Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4:16)


Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4:16)


Iedereen heeft hulp nodig. We zijn God niet. Wij hebben behoeften. Wij hebben tekortkomingen. Wij hebben verwarring. Wij hebben allerlei soorten beperkingen. Wij hebben hulp nodig.

Maar we hebben allemaal nog iets anders: we hebben zonden. En daarom weten we diep in ons hart dat we de hulp die we nodig hebben niet verdienen. Daarom voelen we ons gevangen.

Ik heb hulp nodig om te leven, om te sterven en om de eeuwigheid onder ogen te zien — hulp met mijn familie, mijn echtgenoot, mijn kinderen, mijn eenzaamheid, mijn werk, mijn gezondheid en mijn financiën. Ik heb hulp nodig. Maar ik verdien de hulp die ik nodig heb niet.

Dus wat kan ik doen? Ik kan proberen om het allemaal te ontkennen en te doen alsof ik superman ben die geen hulp nodig heeft. Of ik kan het allemaal proberen te verdrinken door mijn leven in de poel van sensuele genoegens te gooien. Of ik kan me simpelweg overgeven aan de verlammende wanhoop.

Maar God zegt over deze hopeloze conclusie: Jezus Christus werd Hogepriester om die wanhoop te verbrijzelen met hoop, om de superman en superwoman te vernederen en om de verdrinkende ellendeling te redden.

Ja, we hebben allemaal hulp nodig. Ja, niemand van ons verdient de hulp de we nodig hebben. Maar wanhoop niet, wordt niet trots en geef je niet over aan ontucht. Kijk naar wat God zegt. Omdat we zo’n grote Hogepriester hebben, is de troon van God een troon van genade. En de hulp die we krijgen bij die troon is barmhartigheid en genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Genade om geholpen te worden! Geen verdiende hulp, genadige hulp.

Je bent niet gevangen. Zeg nee tegen die leugen. We hebben hulp nodig. We verdienen het niet. Maar je kunt het krijgen. Je kunt het nu krijgen en voor altijd. Als je je Hogepriester — Jezus de Zoon van God — ontvangt, op Hem vertrouwt en door Hem tot God nadert.

Iedereen heeft hulp nodig. We zijn God niet. Wij hebben behoeften. Wij hebben tekortkomingen. Wij hebben verwarring. Wij hebben allerlei soorten beperkingen. Wij hebben hulp nodig.

Maar we hebben allemaal nog iets anders: we hebben zonden. En daarom weten we diep in ons hart dat we de hulp die we nodig hebben niet verdienen. Daarom voelen we ons gevangen.

Ik heb hulp nodig om te leven, om te sterven en om de eeuwigheid onder ogen te zien — hulp met mijn familie, mijn echtgenoot, mijn kinderen, mijn eenzaamheid, mijn werk, mijn gezondheid en mijn financiën. Ik heb hulp nodig. Maar ik verdien de hulp die ik nodig heb niet.

Dus wat kan ik doen? Ik kan proberen om het allemaal te ontkennen en te doen alsof ik superman ben die geen hulp nodig heeft. Of ik kan het allemaal proberen te verdrinken door mijn leven in de poel van sensuele genoegens te gooien. Of ik kan me simpelweg overgeven aan de verlammende wanhoop.

Maar God zegt over deze hopeloze conclusie: Jezus Christus werd Hogepriester om die wanhoop te verbrijzelen met hoop, om de superman en superwoman te vernederen en om de verdrinkende ellendeling te redden.

Ja, we hebben allemaal hulp nodig. Ja, niemand van ons verdient de hulp de we nodig hebben. Maar wanhoop niet, wordt niet trots en geef je niet over aan ontucht. Kijk naar wat God zegt. Omdat we zo’n grote Hogepriester hebben, is de troon van God een troon van genade. En de hulp die we krijgen bij die troon is barmhartigheid en genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Genade om geholpen te worden! Geen verdiende hulp, genadige hulp.

Je bent niet gevangen. Zeg nee tegen die leugen. We hebben hulp nodig. We verdienen het niet. Maar je kunt het krijgen. Je kunt het nu krijgen en voor altijd. Als je je Hogepriester — Jezus de Zoon van God — ontvangt, op Hem vertrouwt en door Hem tot God nadert.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org