedereen die Hem wil volgen.

Volg Hem

De weg is vrij, maar de meeste mensen weigeren Jezus en Zijn manier van leven te volgen. Daarom dwalen ze steeds verder van God af en zal de afstand ook onderling de komende tijd toenemen. Maar uiteindelijk zal Jezus nog eens komen om Zijn volgelingen op te halen én om af te rekenen met iedereen die Hem op afstand houdt. Als je Hem en het leven wat Hij je wil geven afwijst, zal Hij je ver van God verwijderen met als gevolg eeuwig verderf, verdriet en haat in de hel. Daar ben je ver verwijderd van de kleinste schaduwen van leven, heerlijkheid en liefde die je hier op aarde nog ziet (1 Thessalonicenzen 1:9).

Maar vóórdat Hij teruggekeerd is, bewijst elke ademhaling Zijn liefde en geduld. Hij roept je op om Zijn aangeboden leven, heerlijkheid en liefde te ontvangen. Doe afstand van de zonde die tot het verderf leidt, vertrouw op Jezus en vertel Hem eerlijk dat je weggelopen bent en Gods wet overtreden hebt door op je eigen manier te leven (Lukas 15:11-32). Roep Hem aan en vertrouw op Hem. Dan zal Hij je redden van de ondergang, al je zonden vergeven en je terugbrengen bij God.

Ook zal Hij je dan nieuwe kracht geven: Zijn Geest die dicht bij je zal zijn (Handelingen 2:38). Die Geest zal je in dit leven helpen om Hem te volgen en meer en meer op Gods manier te leven: in liefde voor Hem en liefde voor elkaar. Ook helpt Hij je als het moeilijker wordt om geduldig te zijn, naar elkaar te luisteren en met elkaar mee te leven.

Leer Jezus en het voorbeeld van Zijn opofferende liefde beter kennen. Lees en onderzoek de Bijbel en volg Hem als Zijn discipel/leerling. Zoek ook contact met een Bijbelgetrouwe gemeente, met anderen die Hem willen volgen, om samen te groeien in liefde en geduld, om naar elkaar te luisteren en Hem samen te aanbidden in het verlangen naar Zijn terugkeer. Dan zal Hij je uiteindelijk ophalen om voorgoed dicht bij Hem te genieten van Zijn leven, heerlijkheid en liefde (1 Thessalonicenzen 4:17).