Wanneer mag je het doen en moet je met alles eens zijn? Of waar liggen de grenzen waar je het mee eens moet zijn om belijdenis te doen?

Wanneer mag je het doen en moet je met alles eens zijn? Of waar liggen de grenzen waar je het mee eens moet zijn om belijdenis te doen?


Uit gesprekken in een van de groepen merkten we hoe het traditionele gebruik van Openbare Belijdenis in verschillende kerkverbanden op verschillende manieren ingevuld wordt.

Er kwam naar voren dat het vooral een antwoord is op de kinderdoop. De kinderdoop wordt gezien als een eerste toenadering van God waarop wij met het doen van belijdenis antwoord geven. Maar dit riep bij velen de vraag waar en hoe Gods Woord dit leert.

Vanwege alle verwarring rondom de kinderdoop en het doen van belijdenis, is het zo belangrijk om vanuit Gods Woord te zien welke voorwaarden en richtlijnen de Bijbel geeft om volwaardig lid te worden van de gemeente.

Gods onfeilbare Woord is onze enige grond voor de manier waarop we de gemeente vormgeven. Alleen Gods Woord kan en zal ons hierin helderheid geven.

Wanneer we voor Gods troon staan, kun je het niet doen met de gedachten van mensen. Je moet het zelf in Gods Woord zien, daarom is het ook niet belangrijk wat onze visie hier op is, maar wat Gods visie hierop is.

Bid en lees

Bid om de Heilige Geest die je zal leiden in alle waarheid (Johannes 16:13) en onderzoek de Schriften, zie of de dingen die je gelooft, hoort en leest zo zijn (Handelingen 17:11). Dan zul je straks voor Gods troon staan en kunnen zeggen terwijl je wijst op Zijn Woord: “Heere, ik de deed dit omdat U het hier zegt. Ik heb het niet alleen uit de mond van mensen gehoord maar ook uit Uw eigen mond.”

Wanneer je wilt weten wat God hierover denkt, zoek dan in je Bijbel(app) naar woorden die te maken hebben met doop, belijden, gemeente en tucht. Zet dan alle Bijbelteksten die er mee te maken hebben onder elkaar en lees ze rustig en in hun context door.

Hoe meer je leest, in biddende afhankelijkheid van de Heilige Geest, hoe helder het zal worden. En zeker, belijd dan je geloof, kom er voor uit, waar je ook bent en waar je ook gaat, zowel binnen als buiten de kerkmuren.

Belijd Christus

Ja, ga dan, belijd Christus Jezus onder de mensen, dan zal Hij je niet verloochenen (Mattheüs 10:32-33). Belijd met je mond dat Hij de Heere is en geloof in je hart dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je gered worden (Romeinen 10:9-10). Ja, God blijft in iedereen die belijdt dat Jezus de Zoon van God is (1 Johannes 4:15).

Let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. (Hebreeën 3:1) En strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. (1 Timotheüs 6:12). Want wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Jezus zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Hij zal zijn naam belijden voor Zijn Vader en voor Zijn engelen. (Openbaring 3:5).

Laten we Hem altijd loven met de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden (Hebreeën 13:15).

Uit gesprekken in een van de groepen merkten we hoe het traditionele gebruik van Openbare Belijdenis in verschillende kerkverbanden op verschillende manieren ingevuld wordt.

Er kwam naar voren dat het vooral een antwoord is op de kinderdoop. De kinderdoop wordt gezien als een eerste toenadering van God waarop wij met het doen van belijdenis antwoord geven. Maar dit riep bij velen de vraag waar en hoe Gods Woord dit leert.

Vanwege alle verwarring rondom de kinderdoop en het doen van belijdenis, is het zo belangrijk om vanuit Gods Woord te zien welke voorwaarden en richtlijnen de Bijbel geeft om volwaardig lid te worden van de gemeente.

Gods onfeilbare Woord is onze enige grond voor de manier waarop we de gemeente vormgeven. Alleen Gods Woord kan en zal ons hierin helderheid geven.

Wanneer we voor Gods troon staan, kun je het niet doen met de gedachten van mensen. Je moet het zelf in Gods Woord zien, daarom is het ook niet belangrijk wat onze visie hier op is, maar wat Gods visie hierop is.

Bid en lees

Bid om de Heilige Geest die je zal leiden in alle waarheid (Johannes 16:13) en onderzoek de Schriften, zie of de dingen die je gelooft, hoort en leest zo zijn (Handelingen 17:11). Dan zul je straks voor Gods troon staan en kunnen zeggen terwijl je wijst op Zijn Woord: “Heere, ik de deed dit omdat U het hier zegt. Ik heb het niet alleen uit de mond van mensen gehoord maar ook uit Uw eigen mond.”

Wanneer je wilt weten wat God hierover denkt, zoek dan in je Bijbel(app) naar woorden die te maken hebben met doop, belijden, gemeente en tucht. Zet dan alle Bijbelteksten die er mee te maken hebben onder elkaar en lees ze rustig en in hun context door.

Hoe meer je leest, in biddende afhankelijkheid van de Heilige Geest, hoe helder het zal worden. En zeker, belijd dan je geloof, kom er voor uit, waar je ook bent en waar je ook gaat, zowel binnen als buiten de kerkmuren.

Belijd Christus

Ja, ga dan, belijd Christus Jezus onder de mensen, dan zal Hij je niet verloochenen (Mattheüs 10:32-33). Belijd met je mond dat Hij de Heere is en geloof in je hart dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je gered worden (Romeinen 10:9-10). Ja, God blijft in iedereen die belijdt dat Jezus de Zoon van God is (1 Johannes 4:15).

Let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. (Hebreeën 3:1) En strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. (1 Timotheüs 6:12). Want wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Jezus zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Hij zal zijn naam belijden voor Zijn Vader en voor Zijn engelen. (Openbaring 3:5).

Laten we Hem altijd loven met de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden (Hebreeën 13:15).

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →