Hoe kunnen we Markus 16: 17-18 lezen? Zeker ook in hoe we omgaan met Corona of andere voorzorgsmaatregelen. Er staat dat we slangen kunnen oppakken, en zelfs iets dodelijks (gif?) kunnen opdrinken, maar dat het niet zal schaden. Daarnaast stel we worden ziek, staat hier dat we de hand kunnen opleggen en dat ze ZULLEN gezond worden. Een belofte, we mogen op Gods Woord bouwen toch? Ben benieuwd hoe jullie dit zien. Daar staat: ‘En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.’

Hoe kunnen we Markus 16: 17-18 lezen? Zeker ook in hoe we omgaan met Corona of andere voorzorgsmaatregelen. Er staat dat we slangen kunnen oppakken, en zelfs iets dodelijks (gif?) kunnen opdrinken, maar dat het niet zal schaden. Daarnaast stel we worden ziek, staat hier dat we de hand kunnen opleggen en dat ze ZULLEN gezond worden. Een belofte, we mogen op Gods Woord bouwen toch? Ben benieuwd hoe jullie dit zien. Daar staat: ‘En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.’


Met de laatste woorden van de Heere Jezus in Markus 16:15-20, zend Hij Zijn volgelingen niet als circusdieren in deze wereld om hen te vermaken maar als schapen onder de wolven om hen te verlossen (Mattheüs 10:16)

Ja, daarvoor is bovennatuurlijke bescherming nodig, en bovennatuurlijke bewijzen van Zijn genade, om veilig te blijven als weerloze schapen onder wolven en wolven te veranderen in schapen. En daarvoor gebruikt God wonderen en tekenen.

Verschillende reacties op wonderen en tekenen

Toen Jezus’ volgelingen gehoor gaven aan Zijn bevel om uit te gaan en te getuigen, volgden deze tekenen en wonderen hen na, en overal waar ze kwamen “kwam er grote vrees,” “ontstond er grote blijdschap,” “geloofden velen,” en bekeerden hele steden zich tot God.

Zeker, er waren er die enkel de wonderen wilden, en zij werden teleurgesteld. Het gaat immers om het feest, niet om het vuurwerk. Om God, niet om de wonderen.

Ook vandaag

Toch wil God harten op deze manier overtuigen, ook vandaag. We ontgroeien de zendingscontext niet als er er naar onze mening al genoeg mensen gered zijn, of wanneer we in de meerderheid zijn.

Nee, zo lang er om ons heen mensen zijn die Jezus niet volgen, zijn we geroepen om getuigen te zijn, en we zouden niet anders moeten willen.

En ook binnen Zijn gemeente belooft God deze “werkingen van kracht en genezingen.” (1 Korinthe 12:4-11) Ook hier niet om ons te vermaken, zoals ook de andere gaven niet gegeven worden voor ons vermaak, ook niet om hier op aarde een prettig en voorspoedig leven te leiden, maar om toegerust te worden en opgebouwd te worden om temidden van dit verkeerde en ontaarde geslacht te schijnen als lichten.

Geen dwaze experimenten

Nee, we nemen nooit risico’s om vermaakt te worden door wonderen, maar wanneer we Jezus volgen in een heilig leven en getuigen van Hem, dan zal God, als dat nodig is, bovennatuurlijk ingrijpen om dit mogelijk te maken. We proberen deze tekst niet uit door met slangen te spelen, maar we vertrouwen er op dat God machtig is om ons te beschermen wanneer we omwille van Zijn naam in gevaarlijke situaties terecht komen.

Waarom we dit zo vaak missen

Onze luiheid, en het gemak waarmee we de mensen om ons heen verloren laten gaan is één van de belangrijkste redenen waarom we vandaag zo weinig van Gods kracht zien. Onze samenkomsten overstromen van woorden, terwijl Gods Koninkrijk niet bestaat in woorden, maar in kracht (1 Korinthe 4:20).

Daarnaast ontvangen we niet, omdat we er niet om vragen (Jakobus 4:2), vanwege ons ongeloof (Mattheüs 17:18-20, Mattheüs 21:20-21, Markus 9:23-24). Het gebed en het verlangend en verwachtend nastreven van deze bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest zijn de middelen die de soevereine God heeft bestemd tot het bereiken van Zijn doel.

Echter betekent deze belofte niet dat we onsterfelijkheid ontvangen in dit leven of altijd sterk en gezond zullen zijn. Degene die, naast Jezus, de meeste wonderen deed, van wie zelfs zijn schaduw mensen genas, roemt dat hij zo vaak zwak is en worstelde zwakheid die Hem afhankelijk hield van God (2 Korinthe 12:7-10)

Streef ernaar

Maar hij is het ook die ons oproept: “Streef naar de geestelijke gaven” (1 Korinthe 14:1), niet alleen de belangrijkste gave van profetie, of de geestelijke gaven die we kunnen beredeneren en nog wel wat kunnen laten lijken zonder de Heilige Geest. Maar ook de bijzondere gaven van “werkingen van kracht en genezingen,” tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en opbouw van Zijn gemeente.

Laten we bidden dat God de hemel scheurt, Zijn Geest in een nieuwe en rijke mate uitstort, ons ongeloof te hulp komt en Zijn geestelijke macht in deze fysieke wereld bewijst, want wat is makkelijker te zeggen, “uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen?” (Lukas 5:23)

Om Jezus.

Met de laatste woorden van de Heere Jezus in Markus 16:15-20, zend Hij Zijn volgelingen niet als circusdieren in deze wereld om hen te vermaken maar als schapen onder de wolven om hen te verlossen (Mattheüs 10:16)

Ja, daarvoor is bovennatuurlijke bescherming nodig, en bovennatuurlijke bewijzen van Zijn genade, om veilig te blijven als weerloze schapen onder wolven en wolven te veranderen in schapen. En daarvoor gebruikt God wonderen en tekenen.

Verschillende reacties op wonderen en tekenen

Toen Jezus’ volgelingen gehoor gaven aan Zijn bevel om uit te gaan en te getuigen, volgden deze tekenen en wonderen hen na, en overal waar ze kwamen “kwam er grote vrees,” “ontstond er grote blijdschap,” “geloofden velen,” en bekeerden hele steden zich tot God.

Zeker, er waren er die enkel de wonderen wilden, en zij werden teleurgesteld. Het gaat immers om het feest, niet om het vuurwerk. Om God, niet om de wonderen.

Ook vandaag

Toch wil God harten op deze manier overtuigen, ook vandaag. We ontgroeien de zendingscontext niet als er er naar onze mening al genoeg mensen gered zijn, of wanneer we in de meerderheid zijn.

Nee, zo lang er om ons heen mensen zijn die Jezus niet volgen, zijn we geroepen om getuigen te zijn, en we zouden niet anders moeten willen.

En ook binnen Zijn gemeente belooft God deze “werkingen van kracht en genezingen.” (1 Korinthe 12:4-11) Ook hier niet om ons te vermaken, zoals ook de andere gaven niet gegeven worden voor ons vermaak, ook niet om hier op aarde een prettig en voorspoedig leven te leiden, maar om toegerust te worden en opgebouwd te worden om temidden van dit verkeerde en ontaarde geslacht te schijnen als lichten.

Geen dwaze experimenten

Nee, we nemen nooit risico’s om vermaakt te worden door wonderen, maar wanneer we Jezus volgen in een heilig leven en getuigen van Hem, dan zal God, als dat nodig is, bovennatuurlijk ingrijpen om dit mogelijk te maken. We proberen deze tekst niet uit door met slangen te spelen, maar we vertrouwen er op dat God machtig is om ons te beschermen wanneer we omwille van Zijn naam in gevaarlijke situaties terecht komen.

Waarom we dit zo vaak missen

Onze luiheid, en het gemak waarmee we de mensen om ons heen verloren laten gaan is één van de belangrijkste redenen waarom we vandaag zo weinig van Gods kracht zien. Onze samenkomsten overstromen van woorden, terwijl Gods Koninkrijk niet bestaat in woorden, maar in kracht (1 Korinthe 4:20).

Daarnaast ontvangen we niet, omdat we er niet om vragen (Jakobus 4:2), vanwege ons ongeloof (Mattheüs 17:18-20, Mattheüs 21:20-21, Markus 9:23-24). Het gebed en het verlangend en verwachtend nastreven van deze bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest zijn de middelen die de soevereine God heeft bestemd tot het bereiken van Zijn doel.

Echter betekent deze belofte niet dat we onsterfelijkheid ontvangen in dit leven of altijd sterk en gezond zullen zijn. Degene die, naast Jezus, de meeste wonderen deed, van wie zelfs zijn schaduw mensen genas, roemt dat hij zo vaak zwak is en worstelde zwakheid die Hem afhankelijk hield van God (2 Korinthe 12:7-10)

Streef ernaar

Maar hij is het ook die ons oproept: “Streef naar de geestelijke gaven” (1 Korinthe 14:1), niet alleen de belangrijkste gave van profetie, of de geestelijke gaven die we kunnen beredeneren en nog wel wat kunnen laten lijken zonder de Heilige Geest. Maar ook de bijzondere gaven van “werkingen van kracht en genezingen,” tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en opbouw van Zijn gemeente.

Laten we bidden dat God de hemel scheurt, Zijn Geest in een nieuwe en rijke mate uitstort, ons ongeloof te hulp komt en Zijn geestelijke macht in deze fysieke wereld bewijst, want wat is makkelijker te zeggen, “uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen?” (Lukas 5:23)

Om Jezus.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →