Hoe moeten we als christenen omgaan met ‘seculiere’ muziek, liedjes? Is het luisteren naar radiohits zondig? In hoeverre mag je je hier door laten beïnvloeden? Moet je plaatsen waar muziek aan staat vermijden?

Hoe moeten we als christenen omgaan met ‘seculiere’ muziek, liedjes? Is het luisteren naar radiohits zondig? In hoeverre mag je je hier door laten beïnvloeden? Moet je plaatsen waar muziek aan staat vermijden?


Wanneer we ons afgekeerd hebben van onze zonde en ons vertrouwen op Jezus hebben gesteld, ontvangen we de Heilige Geest en worden we iedere dag meer gevormd naar het beeld van Jezus.

Jezus heeft daar een grote prijs voor betaald. Zijn leven. Hij gaf alles op, Zijn heerlijkheid en alles wat Hem lief was, om gebroken te worden en verteerd te worden door Gods toorn die eigenlijk op ons rustte. Zo lief had Hij jou, dat Hij die beker van Gods heilige woede over onze opstand en afkeer in onze plek tot de laatste druppel wilde leeg drinken om Zijn bruid, iedereen in Hem gelooft, te heiligen en te reinigen.

Dit is Zijn doel en dit is waar Hij mee bezig is. Hij heiligt ons. En dit heeft een strijd losgemaakt. Die strijd moeten we niet onderschatten. Het is een strijd tegen de oude mens — om die oude leden te doden en met de nieuwe mens bekleed te worden (Kolossenzen 3:5-10). De strijd is hevig. Van alle kanten wordt geprobeerd om ons af te houden van Jezus, om Zijn beeld in ons te breken, om het tarwegraan wat gestorven is zo weinig mogelijk vruchten voort te laten brengen. Het is een strijd om ons weer onder de macht van deze wereld te brengen.

Het infuus in je oren

Stel je voor dat je op de IC ligt, vechtend voor je leven, en ze zouden je vragen wat je via het infuus toegediend wilde krijgen. Schadelijke stoffen, neutrale stoffen of versterkende stoffen, welke zou je dan kiezen? Ik ben er van overtuigd dat je voor de versterkende stoffen zou kiezen wanneer je leven op het spel zou staan.

Nu staat je ziel op het spel, je geestelijke gezondheid, je groei naar het beeld van Christus, je heiliging en reiniging, de verheerlijking van God waarvoor we zo duur gekocht zijn.

Wat wil je jezelf dan via dat infuus in je oren toedienen? Gods Woord roept je op, “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.” (Kolossenzen 3:15-17)

Ook al zou al het andere niet zondig zijn, we hebben het niet nodig. (Onderzoek dat maar, beproef maar of je jezelf onder de macht hebt laten brengen (1 Korinthe 6:12) van seculiere muziek door het een tijdje niet te luisteren en daarvoor in de plaats Christelijke muziek te luisteren.) Wat we nodig hebben is het Woord van Christus dat in rijke mate in ons woont. En daarvoor heeft God ons verschillende liederen gegeven die ons daarbij helpen. Daarover denken we na in het volgende artikel.

Niet van de wereld, wel in de wereld

Verder wilde Jezus dat we in deze wereld zouden leven, niet dat we daaruit weggenomen zouden of zoveel mogelijk zouden vermijden. Daarom bad Hij dat God ons zou heiligen in de waarheid en beschermen tegen de boze (Johannes 17:14-15).

En in de wereld waarin we leven worden we soms blootgesteld aan “schadelijke stoffen.” Maar geheiligd door de waarheid kunnen we daardoor niet besmet raken. Er is een verschil tussen genieten van muziek en het horen van muziek. Je kunt een “schadelijk” nummer een keer aanhoren om te zien wat er gezongen wordt maar wanneer je het 10 keer opzoekt en luistert kan dat zomaar een teken zijn dat er van geniet en het je voedt.

Hoe moeten we er dan mee omgaan als er op ons werk “schadelijke” muziek gedraaid wordt? Moeten we er steeds iets van zeggen? Nee. We zijn naar onze naasten niet geroepen om politieagent te zijn en alles wat niet is zoals het hoort steeds weer aan te wijzen. We zijn geroepen om getuige te zijn en naar Jezus te wijzen. Dit betekent dat we het met onze collega’s zeker niet vaker moeten hebben over het radiogebruik dan over hun eeuwige toekomst en de reddende genade voor hen in Christus.

Laat je daarom vullen met Zijn woorden zodat je onbesmet in deze zieke wereld zult schijnen als geheiligde kinderen van het licht.

Wanneer we ons afgekeerd hebben van onze zonde en ons vertrouwen op Jezus hebben gesteld, ontvangen we de Heilige Geest en worden we iedere dag meer gevormd naar het beeld van Jezus.

Jezus heeft daar een grote prijs voor betaald. Zijn leven. Hij gaf alles op, Zijn heerlijkheid en alles wat Hem lief was, om gebroken te worden en verteerd te worden door Gods toorn die eigenlijk op ons rustte. Zo lief had Hij jou, dat Hij die beker van Gods heilige woede over onze opstand en afkeer in onze plek tot de laatste druppel wilde leeg drinken om Zijn bruid, iedereen in Hem gelooft, te heiligen en te reinigen.

Dit is Zijn doel en dit is waar Hij mee bezig is. Hij heiligt ons. En dit heeft een strijd losgemaakt. Die strijd moeten we niet onderschatten. Het is een strijd tegen de oude mens — om die oude leden te doden en met de nieuwe mens bekleed te worden (Kolossenzen 3:5-10). De strijd is hevig. Van alle kanten wordt geprobeerd om ons af te houden van Jezus, om Zijn beeld in ons te breken, om het tarwegraan wat gestorven is zo weinig mogelijk vruchten voort te laten brengen. Het is een strijd om ons weer onder de macht van deze wereld te brengen.

Het infuus in je oren

Stel je voor dat je op de IC ligt, vechtend voor je leven, en ze zouden je vragen wat je via het infuus toegediend wilde krijgen. Schadelijke stoffen, neutrale stoffen of versterkende stoffen, welke zou je dan kiezen? Ik ben er van overtuigd dat je voor de versterkende stoffen zou kiezen wanneer je leven op het spel zou staan.

Nu staat je ziel op het spel, je geestelijke gezondheid, je groei naar het beeld van Christus, je heiliging en reiniging, de verheerlijking van God waarvoor we zo duur gekocht zijn.

Wat wil je jezelf dan via dat infuus in je oren toedienen? Gods Woord roept je op, “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.” (Kolossenzen 3:15-17)

Ook al zou al het andere niet zondig zijn, we hebben het niet nodig. (Onderzoek dat maar, beproef maar of je jezelf onder de macht hebt laten brengen (1 Korinthe 6:12) van seculiere muziek door het een tijdje niet te luisteren en daarvoor in de plaats Christelijke muziek te luisteren.) Wat we nodig hebben is het Woord van Christus dat in rijke mate in ons woont. En daarvoor heeft God ons verschillende liederen gegeven die ons daarbij helpen. Daarover denken we na in het volgende artikel.

Niet van de wereld, wel in de wereld

Verder wilde Jezus dat we in deze wereld zouden leven, niet dat we daaruit weggenomen zouden of zoveel mogelijk zouden vermijden. Daarom bad Hij dat God ons zou heiligen in de waarheid en beschermen tegen de boze (Johannes 17:14-15).

En in de wereld waarin we leven worden we soms blootgesteld aan “schadelijke stoffen.” Maar geheiligd door de waarheid kunnen we daardoor niet besmet raken. Er is een verschil tussen genieten van muziek en het horen van muziek. Je kunt een “schadelijk” nummer een keer aanhoren om te zien wat er gezongen wordt maar wanneer je het 10 keer opzoekt en luistert kan dat zomaar een teken zijn dat er van geniet en het je voedt.

Hoe moeten we er dan mee omgaan als er op ons werk “schadelijke” muziek gedraaid wordt? Moeten we er steeds iets van zeggen? Nee. We zijn naar onze naasten niet geroepen om politieagent te zijn en alles wat niet is zoals het hoort steeds weer aan te wijzen. We zijn geroepen om getuige te zijn en naar Jezus te wijzen. Dit betekent dat we het met onze collega’s zeker niet vaker moeten hebben over het radiogebruik dan over hun eeuwige toekomst en de reddende genade voor hen in Christus.

Laat je daarom vullen met Zijn woorden zodat je onbesmet in deze zieke wereld zult schijnen als geheiligde kinderen van het licht.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →