Hoe gaan jullie om met het schepping vs. evolutie debat en wat betekent dit voor jullie geloof? Zelf merk ik dat ik het wel een lastig debat vind en denk ik wel na over wat het zou betekenen voor je geloof wanneer je de zesdaagse schepping los zou laten.

Hoe gaan jullie om met het schepping vs. evolutie debat en wat betekent dit voor jullie geloof? Zelf merk ik dat ik het wel een lastig debat vind en denk ik wel na over wat het zou betekenen voor je geloof wanneer je de zesdaagse schepping los zou laten.


Want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. Wee hun die zich diep verbergen voor de HEERE om hun voornemen te verbergen; hun daden vinden in het duister plaats, zij zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons? U draait de zaken om! Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn maker zegt: Hij heeft mij niet gemaakt, en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt: Hij heeft er geen inzicht in. (Jesaja 29:14-16)

We draaien het vaak om, alsof de wetenschap ons moet informeren over wat God ons bekend gemaakt heeft. Ja, God heeft ons wijsheid gegeven en de gaven om Zijn schepping, het werk van Zijn handen te onderzoeken, maar wat we daar vinden moet wel in het licht van het onfeilbare en onwankelbare Woord van God beproefd worden. We bedrijven wetenschap in het licht van Gods Woord, niet andersom.

Wetenschap en veronderstelling

Vaak worden theorieën als waarheden in het nieuws gebracht, maar komt er later een nieuwsbericht waarin staat dat het toch anders bleek te zijn. Zeker wanneer we dus nadenken over “wetenschap” die niet direct geobserveerd kan worden en afhankelijk is van veronderstellingen, is het belangrijk dat we ons vertrouwen eerder stellen op Gods Woord.

Daarvan heeft Christus bewezen dat het onomstotelijk vast en zeker is. Hij heeft dat bewezen door deze woorden te vervullen in Zijn komst, volmaakte leven en plaatsvervangende dood aan het kruis voor hoogmoedige en opstandige zondaren om vervolgens uit de dood op te staan met macht over zonde en dood zodat wij door het geloof in Hem eeuwige met hem mogen leven op de vernieuwde aarde (die er na de vernietiging van deze niet pas over een paar miljard jaar is).

Het is daarom goed om te onthouden dat, zoals Chris Verhagen hier laat zien, er een groot verschil is tussen wetenschap en het onderzoeken van iets wat niet direct te observeren is. We kunnen niet terug in de tijd en moeten dus aan de hand van dat wat we hier zien veronderstellen wat er toen gebeurt is.

Nieuwe inzichten

Juist omdat we steeds weer artikelen tegenkomen die aangeven dat de wetenschap toch tot een andere conclusie is gekomen, houden we ons allereerst vast aan wat Gods Woord zegt, dat is hoe dan ook waar.

Want wie zegt dat er volgend jaar geen nieuwsbericht verschijnt met de wetenschappelijke conclusie dat het universum in zes dagen is ontstaan? “We hebben bewijs gevonden dat de oerknal zich in 6 fases van 24 uur heeft ontwikkelt, zoals een vulkaan uitbarsting meerdere uitbarstingen kent, zo zien we in aan het begin van het universum 6 machtige bevingen, als kolossale geluidsgolven, alsof er van buitenaf een stem sprak waardoor alles wat we nu zien ontstond.” Wie weet meld de krant dat eens.

Dood als gevolg van zonde

Daarom houden we allereerst vast aan Gods Woord waarin we leren dat God in zes dagen het universum schiep en dat door de zonde de dood in de wereld gekomen is. De dood was er dus nog niet voordat de mens ontstond, de mens kan dus niet geëvolueerd zijn omdat daarvoor de dood nodig is. Dat de zonde de oorzaak is van de dood is ook duidelijk uit teksten waarvan we zeker weten dat die niet poëtisch zijn bedoelt.

“Zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is.Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.” (Romeinen 5:12-14)

Dit is een betrouwbaar woord en het aannemen waard. Dit is een beste nieuwsbericht dat nooit herzien zal worden. De dood kwam pas in de wereld door de zonde van de eerste mens maar de genade door de dood van Jezus. En deze genade is overvloedig, nog steeds.

Zijn’ is de zee; z’ is door Zijn kracht
Met al het droge voortgebracht;
’t Moet alles naar Zijn wetten horen.
Komt, buigen w’ ons dan biddend neer;
Komt, laat ons knielen voor den HEER,
Die ons gemaakt heeft en verkoren.

Want Hij is onze God, en wij
Zijn ’t volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.
(Psalm 95:4-5)

Want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. Wee hun die zich diep verbergen voor de HEERE om hun voornemen te verbergen; hun daden vinden in het duister plaats, zij zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons? U draait de zaken om! Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn maker zegt: Hij heeft mij niet gemaakt, en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt: Hij heeft er geen inzicht in. (Jesaja 29:14-16)

We draaien het vaak om, alsof de wetenschap ons moet informeren over wat God ons bekend gemaakt heeft. Ja, God heeft ons wijsheid gegeven en de gaven om Zijn schepping, het werk van Zijn handen te onderzoeken, maar wat we daar vinden moet wel in het licht van het onfeilbare en onwankelbare Woord van God beproefd worden. We bedrijven wetenschap in het licht van Gods Woord, niet andersom.

Wetenschap en veronderstelling

Vaak worden theorieën als waarheden in het nieuws gebracht, maar komt er later een nieuwsbericht waarin staat dat het toch anders bleek te zijn. Zeker wanneer we dus nadenken over “wetenschap” die niet direct geobserveerd kan worden en afhankelijk is van veronderstellingen, is het belangrijk dat we ons vertrouwen eerder stellen op Gods Woord.

Daarvan heeft Christus bewezen dat het onomstotelijk vast en zeker is. Hij heeft dat bewezen door deze woorden te vervullen in Zijn komst, volmaakte leven en plaatsvervangende dood aan het kruis voor hoogmoedige en opstandige zondaren om vervolgens uit de dood op te staan met macht over zonde en dood zodat wij door het geloof in Hem eeuwige met hem mogen leven op de vernieuwde aarde (die er na de vernietiging van deze niet pas over een paar miljard jaar is).

Het is daarom goed om te onthouden dat, zoals Chris Verhagen hier laat zien, er een groot verschil is tussen wetenschap en het onderzoeken van iets wat niet direct te observeren is. We kunnen niet terug in de tijd en moeten dus aan de hand van dat wat we hier zien veronderstellen wat er toen gebeurt is.

Nieuwe inzichten

Juist omdat we steeds weer artikelen tegenkomen die aangeven dat de wetenschap toch tot een andere conclusie is gekomen, houden we ons allereerst vast aan wat Gods Woord zegt, dat is hoe dan ook waar.

Want wie zegt dat er volgend jaar geen nieuwsbericht verschijnt met de wetenschappelijke conclusie dat het universum in zes dagen is ontstaan? “We hebben bewijs gevonden dat de oerknal zich in 6 fases van 24 uur heeft ontwikkelt, zoals een vulkaan uitbarsting meerdere uitbarstingen kent, zo zien we in aan het begin van het universum 6 machtige bevingen, als kolossale geluidsgolven, alsof er van buitenaf een stem sprak waardoor alles wat we nu zien ontstond.” Wie weet meld de krant dat eens.

Dood als gevolg van zonde

Daarom houden we allereerst vast aan Gods Woord waarin we leren dat God in zes dagen het universum schiep en dat door de zonde de dood in de wereld gekomen is. De dood was er dus nog niet voordat de mens ontstond, de mens kan dus niet geëvolueerd zijn omdat daarvoor de dood nodig is. Dat de zonde de oorzaak is van de dood is ook duidelijk uit teksten waarvan we zeker weten dat die niet poëtisch zijn bedoelt.

“Zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is.Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.” (Romeinen 5:12-14)

Dit is een betrouwbaar woord en het aannemen waard. Dit is een beste nieuwsbericht dat nooit herzien zal worden. De dood kwam pas in de wereld door de zonde van de eerste mens maar de genade door de dood van Jezus. En deze genade is overvloedig, nog steeds.

Zijn’ is de zee; z’ is door Zijn kracht
Met al het droge voortgebracht;
’t Moet alles naar Zijn wetten horen.
Komt, buigen w’ ons dan biddend neer;
Komt, laat ons knielen voor den HEER,
Die ons gemaakt heeft en verkoren.

Want Hij is onze God, en wij
Zijn ’t volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.
(Psalm 95:4-5)

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →