Waarom biedt God zijn Evangelie in de kerk aan alle mensen aan, terwijl Hij toch al een aantal van hen heeft verworpen?

Waarom biedt God zijn Evangelie in de kerk aan alle mensen aan, terwijl Hij toch al een aantal van hen heeft verworpen?


We kunnen deze vraag kort beantwoorden. We bieden het Evangelie aan iedereen aan omdat Jezus het Evangelie aan iedereen aanbood en iedereen nodigde (Johannes 3:16, Openbaring 22:17). En ten tweede omdat Hij het ons opdraagt (Lukas 24:47).

Dit antwoord zou eigenlijk al genoeg moeten zijn. Want als God ons iets opdraagt, doen we dat niet in de eerste plaats omdat wij het helemaal begrijpen, maar omdat degene die ons gered heeft het opdraagt. Wie mij eeuwig leven met God geeft en mij van al mijn schuld en zonde verlost, mag alles van mij vragen.

Maar dat is niet alles wat er over te zeggen valt. Onthoud dit, dit is zo’n eer en voorrecht: De soevereine God van het universum wil met zijn kinderen samenwerken. Hij heeft de verkondiging bepaalt als het middel tot Zijn doel Ja, Hij had andere middelen kunnen gebruiken om mensen tot geloof te brengen. Maar Hij wil samenwerken met ons. God wil ons als Zijn instrumenten gebruiken om Zijn heerlijkheid, macht en kracht door ons aan iedereen ten toon te stellen. Echt, het is heerlijk om met Hem samen te werken in het gebed en in de verkondiging van Zijn Evangelie.

Hij draagt ons op om dit Evangelie aan iedereen bekend te maken. Niet alleen in de gemeente, maar altijd als de Heere ons als Zijn getuigen de mogelijkheid geeft (Handelingen 1:8). Dat is Zijn opdracht. Dit is wat Hij ons duidelijk heeft gemaakt. Laten we Hem gehoorzamen. Zoals een kind die erop vertrouwt dat zijn vader weet wat het beste is. Hij heeft het doel voor ogen, laten we dan vertrouwen dat de middelen die Hij aanwijst ons tot dat doel zullen leiden.

En juist om ons daarin aan te moedigen heeft Hij ons ervan verzekerd dat dit werk nooit tevergeefs zal zijn. Nergens hebben we een woord of een belofte dat er in een gemeente een aantal mensen nooit tot geloof zullen komen. Dat weten we niet, integendeel, we hebben een belofte dat God mensen uitgekozen heeft, dat er mensen gered zúllen worden als het Evangelie vrij en zuiver klinkt.

We hebben een belofte dat er een ontelbare menigte zal zijn met mannen en vrouwen uit alle volken, talen en stammen die gered zullen worden.

Zeker, we geloven dat God sommigen heeft uitgekozen wat inhoudt dat Hij anderen niet heeft uitgekozen om in Hem te geloven (Romeinen 9:6-29). Maar dat heeft geen invloed op de verkondiging van het Evangelie, vooral omdat wij gewoon niet weten wie wel of niet uitgekozen is. Wij weten niet wie de schapen Zijn die de Vader aan Jezus gegeven heeft. Maar dit is juist wat ons aanspoort. De schapen zullen Zijn stem horen (Johannes 10:16). Dat is onze hoop en motivatie om het Evangelie te verkondigen. Overal waar we zijn, niet omdat er mensen zijn die niet zullen geloven en Hem verwerpen, maar omdat er mensen zijn die zullen geloven en Hem zullen aannemen!

Als je wel eens het Evangelie met iemand gedeeld hebt, weet je hoe onmogelijk dat lijkt. Hoe gaat diegene dit heerlijke nieuws ooit geloven? Maar juist omdat Jezus heeft gezegd dat Hij nog andere schapen heeft die ook toegebracht moeten worden (Johannes 10:16) gaan we moedig door. Vertrouwend op de Opperherder.

Dit is wat die Opperherder bad, “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven.” (Johannes 17:20) De soevereine God heeft bepaald dat er mensen gered zullen worden door ons woord. Dat is onze hoop en motivatie.

We kunnen deze vraag kort beantwoorden. We bieden het Evangelie aan iedereen aan omdat Jezus het Evangelie aan iedereen aanbood en iedereen nodigde (Johannes 3:16, Openbaring 22:17). En ten tweede omdat Hij het ons opdraagt (Lukas 24:47).

Dit antwoord zou eigenlijk al genoeg moeten zijn. Want als God ons iets opdraagt, doen we dat niet in de eerste plaats omdat wij het helemaal begrijpen, maar omdat degene die ons gered heeft het opdraagt. Wie mij eeuwig leven met God geeft en mij van al mijn schuld en zonde verlost, mag alles van mij vragen.

Maar dat is niet alles wat er over te zeggen valt. Onthoud dit, dit is zo’n eer en voorrecht: De soevereine God van het universum wil met zijn kinderen samenwerken. Hij heeft de verkondiging bepaalt als het middel tot Zijn doel Ja, Hij had andere middelen kunnen gebruiken om mensen tot geloof te brengen. Maar Hij wil samenwerken met ons. God wil ons als Zijn instrumenten gebruiken om Zijn heerlijkheid, macht en kracht door ons aan iedereen ten toon te stellen. Echt, het is heerlijk om met Hem samen te werken in het gebed en in de verkondiging van Zijn Evangelie.

Hij draagt ons op om dit Evangelie aan iedereen bekend te maken. Niet alleen in de gemeente, maar altijd als de Heere ons als Zijn getuigen de mogelijkheid geeft (Handelingen 1:8). Dat is Zijn opdracht. Dit is wat Hij ons duidelijk heeft gemaakt. Laten we Hem gehoorzamen. Zoals een kind die erop vertrouwt dat zijn vader weet wat het beste is. Hij heeft het doel voor ogen, laten we dan vertrouwen dat de middelen die Hij aanwijst ons tot dat doel zullen leiden.

En juist om ons daarin aan te moedigen heeft Hij ons ervan verzekerd dat dit werk nooit tevergeefs zal zijn. Nergens hebben we een woord of een belofte dat er in een gemeente een aantal mensen nooit tot geloof zullen komen. Dat weten we niet, integendeel, we hebben een belofte dat God mensen uitgekozen heeft, dat er mensen gered zúllen worden als het Evangelie vrij en zuiver klinkt.

We hebben een belofte dat er een ontelbare menigte zal zijn met mannen en vrouwen uit alle volken, talen en stammen die gered zullen worden.

Zeker, we geloven dat God sommigen heeft uitgekozen wat inhoudt dat Hij anderen niet heeft uitgekozen om in Hem te geloven (Romeinen 9:6-29). Maar dat heeft geen invloed op de verkondiging van het Evangelie, vooral omdat wij gewoon niet weten wie wel of niet uitgekozen is. Wij weten niet wie de schapen Zijn die de Vader aan Jezus gegeven heeft. Maar dit is juist wat ons aanspoort. De schapen zullen Zijn stem horen (Johannes 10:16). Dat is onze hoop en motivatie om het Evangelie te verkondigen. Overal waar we zijn, niet omdat er mensen zijn die niet zullen geloven en Hem verwerpen, maar omdat er mensen zijn die zullen geloven en Hem zullen aannemen!

Als je wel eens het Evangelie met iemand gedeeld hebt, weet je hoe onmogelijk dat lijkt. Hoe gaat diegene dit heerlijke nieuws ooit geloven? Maar juist omdat Jezus heeft gezegd dat Hij nog andere schapen heeft die ook toegebracht moeten worden (Johannes 10:16) gaan we moedig door. Vertrouwend op de Opperherder.

Dit is wat die Opperherder bad, “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven.” (Johannes 17:20) De soevereine God heeft bepaald dat er mensen gered zullen worden door ons woord. Dat is onze hoop en motivatie.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →