Wist je dat God ons beveelt om blij te zijn?

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. (Psalm 37:4)


Wist je dat God ons beveelt om blij te zijn?

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. (Psalm 37:4)


1. God heeft je gemaakt om Hem te eren

Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde … die heb Ik tot Mijn eer geschapen. (Jesaja 43:6-7)

God heeft ons gemaakt om Zijn grootheid te vergroten — zoals een telescoop de sterren vergroot. Hij heeft ons gemaakt om Zijn goedheid, waarheid, schoonheid, wijsheid en gerechtigheid weer te geven. Als we diepe vreugde vinden in alles wat God is, wordt Zijn heerlijkheid het beste weergegeven en wordt Hij het meest geëerd. Dit betekent dat God geprezen wordt en wij plezier krijgen. God heeft ons zo gemaakt dat Hij het meest verheerlijkt en geëerd is als wij onze voldoening vinden in Hem.

2. Iedereen moet leven om God te eren

Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. (1 Korinthe 10:31)

Als God ons gemaakt heeft om Hem te eren, is het duidelijk dat we moeten leven om Hem te eren. Onze plicht komt voort uit Zijn ontwerp. We worden dus allereerst verplicht om Gods waarde te laten zien door voldoening te vinden in alles wat Hij voor ons is. Dit is wat het betekent om God lief te hebben (Mattheüs 22:37), Hem te geloven (1 Johannes 5:3-4) en Hem te danken en te loven (Psalm 100: 2-4). Dit is de wortel van alle gehoorzaamheid, vooral ook het liefhebben van anderen (Kolossenzen 1:4-5).

3. We hebben God niet geëerd zoals dat moet

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid (eer) van God. (Romeinen 3:23)

Wat betekent het om de heerlijkheid van God te missen? Dit betekent dat niemand van ons God gelooft en gewaardeerd heeft zoals dat zou moeten. We vonden geen voldoening in Zijn grootheid en Zijn manier van leven voor ons. We zochten onze voldoening in andere dingen en behandelden die als waardevoller dan God. Dit is wat afgoderij betekent (Romeinen 1:21-23). Sinds de zonde in de wereld kwam, hebben we ons allemaal diep verzet tegen God als de Schat die ons volkomen voldoening geeft (Efeze 2:3). Dit is een afschuwelijke belediging van Gods grootheid (Jeremia 2:12-13).

4. We liggen allemaal onder Gods rechtvaardige veroordeling

Het loon van de zonde is de dood. (Romeinen 6:23)

We hebben allemaal Gods grootheid gekleineerd. Hoe? Door andere dingen boven Hem te kiezen, door ondankbaarheid, wantrouwen en ongehoorzaamheid. Daarom is het terecht dat God ons er voor eeuwig van weerhoudt om nog van Zijn heerlijkheid te genieten. “Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht” (2 Thessalonicenzen 1:9). Het woord “hel” wordt veertien keer in het Nieuwe Testament genoemd, en twaalf keer door Jezus zelf. Het is geen mythe van sombere en boze predikers. Het is een ernstige waarschuwing van Gods Zoon die stierf om zondaren te verlossen van hun vloek. Het negeren van deze waarschuwing heeft grote gevolgen.

Als de Bijbel hier zou stoppen in het ontleden van onze toestand, dan zouden we gedoemd zijn tot een hopeloze toekomst. Maar dit is niet waar het stopt…

5. God zond Zijn enige Zoon om eeuwig leven en vreugde te geven

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard  dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. (1 Timotheüs 1:15)

Het goede nieuws is dat Jezus stierf voor zondaren zoals wij. En Hij stond fysiek op uit het graf om Zijn reddende kracht over de dood te bevestigen en de poorten van het eeuwige leven en de eeuwige vreugde te openen (1 Korinthe 15:20). Dit betekent dat God schuldige zondaren vrij kan spreken en toch rechtvaardig kan zijn (Romeinen 3:25-26). “Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petrus 3:18). Thuiskomen bij God is waar alle diepste en blijvende voldoening gevonden wordt.

6. Wat Christus in Zijn dood kocht, is voor hen die zich van hun zonden afkeren en vertrouwen op Hem

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. (Handelingen 3:19) Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden. (Handelingen 16:31)

Bekering betekent dat we ons afkeren van alle bedrieglijke beloften van de zonde. Geloof betekent dat we voldoening vinden in alles wat God voor ons belooft te Zijn in Jezus. Jezus zegt, “Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben” (Johannes 6:35). We kunnen onze redding niet verdienen (Romeinen 4:4-5). Het is uit genade en door het geloof (Efeze 2:8-9). Het is een gratis geschenk (Romeinen 3:24). We zullen het ontvangen als we het boven alles waarderen (Mattheüs 13:44). Als dat zo is, is Gods doel met de schepping bereikt: Hij wordt door ons verheerlijkt en geëerd en wij vinden voldoening in Hem — voor eeuwig.

1. God heeft je gemaakt om Hem te eren

Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde … die heb Ik tot Mijn eer geschapen. (Jesaja 43:6-7)

God heeft ons gemaakt om Zijn grootheid te vergroten — zoals een telescoop de sterren vergroot. Hij heeft ons gemaakt om Zijn goedheid, waarheid, schoonheid, wijsheid en gerechtigheid weer te geven. Als we diepe vreugde vinden in alles wat God is, wordt Zijn heerlijkheid het beste weergegeven en wordt Hij het meest geëerd. Dit betekent dat God geprezen wordt en wij plezier krijgen. God heeft ons zo gemaakt dat Hij het meest verheerlijkt en geëerd is als wij onze voldoening vinden in Hem.

2. Iedereen moet leven om God te eren

Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. (1 Korinthe 10:31)

Als God ons gemaakt heeft om Hem te eren, is het duidelijk dat we moeten leven om Hem te eren. Onze plicht komt voort uit Zijn ontwerp. We worden dus allereerst verplicht om Gods waarde te laten zien door voldoening te vinden in alles wat Hij voor ons is. Dit is wat het betekent om God lief te hebben (Mattheüs 22:37), Hem te geloven (1 Johannes 5:3-4) en Hem te danken en te loven (Psalm 100: 2-4). Dit is de wortel van alle gehoorzaamheid, vooral ook het liefhebben van anderen (Kolossenzen 1:4-5).

3. We hebben God niet geëerd zoals dat moet

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid (eer) van God. (Romeinen 3:23)

Wat betekent het om de heerlijkheid van God te missen? Dit betekent dat niemand van ons God gelooft en gewaardeerd heeft zoals dat zou moeten. We vonden geen voldoening in Zijn grootheid en Zijn manier van leven voor ons. We zochten onze voldoening in andere dingen en behandelden die als waardevoller dan God. Dit is wat afgoderij betekent (Romeinen 1:21-23). Sinds de zonde in de wereld kwam, hebben we ons allemaal diep verzet tegen God als de Schat die ons volkomen voldoening geeft (Efeze 2:3). Dit is een afschuwelijke belediging van Gods grootheid (Jeremia 2:12-13).

4. We liggen allemaal onder Gods rechtvaardige veroordeling

Het loon van de zonde is de dood. (Romeinen 6:23)

We hebben allemaal Gods grootheid gekleineerd. Hoe? Door andere dingen boven Hem te kiezen, door ondankbaarheid, wantrouwen en ongehoorzaamheid. Daarom is het terecht dat God ons er voor eeuwig van weerhoudt om nog van Zijn heerlijkheid te genieten. “Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht” (2 Thessalonicenzen 1:9). Het woord “hel” wordt veertien keer in het Nieuwe Testament genoemd, en twaalf keer door Jezus zelf. Het is geen mythe van sombere en boze predikers. Het is een ernstige waarschuwing van Gods Zoon die stierf om zondaren te verlossen van hun vloek. Het negeren van deze waarschuwing heeft grote gevolgen.

Als de Bijbel hier zou stoppen in het ontleden van onze toestand, dan zouden we gedoemd zijn tot een hopeloze toekomst. Maar dit is niet waar het stopt…

5. God zond Zijn enige Zoon om eeuwig leven en vreugde te geven

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard  dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. (1 Timotheüs 1:15)

Het goede nieuws is dat Jezus stierf voor zondaren zoals wij. En Hij stond fysiek op uit het graf om Zijn reddende kracht over de dood te bevestigen en de poorten van het eeuwige leven en de eeuwige vreugde te openen (1 Korinthe 15:20). Dit betekent dat God schuldige zondaren vrij kan spreken en toch rechtvaardig kan zijn (Romeinen 3:25-26). “Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petrus 3:18). Thuiskomen bij God is waar alle diepste en blijvende voldoening gevonden wordt.

6. Wat Christus in Zijn dood kocht, is voor hen die zich van hun zonden afkeren en vertrouwen op Hem

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. (Handelingen 3:19) Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden. (Handelingen 16:31)

Bekering betekent dat we ons afkeren van alle bedrieglijke beloften van de zonde. Geloof betekent dat we voldoening vinden in alles wat God voor ons belooft te Zijn in Jezus. Jezus zegt, “Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben” (Johannes 6:35). We kunnen onze redding niet verdienen (Romeinen 4:4-5). Het is uit genade en door het geloof (Efeze 2:8-9). Het is een gratis geschenk (Romeinen 3:24). We zullen het ontvangen als we het boven alles waarderen (Mattheüs 13:44). Als dat zo is, is Gods doel met de schepping bereikt: Hij wordt door ons verheerlijkt en geëerd en wij vinden voldoening in Hem — voor eeuwig.

Begrijp je dit?

Verlang je naar die vreugde? Verlang je naar de blijdschap die voortkomt uit het vinden van voldoening in alles wat God voor jou is in Christus? Als dat zo is, dan is God in jouw leven aan het werk.

Wat moet je doen?

Keer je af van de bedrieglijke beloften van de zonde. Roep de naam van Jezus aan om je te redden van de schuld, straf en slavernij. “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal gered worden” (Romeinen 10:13). Vestig je hoop op alles wat God voor jou is in Jezus. Breek de kracht van de beloften van de zonde door geloof in de overstijgende voldoening die te vinden is in de beloften van God. Lees de Bijbel om Zijn kostbare en grote beloften te ontdekken die je vrij kunnen maken (2 Petrus 1:3-4). Zoek een Bijbelgetrouwe kerk en ga deze God aanbidden terwijl je groeit, samen met andere gelovigen die Christus boven alles waarderen (Filippenzen 3:7).

Het beste nieuws in de wereld is dat ons geluk en Gods heiligheid niet met elkaar botsen. Voldoening vinden in alles wat God voor ons is in Jezus vergroot Hem als de grootste Schat.

U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden (genietingen) zijn in Uw rechterhand, voor altijd. (Psalm 16:11)


Begrijp je dit?

Verlang je naar die vreugde? Verlang je naar de blijdschap die voortkomt uit het vinden van voldoening in alles wat God voor jou is in Christus? Als dat zo is, dan is God in jouw leven aan het werk.

Wat moet je doen?

Keer je af van de bedrieglijke beloften van de zonde. Roep de naam van Jezus aan om je te redden van de schuld, straf en slavernij. “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal gered worden” (Romeinen 10:13). Vestig je hoop op alles wat God voor jou is in Jezus. Breek de kracht van de beloften van de zonde door geloof in de overstijgende voldoening die te vinden is in de beloften van God. Lees de Bijbel om Zijn kostbare en grote beloften te ontdekken die je vrij kunnen maken (2 Petrus 1:3-4). Zoek een Bijbelgetrouwe kerk en ga deze God aanbidden terwijl je groeit, samen met andere gelovigen die Christus boven alles waarderen (Filippenzen 3:7).

Het beste nieuws in de wereld is dat ons geluk en Gods heiligheid niet met elkaar botsen. Voldoening vinden in alles wat God voor ons is in Jezus vergroot Hem als de grootste Schat.

U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden (genietingen) zijn in Uw rechterhand, voor altijd. (Psalm 16:11)