Hoe kan ik strijden tegen hoogmoed? Trotse gedachten en woorden?

Hoe kan ik strijden tegen hoogmoed? Trotse gedachten en woorden?


Het is echt een zegen wanneer we onze hoogmoed opmerken. En dan is vernedering, verootmoediging, het enige geneesmiddel. Kniel onderaan het kruis en zie wat je verdient buitenom Gods genade, buitenom het liefdesoffer van Jezus.

Zonder Jezus zijn we als kaf, het waard om door de wind meegenomen te worden en in het vuur verbrand te worden. Zonder wedergeboorte zijn we als bokken, die zullen gaan in de eeuwige straf. Dit is de ernstige werkelijkheid die ons moet verootmoedigen.

Besef wie je bent buitenom Jezus en kniel voor Hem neer die je al deze tijd adem heeft gegeven die je niet verdient.

Hoogmoed kwam voor de val

Ja, één blik op het kruis verlost ons van trots. Daar zien we wat we verdienen. Ja, echt, laat ik het nog duidelijker maken, door onze hoogmoed zijn we minder geworden dan wormen. Wormen gehoorzamen God, ze doen waarvoor ze gemaakt zijn. Ze vertellen, met heel de schepping hoe heerlijk God is door de manier waarop ze gemaakt zijn.

In tegenstelling tot de hele schepping zijn wij echter tegen de Schepper opgestaan. Hij had ons gemaakt om dichtbij Hem te leven, van Hem te genieten, Zijn heerlijkheid te weerspiegelen en Hem groot te maken. Maar wij namen daar geen genoegen mee, en elke dag weer staan we tegen Hem op en zeggen door de manier waarop we leven, “Nee, ik wil onafhankelijk van U leven, ik weet het beter, ik heb U niet nodig en ik wil mijzelf grootmaken”

Maar toch had God ons lief. Zo lief zelfs dat Hij zichzelf wilde vernederen. Hij die alle glorie toekomt, de eeuwige Koning van het heelal, hulde zich in vergankelijkheid om ons te redden van die diepgewortelde hoogmoed die enkel tot onze vernietiging leidt.

Kijk naar Jezus

Ja, in Jezus wilde Hij zichzelf vernietigen. Kijk naar Hem en je hoogmoed zal vernietigd worden. Hij wilde zich zo klein maken, zelfs tot in de dood, om ons te herstellen (Filippenzen 2:8). Door onze hoogmoed zijn we diep gevallen, maar door Jezus wil Hij ons herstellen en weer oprichten.

In en door Hem worden we door God aangenomen als Zijn geliefde kinderen, gemaakt tot erfgenamen, als koningen en priesters voor de Heere, als Zijn eigen bruid naar wie Hij verlangd.

Deze werkelijkheid zal ons niet hoogmoedig maken als we onthouden waar we vandaan gekomen zijn. Het is onverdiend en alleen door de genade van God en wat Christus uit liefde voor ons gedaan heeft. Niet omdat je zo schattig was, maar vanwege Zijn grote liefde. Wat een genade voor zulke opstandige vijanden.

Trek die nieuwe werkelijkheid aan

Overdenk steeds wie je was, wat het God gekost heeft om je te verlossen van die hoogmoedige oude mens en wat een genade het is dat je door Christus nu bekleed kan worden met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid (Efeze 4:24)

Door Jezus’ offer en genade kunnen we weer in onze juiste positie leven voor God en Hem weerspiegelen.

Genade, zo oneindig groot!

Het is echt een zegen wanneer we onze hoogmoed opmerken. En dan is vernedering, verootmoediging, het enige geneesmiddel. Kniel onderaan het kruis en zie wat je verdient buitenom Gods genade, buitenom het liefdesoffer van Jezus.

Zonder Jezus zijn we als kaf, het waard om door de wind meegenomen te worden en in het vuur verbrand te worden. Zonder wedergeboorte zijn we als bokken, die zullen gaan in de eeuwige straf. Dit is de ernstige werkelijkheid die ons moet verootmoedigen.

Besef wie je bent buitenom Jezus en kniel voor Hem neer die je al deze tijd adem heeft gegeven die je niet verdient.

Hoogmoed kwam voor de val

Ja, één blik op het kruis verlost ons van trots. Daar zien we wat we verdienen. Ja, echt, laat ik het nog duidelijker maken, door onze hoogmoed zijn we minder geworden dan wormen. Wormen gehoorzamen God, ze doen waarvoor ze gemaakt zijn. Ze vertellen, met heel de schepping hoe heerlijk God is door de manier waarop ze gemaakt zijn.

In tegenstelling tot de hele schepping zijn wij echter tegen de Schepper opgestaan. Hij had ons gemaakt om dichtbij Hem te leven, van Hem te genieten, Zijn heerlijkheid te weerspiegelen en Hem groot te maken. Maar wij namen daar geen genoegen mee, en elke dag weer staan we tegen Hem op en zeggen door de manier waarop we leven, “Nee, ik wil onafhankelijk van U leven, ik weet het beter, ik heb U niet nodig en ik wil mijzelf grootmaken”

Maar toch had God ons lief. Zo lief zelfs dat Hij zichzelf wilde vernederen. Hij die alle glorie toekomt, de eeuwige Koning van het heelal, hulde zich in vergankelijkheid om ons te redden van die diepgewortelde hoogmoed die enkel tot onze vernietiging leidt.

Kijk naar Jezus

Ja, in Jezus wilde Hij zichzelf vernietigen. Kijk naar Hem en je hoogmoed zal vernietigd worden. Hij wilde zich zo klein maken, zelfs tot in de dood, om ons te herstellen (Filippenzen 2:8). Door onze hoogmoed zijn we diep gevallen, maar door Jezus wil Hij ons herstellen en weer oprichten.

In en door Hem worden we door God aangenomen als Zijn geliefde kinderen, gemaakt tot erfgenamen, als koningen en priesters voor de Heere, als Zijn eigen bruid naar wie Hij verlangd.

Deze werkelijkheid zal ons niet hoogmoedig maken als we onthouden waar we vandaan gekomen zijn. Het is onverdiend en alleen door de genade van God en wat Christus uit liefde voor ons gedaan heeft. Niet omdat je zo schattig was, maar vanwege Zijn grote liefde. Wat een genade voor zulke opstandige vijanden.

Trek die nieuwe werkelijkheid aan

Overdenk steeds wie je was, wat het God gekost heeft om je te verlossen van die hoogmoedige oude mens en wat een genade het is dat je door Christus nu bekleed kan worden met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid (Efeze 4:24)

Door Jezus’ offer en genade kunnen we weer in onze juiste positie leven voor God en Hem weerspiegelen.

Genade, zo oneindig groot!

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →