Bij zowel de bevindelijke prediking als evangelische bijeenkomsten wordt vaak ingespeeld op je gevoel. Ik voel me door beide niet echt aangesproken omdat ik vrij rationeel ben. Tegelijkertijd verlang ik wel degelijk naar de liefde van Christus. Wat raden jullie me aan?

Bij zowel de bevindelijke prediking als evangelische bijeenkomsten wordt vaak ingespeeld op je gevoel. Ik voel me door beide niet echt aangesproken omdat ik vrij rationeel ben. Tegelijkertijd verlang ik wel degelijk naar de liefde van Christus. Wat raden jullie me aan?


In de wedergeboorte veranderd alles aan ons, we worden een nieuwe schepping met een nieuwe wil, een nieuw verlangen, een nieuw doel en nieuwe gedachten, alles wordt nieuw. Paulus roept ons toe om die oude mens af te leggen en met de nieuwe mens bekleed te worden (Efeze 4:22-24). Maar hij zet de volgelingen van Jezus dan in contrast met de heidenen die “ongevoelig” zijn geworden. Het gaat hier om mensen die hun vreugde uit vleselijke dingen halen, onreinheid en losbandigheid. Volgelingen van Jezus zijn dus anders. Hun stenen hart is zacht gemaakt, gevoelig, door de Heilige Geest, en nu vinden ze vreugde in de Heere, door Jezus.

Zelfonderzoek

Wanneer je geen vreugde vind in de Heere, wanneer je niet geniet van wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft, wanneer er geen gevoelens zijn voor God en je zegt dat dat komt omdat je meer een verstandsmens bent is het goed om dat te onderzoeken.

Vergelijk je reactie op de heerlijkheid van het Evangelie in Jezus met andere reacties op goed nieuws of een mooie gebeurtenis. Wanneer je op andere (horizontale) momenten in je leven wel overstroomt van emoties met betrekking tot dingen die niets met God te maken hebben, vraag dan aan de Heere hoe dat komt. Komt dat omdat de schat waar je hart is nog hier beneden is? Vraag Hem of Hij je dat wil laten zien. Vraag of Hij je Zijn heerlijkheid zal laten zien zoals Mozes daar om riep. Vraag of Hij je hart zacht maakt zodat je de waarheid niet alleen verstandelijk beaamt maar ook met heel je wezen ervaart.

Kennis en bevinding

Jonathan Edwards zegt:

“Er is een verschil tussen het hebben van een verstandelijk oordeel dat honing zoet is, en het proeven dat honing zoet is.”

Je kunt weten dat honing zoet is omdat iemand het je dat verteld heeft, maar je weet niet echt hoe zoet het is totdat je het geproefd hebt. Je kunt weten dat God je liefheeft omdat je dat in de Bijbel gelezen hebt, maar je weet pas echt wat Gods liefde is als je daarvan geproefd hebt. Echt, Zijn liefde is heerlijk, overweldigend. Zeker als je beseft hoe onterecht Zijn liefde is en hoe lief Hij ons toch heeft dat Hij Zijn liefste Zoon voor ons wilde overgeven zodat we niet verloren gaan maar eeuwig zullen leven wanneer we in Hem geloven.

Vertrouw op Hem en geniet van Zijn heerlijkheid.

De liefde uitgestort

Overdenk ook deze woorden van Piper:

“En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” (Romeinen 5:5)

God zal je niet teleurstellen. Hij zal je hoop niet leeg laten blijken. Hij zal je niet beschamen.

Om die reden stort Hij, door Zijn Heilige Geest, Zijn liefde uit in je hart. Hij geeft je een echte, onvervalste ervaring van Zijn liefde, niet zomaar een argument voor Zijn liefde, maar een ervaring! Hij vertelt ons vier dingen over deze ervaring.

  1. Deze ervaring van de liefde van God wordt uitgestort door de Heilige Geest. Je kunt er niets aan doen. Het is bovennatuurlijk.
  2. Deze ervaring geeft de Heilige Geest doordat Hij de ogen van je hart opent voor de heerlijkheid — schoonheid en waarde — van Zijn liefde in de historische dood en opstanding van Zijn Zoon voor ons. Vers 8: “God echter bevestigt (tegenwoordige tijd) Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen (verleden tijd) wij nog zondaars waren.”
  3. Deze ervaring komt in zekere mate tot elke Christen. Er zijn geen Christenen die alleen geloven aan de hand van een argument en niet door ervaring. Dit is wat het betekent om opnieuw geboren te zijn. Je hebt de heerlijkheid van God in de gekruisigde Christus geproefd en gezien.
  4. Deze ervaring verschilt van tijd tot tijd en van persoon tot persoon en kan (en moet) gezocht en nagestreefd worden in steeds vollere mate.

Moge de Heere onze harten daarom leiden in een diepere ervaring van Gods liefde.

In de wedergeboorte veranderd alles aan ons, we worden een nieuwe schepping met een nieuwe wil, een nieuw verlangen, een nieuw doel en nieuwe gedachten, alles wordt nieuw. Paulus roept ons toe om die oude mens af te leggen en met de nieuwe mens bekleed te worden (Efeze 4:22-24). Maar hij zet de volgelingen van Jezus dan in contrast met de heidenen die “ongevoelig” zijn geworden. Het gaat hier om mensen die hun vreugde uit vleselijke dingen halen, onreinheid en losbandigheid. Volgelingen van Jezus zijn dus anders. Hun stenen hart is zacht gemaakt, gevoelig, door de Heilige Geest, en nu vinden ze vreugde in de Heere, door Jezus.

Zelfonderzoek

Wanneer je geen vreugde vind in de Heere, wanneer je niet geniet van wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft, wanneer er geen gevoelens zijn voor God en je zegt dat dat komt omdat je meer een verstandsmens bent is het goed om dat te onderzoeken.

Vergelijk je reactie op de heerlijkheid van het Evangelie in Jezus met andere reacties op goed nieuws of een mooie gebeurtenis. Wanneer je op andere (horizontale) momenten in je leven wel overstroomt van emoties met betrekking tot dingen die niets met God te maken hebben, vraag dan aan de Heere hoe dat komt. Komt dat omdat de schat waar je hart is nog hier beneden is? Vraag Hem of Hij je dat wil laten zien. Vraag of Hij je Zijn heerlijkheid zal laten zien zoals Mozes daar om riep. Vraag of Hij je hart zacht maakt zodat je de waarheid niet alleen verstandelijk beaamt maar ook met heel je wezen ervaart.

Kennis en bevinding

Jonathan Edwards zegt:

“Er is een verschil tussen het hebben van een verstandelijk oordeel dat honing zoet is, en het proeven dat honing zoet is.”

Je kunt weten dat honing zoet is omdat iemand het je dat verteld heeft, maar je weet niet echt hoe zoet het is totdat je het geproefd hebt. Je kunt weten dat God je liefheeft omdat je dat in de Bijbel gelezen hebt, maar je weet pas echt wat Gods liefde is als je daarvan geproefd hebt. Echt, Zijn liefde is heerlijk, overweldigend. Zeker als je beseft hoe onterecht Zijn liefde is en hoe lief Hij ons toch heeft dat Hij Zijn liefste Zoon voor ons wilde overgeven zodat we niet verloren gaan maar eeuwig zullen leven wanneer we in Hem geloven.

Vertrouw op Hem en geniet van Zijn heerlijkheid.

De liefde uitgestort

Overdenk ook deze woorden van Piper:

“En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” (Romeinen 5:5)

God zal je niet teleurstellen. Hij zal je hoop niet leeg laten blijken. Hij zal je niet beschamen.

Om die reden stort Hij, door Zijn Heilige Geest, Zijn liefde uit in je hart. Hij geeft je een echte, onvervalste ervaring van Zijn liefde, niet zomaar een argument voor Zijn liefde, maar een ervaring! Hij vertelt ons vier dingen over deze ervaring.

  1. Deze ervaring van de liefde van God wordt uitgestort door de Heilige Geest. Je kunt er niets aan doen. Het is bovennatuurlijk.
  2. Deze ervaring geeft de Heilige Geest doordat Hij de ogen van je hart opent voor de heerlijkheid — schoonheid en waarde — van Zijn liefde in de historische dood en opstanding van Zijn Zoon voor ons. Vers 8: “God echter bevestigt (tegenwoordige tijd) Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen (verleden tijd) wij nog zondaars waren.”
  3. Deze ervaring komt in zekere mate tot elke Christen. Er zijn geen Christenen die alleen geloven aan de hand van een argument en niet door ervaring. Dit is wat het betekent om opnieuw geboren te zijn. Je hebt de heerlijkheid van God in de gekruisigde Christus geproefd en gezien.
  4. Deze ervaring verschilt van tijd tot tijd en van persoon tot persoon en kan (en moet) gezocht en nagestreefd worden in steeds vollere mate.

Moge de Heere onze harten daarom leiden in een diepere ervaring van Gods liefde.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →