James Hannington kwam al vroeg tot bekering. Maar voordat hij tot geloof kwam, was zijn hart zo ongerust over zijn eigen geestelijke toestand dat hij ernaar streefde om dominee te worden. Zo hoopte hij in dienst van God zijn verlossing te verdienen.


James Hannington kwam al vroeg tot bekering. Maar voordat hij tot geloof kwam, was zijn hart zo ongerust over zijn eigen geestelijke toestand dat hij ernaar streefde om dominee te worden. Zo hoopte hij in dienst van God zijn verlossing te verdienen.


Niet geschikt voor het Koninkrijk

Hij was erg ongerust toen de dag van zijn inwijding naderde, en de woorden van dit vers achtervolgden hem. “Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.”

Hij wist zeker dat hij niet geschikt was, maar terugkeren was voor hem nog angstaanjagender. Zo wierp hij zich op onze lieve Verlosser, Jezus Christus, en kwam hij tot bekering. Toen hij eindelijk verlost was van zijn angsten, deed dit vers hem niet meer beven. In plaats daarvan spoorde dit vers Hem nu vooruit.

Hij werd voorganger in een gemeente in Brighton and Hove. Daar werkte hij vijf jaar trouw samen met zijn geliefde vrouw en kinderen. Maar op 13 december 1877 schokte het nieuws van de moord op bekende zendelingen aan de kust van Lake Victoria niet alleen het Verenigd Koninkrijk maar ook die kleine gemeente aan de kust.

Tegenslag in Afrika

Hannington voelde zich geroepen om de lege plek daar in Afrika in te nemen. Er werd veel gehuild toen hij zijn kleine kudde en geliefde familie achterliet. Een jongen riep hem toe: “Alstublieft, vader, kom snel weer terug.”

Toen hij 36 jaar oud was vertrok Hannington naar Afrika. Het duurde niet lang of hij kreeg koorts die steeds weer terug zou keren. Zijn situatie werd zo ernstig dat hij en degenen om hem heen dachten dat hij zeker zou sterven.

De beslissing werd genomen om hem weer terug te halen naar Engeland, in de hoop dat hij daar weer aan zou sterken. Maar onderweg naar huis kon hij aan geen ander vers denken dan het vers dat hem ooit zo achtervolgd had.“Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.”

Vastbesloten vooruit

Toen hij thuis kwam werd hij omringd door zijn gelukkige gemeente en zijn geliefde familie. Maar aan die woorden kon hij niet ontsnappen. Opnieuw werd hij aangespoord en was vastbesloten om weer naar Afrika terug te keren met het Evangelie van onze Heere en Verlosser, Jezus Christus.

Zo ging hij weer aan boord van een schip en kort na zijn aankomst maakte hij zich klaar voor een lange tocht naar Uganda. Maar er was een nieuwe koning gekomen in dat gebied en de blanke mensen waren niet meer zo welkom als voorheen.

Trouw tot de dood

De inheemse bevolking stonden klaar om de eerste beste Engelsman die ze tegen kwamen te vermoorden. Het duurde daarom niet lang voor James Hannington gearresteerd werd. Hij schrijft in zijn dagboek:

“Het voelde alsof ik meegesleept werd om vermoord te worden, maar ik zong, veilig in de armen van Jezus, en ik glimlachte om het lijden.” Weer gevolgd door deze woorden: “Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.”

Dit waren de woorden waardoor hij trouw zijn dood tegemoet ging. Er wordt gezegd dat hij voor zijn dood dit bevel gaf: “Ga, vertel Mwanga dat ik de weg naar Uganda met mijn bloed gekocht heb.”

O, ik hoop dat God vandaag meer mannen en vrouwen zal doen opstaan die deze tekst willen nemen als het motto dat hen voort zal drijven, vastbesloten om voor Christus te leven en te sterven wanneer het zo ver is.

Niet geschikt voor het Koninkrijk

Hij was erg ongerust toen de dag van zijn inwijding naderde, en de woorden van dit vers achtervolgden hem. “Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.”

Hij wist zeker dat hij niet geschikt was, maar terugkeren was voor hem nog angstaanjagender. Zo wierp hij zich op onze lieve Verlosser, Jezus Christus, en kwam hij tot bekering. Toen hij eindelijk verlost was van zijn angsten, deed dit vers hem niet meer beven. In plaats daarvan spoorde dit vers Hem nu vooruit.

Hij werd voorganger in een gemeente in Brighton and Hove. Daar werkte hij vijf jaar trouw samen met zijn geliefde vrouw en kinderen. Maar op 13 december 1877 schokte het nieuws van de moord op bekende zendelingen aan de kust van Lake Victoria niet alleen het Verenigd Koninkrijk maar ook die kleine gemeente aan de kust.

Tegenslag in Afrika

Hannington voelde zich geroepen om de lege plek daar in Afrika in te nemen. Er werd veel gehuild toen hij zijn kleine kudde en geliefde familie achterliet. Een jongen riep hem toe: “Alstublieft, vader, kom snel weer terug.”

Toen hij 36 jaar oud was vertrok Hannington naar Afrika. Het duurde niet lang of hij kreeg koorts die steeds weer terug zou keren. Zijn situatie werd zo ernstig dat hij en degenen om hem heen dachten dat hij zeker zou sterven.

De beslissing werd genomen om hem weer terug te halen naar Engeland, in de hoop dat hij daar weer aan zou sterken. Maar onderweg naar huis kon hij aan geen ander vers denken dan het vers dat hem ooit zo achtervolgd had.“Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.”

Vastbesloten vooruit

Toen hij thuis kwam werd hij omringd door zijn gelukkige gemeente en zijn geliefde familie. Maar aan die woorden kon hij niet ontsnappen. Opnieuw werd hij aangespoord en was vastbesloten om weer naar Afrika terug te keren met het Evangelie van onze Heere en Verlosser, Jezus Christus.

Zo ging hij weer aan boord van een schip en kort na zijn aankomst maakte hij zich klaar voor een lange tocht naar Uganda. Maar er was een nieuwe koning gekomen in dat gebied en de blanke mensen waren niet meer zo welkom als voorheen.

Trouw tot de dood

De inheemse bevolking stonden klaar om de eerste beste Engelsman die ze tegen kwamen te vermoorden. Het duurde daarom niet lang voor James Hannington gearresteerd werd. Hij schrijft in zijn dagboek:

“Het voelde alsof ik meegesleept werd om vermoord te worden, maar ik zong, veilig in de armen van Jezus, en ik glimlachte om het lijden.” Weer gevolgd door deze woorden: “Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.”

Dit waren de woorden waardoor hij trouw zijn dood tegemoet ging. Er wordt gezegd dat hij voor zijn dood dit bevel gaf: “Ga, vertel Mwanga dat ik de weg naar Uganda met mijn bloed gekocht heb.”

O, ik hoop dat God vandaag meer mannen en vrouwen zal doen opstaan die deze tekst willen nemen als het motto dat hen voort zal drijven, vastbesloten om voor Christus te leven en te sterven wanneer het zo ver is.

© Crown Christian Heritage Trust Bron: cchtrust.org.uk


© Crown Christian Heritage Trust Bron: cchtrust.org.uk