Hoe kijken jullie aan tegen het ‘Nieuwe Calvinisme’ wat zo populair is in de Verenigde Staten maar ook al zo sterk (in opkomst) is hier in Nederland?

Hoe kijken jullie aan tegen het ‘Nieuwe Calvinisme’ wat zo populair is in de Verenigde Staten maar ook al zo sterk (in opkomst) is hier in Nederland?


Het is goed dat je hierover nadenkt. Dat hier soms een artikel langs komt van John Piper of David Platt wil niet zeggen dat we daar niet over moeten nadenken. Integendeel. Het is heel goed dat we het onderwijs dat we krijgen niet zomaar gedachteloos tot ons nemen. Daarom ben ik blij met deze vraag!

Zeker in deze dagen nu je hart zo kan verlangen naar een beetje hoop en licht is het goed om het onderwijs dat tot je komt eerlijk naast Gods Woord te leggen. Dit is niet alleen de tijd waarin Gods genade zo heerlijk kan schijnen, dit is ook de tijd voor geestelijke kwakzalvers waarvoor Jezus ons waarschuwde: “Wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.” (Mattheüs 7:15)

Gods Woord als uitgangspunt

Het is dus goed om op je hoede te zijn en te onderzoeken waar het onderwijs dat tot je komt vandaan komt. Dat deden ook de gelovigen in Berea: “Zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid  en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.” (Handelingen 17:10-11)

We zijn vaak geneigd om het onderwijs dat tot ons komt naast een bekende theoloog te leggen, bijvoorbeeld naast de Institutie van Calvijn. Daar is niets mis mee, maar dat is niet het eerste waar we het naast moeten leggen. Onderzoek eerst de Schriften om te zien of die dingen zo zijn.

Wanneer een prediker trouw is aan Gods Woord zal Hij er in zijn onderwijs naar streven om je de Schrift uit te leggen, niet zijn theologische model. Hij zal zo onderwijs geven dat je het zelf in Gods Woord terug zult zien en je het ook in het hele verband van de Bijbel begrijpt.

Terugkeer naar de Bijbel

Daarom is het heerlijk dat er nu vanuit allerlei stromingen een beweging is naar Gods Woord waarin ze weer Zijn onvoorwaardelijke verkiezing, beperkte (of liever specifieke) verzoening, onweerstaanbare genade en de volharding van de heiligen ontdekken. Ze ontdekken weer Gods soevereiniteit in de verlossing en in alles in dit leven, inclusief kwaad en lijden.

Al deze voorgangers, die genoemd worden met het Nieuwe Calvinisme, met verschillende achtergronden (Presbyteriaans, Baptist, Charismatisch enz.) zijn de schriften gaan onderzoeken en kwamen de schatten tegen die ook Calvijn daaruit opgegraven heeft.

Een interkerkelijke beweging

Omdat het Nieuwe Calvinisme geen organisatie is met een bepaalde geloofsbelijdenis, is het moeilijk om deze term zelf te onderzoeken. De term geeft meer een beweging weer die we zien in deze verschillende voorgangers vanuit verschillende stromingen die in Gods Woord weer waarheden tegenkomen die in verschillende kringen lange tijd niet (levend) onderwezen werden.

Daarom kunnen we iemand met dit stempel niet direct verbinden aan iemand anders met dit stempel. Velen met dit stempel hebben elkaar nooit gesproken. Wanneer we dus een dwaling vinden in het onderwijs of gedrag van de ene voorganger kunnen we niet ook het onderwijs van de andere voorganger met dit nieuw calvinistische stempel afwijzen.

Luister en lees daarom kritisch. Luister en lees, geknield, met een open Bijbel.

Richt je op Jezus

En houdt steeds je ogen op Jezus gericht. We kunnen ons vaak zo druk maken om bijzaken of een woordje wat op twee manieren vertaald kan worden dat we vergeten dat Gods Koninkrijk niet bestaat uit woorden maar uit kracht (1 Korinthe 4:20).

“Want Christus heeft [ons gezonden] om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest.” (1 Korinthe 1:17)

Blijf daarom gericht op dat kruis, waar het Lam Gods toorn over jouw zonde en opstand droeg. Blijf gericht op het Lam en laat je niet afleiden van een leven dichtbij Hem, door welke prediker dan ook.

Vertrouw alleen op Hem en de kracht van de Heilige Geest die je de weg zal wijzen in heel de waarheid (Johannes 16:13). Die Geest heeft Hij belooft en gekocht met Zijn bloed. Verwacht Hem. Geniet van Hem en getuig van Hem.

Zeker nu.

Het is goed dat je hierover nadenkt. Dat hier soms een artikel langs komt van John Piper of David Platt wil niet zeggen dat we daar niet over moeten nadenken. Integendeel. Het is heel goed dat we het onderwijs dat we krijgen niet zomaar gedachteloos tot ons nemen. Daarom ben ik blij met deze vraag!

Zeker in deze dagen nu je hart zo kan verlangen naar een beetje hoop en licht is het goed om het onderwijs dat tot je komt eerlijk naast Gods Woord te leggen. Dit is niet alleen de tijd waarin Gods genade zo heerlijk kan schijnen, dit is ook de tijd voor geestelijke kwakzalvers waarvoor Jezus ons waarschuwde: “Wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.” (Mattheüs 7:15)

Gods Woord als uitgangspunt

Het is dus goed om op je hoede te zijn en te onderzoeken waar het onderwijs dat tot je komt vandaan komt. Dat deden ook de gelovigen in Berea: “Zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid  en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.” (Handelingen 17:10-11)

We zijn vaak geneigd om het onderwijs dat tot ons komt naast een bekende theoloog te leggen, bijvoorbeeld naast de Institutie van Calvijn. Daar is niets mis mee, maar dat is niet het eerste waar we het naast moeten leggen. Onderzoek eerst de Schriften om te zien of die dingen zo zijn.

Wanneer een prediker trouw is aan Gods Woord zal Hij er in zijn onderwijs naar streven om je de Schrift uit te leggen, niet zijn theologische model. Hij zal zo onderwijs geven dat je het zelf in Gods Woord terug zult zien en je het ook in het hele verband van de Bijbel begrijpt.

Terugkeer naar de Bijbel

Daarom is het heerlijk dat er nu vanuit allerlei stromingen een beweging is naar Gods Woord waarin ze weer Zijn onvoorwaardelijke verkiezing, beperkte (of liever specifieke) verzoening, onweerstaanbare genade en de volharding van de heiligen ontdekken. Ze ontdekken weer Gods soevereiniteit in de verlossing en in alles in dit leven, inclusief kwaad en lijden.

Al deze voorgangers, die genoemd worden met het Nieuwe Calvinisme, met verschillende achtergronden (Presbyteriaans, Baptist, Charismatisch enz.) zijn de schriften gaan onderzoeken en kwamen de schatten tegen die ook Calvijn daaruit opgegraven heeft.

Een interkerkelijke beweging

Omdat het Nieuwe Calvinisme geen organisatie is met een bepaalde geloofsbelijdenis, is het moeilijk om deze term zelf te onderzoeken. De term geeft meer een beweging weer die we zien in deze verschillende voorgangers vanuit verschillende stromingen die in Gods Woord weer waarheden tegenkomen die in verschillende kringen lange tijd niet (levend) onderwezen werden.

Daarom kunnen we iemand met dit stempel niet direct verbinden aan iemand anders met dit stempel. Velen met dit stempel hebben elkaar nooit gesproken. Wanneer we dus een dwaling vinden in het onderwijs of gedrag van de ene voorganger kunnen we niet ook het onderwijs van de andere voorganger met dit nieuw calvinistische stempel afwijzen.

Luister en lees daarom kritisch. Luister en lees, geknield, met een open Bijbel.

Richt je op Jezus

En houdt steeds je ogen op Jezus gericht. We kunnen ons vaak zo druk maken om bijzaken of een woordje wat op twee manieren vertaald kan worden dat we vergeten dat Gods Koninkrijk niet bestaat uit woorden maar uit kracht (1 Korinthe 4:20).

“Want Christus heeft [ons gezonden] om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest.” (1 Korinthe 1:17)

Blijf daarom gericht op dat kruis, waar het Lam Gods toorn over jouw zonde en opstand droeg. Blijf gericht op het Lam en laat je niet afleiden van een leven dichtbij Hem, door welke prediker dan ook.

Vertrouw alleen op Hem en de kracht van de Heilige Geest die je de weg zal wijzen in heel de waarheid (Johannes 16:13). Die Geest heeft Hij belooft en gekocht met Zijn bloed. Verwacht Hem. Geniet van Hem en getuig van Hem.

Zeker nu.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →