Mijn bidden voelt vaak zo standaard, zo nep. Ik weet eigenlijk ten diepste ook niet zeker of God mij wel hoort. Ik bid dagelijks dat moeilijkheden in mn leven worden weggenomen of verbeteren, maar mn gebeden lijken niet verder te komen dan het plafond. Wat is jullie advies?

Mijn bidden voelt vaak zo standaard, zo nep. Ik weet eigenlijk ten diepste ook niet zeker of God mij wel hoort. Ik bid dagelijks dat moeilijkheden in mn leven worden weggenomen of verbeteren, maar mn gebeden lijken niet verder te komen dan het plafond. Wat is jullie advies?


Verwacht Hem.

Zo vaak bidden we maar verwachten we Hem eigenlijk niet. We kunnen het ons niet voorstellen en het lijkt onmogelijk. De nood lijkt groter dan de Helper. Zo vaak is juist de nood het plafond. We spreken tot God, maar we overzien de nood niet. We houden onze ogen op de golven gericht en missen daardoor die heerlijke Redder die met Zijn handen uitgestrekt op ons wacht om ons te helpen.

Vaak zien we op de golven omdat we niet echt beseffen dat Hij ons werkelijk hoort. Toch hoort Hij je echt. Hij doorgrond je en kent je. Hij ziet je als je daar geknield tot Hem roept. Hij begrijpt je gedachten. Zelfs als je geen woord uit kunt brengen. Hij weet alles! (Psalm 139:1-4) Echt. Die oneindig Heilige God die zo hoog woont, ziet zo laag (Psalm 113:6). Hij hoort je echt door dat plafond, vanuit de hemel.

Vrije toegang

Soms is het ook de tegenstander die ons aanklaagt. Hij wijst ons op onze zonden waardoor ons gebed voor de Heere een gruwel is (Spreuken 28:9). Zeker, God kan niet naar zondaren luisteren. We verdienen niets dan Zijn woede, want zonde kan niet bestaan in de aanwezigheid van pure heiligheid.

Maar toch is er een weg tot de genadetroon, door Jezus Christus. Hij wilde door God verlaten worden zodat wij in Zijn heilige aanwezigheid kunnen komen. Bekleed met Zijn gerechtigheid hoeven we niet meer op de drempel te blijven, het voorhangsel is gescheurd, we mogen met vrijmoedigheid het heilige der heilige betreden (Hebreeën 10:19-22)!

Besef je dat? Dit is heerlijk, dit is Gods genade voor zondaren die de eenzaamheid verdienen, die Zijn eeuwig zwijgen verdienen. Maar dit is wat Jezus Christus, het vleesgeworden Woord, mogelijk heeft gemaakt!

Hij wil tot je spreken. Hij wil bij je zijn. Hij wil je stem horen. Hij wil je helpen en voor je zorgen.

Verwacht Hem!

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.
Psalm 27:7

Verwacht Hem.

Zo vaak bidden we maar verwachten we Hem eigenlijk niet. We kunnen het ons niet voorstellen en het lijkt onmogelijk. De nood lijkt groter dan de Helper. Zo vaak is juist de nood het plafond. We spreken tot God, maar we overzien de nood niet. We houden onze ogen op de golven gericht en missen daardoor die heerlijke Redder die met Zijn handen uitgestrekt op ons wacht om ons te helpen.

Vaak zien we op de golven omdat we niet echt beseffen dat Hij ons werkelijk hoort. Toch hoort Hij je echt. Hij doorgrond je en kent je. Hij ziet je als je daar geknield tot Hem roept. Hij begrijpt je gedachten. Zelfs als je geen woord uit kunt brengen. Hij weet alles! (Psalm 139:1-4) Echt. Die oneindig Heilige God die zo hoog woont, ziet zo laag (Psalm 113:6). Hij hoort je echt door dat plafond, vanuit de hemel.

Vrije toegang

Soms is het ook de tegenstander die ons aanklaagt. Hij wijst ons op onze zonden waardoor ons gebed voor de Heere een gruwel is (Spreuken 28:9). Zeker, God kan niet naar zondaren luisteren. We verdienen niets dan Zijn woede, want zonde kan niet bestaan in de aanwezigheid van pure heiligheid.

Maar toch is er een weg tot de genadetroon, door Jezus Christus. Hij wilde door God verlaten worden zodat wij in Zijn heilige aanwezigheid kunnen komen. Bekleed met Zijn gerechtigheid hoeven we niet meer op de drempel te blijven, het voorhangsel is gescheurd, we mogen met vrijmoedigheid het heilige der heilige betreden (Hebreeën 10:19-22)!

Besef je dat? Dit is heerlijk, dit is Gods genade voor zondaren die de eenzaamheid verdienen, die Zijn eeuwig zwijgen verdienen. Maar dit is wat Jezus Christus, het vleesgeworden Woord, mogelijk heeft gemaakt!

Hij wil tot je spreken. Hij wil bij je zijn. Hij wil je stem horen. Hij wil je helpen en voor je zorgen.

Verwacht Hem!

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.
Psalm 27:7

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →