Hoe kan je omgaan met vrienden die christelijk geloof vaarwel zeggen. Wat is de afweging tussen getuigen en zelf aan het twijfelen gebracht worden?

Hoe kan je omgaan met vrienden die christelijk geloof vaarwel zeggen. Wat is de afweging tussen getuigen en zelf aan het twijfelen gebracht worden?


Allereerst is het goed om te verwachten dat je geloof onder druk zal komen te staan. Soms kunnen we overrompeld worden omdat we niet voorbereid waren op de manier waarop mensen op ons reageren of op de pijn van afwijzing. Of dat nu door vrienden is die je niet begrijpen of door vervolging van grotere omvang.

Daarom zegt Petrus: Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. (1 Petrus 4:12)

Verdrukking, in het “klein” door afwijzing van vrienden, of in het “groot” door lichamelijke marteling, beproeft ons. Het test ons geloof, of het echt is. Als je geloof onder drukt komt te staan, kijkt heel de hemel toe met ingehouden adem: “Zou hij/zij het volhouden en de Heere Jezus blijven vertrouwen?” Als je vrienden vragen om mee te doen met iets wat je geloof beschadigd en Jezus onteert, kijken ze toe: “Zou deze discipel van Jezus blijven volgen ook nu er afwijzing of pijn zal volgen?”

Jezus leert ons geen nieuw leven zonder beproeving. Acht het daarom, zoals Jakobus zegt, enkel vreugde als je in allerlei verzoekingen terechtkomt (Jakobus 1:2-4). Dit is de genade die je moet verwachten als je de Heere Jezus wilt volgen.

Verwacht daarom dat je geloof onder druk zal komen te staan, zie het met vreugde tegemoet. Want God wil ons niet uit deze wereld wegnemen, maar ons heiligen in de waarheid. Zodat we in deze wereld Zijn getuigen zijn, zeker ook voor je vrienden, zelfs als ze je haten (Johannes 17:14-18).

Reken af met zonde

Zonde maakt onze geest mistig, het blust de Heilige Geest, zodat we wankelen en twijfelen. Daarom roept Paulus ons in Hebreeën 12:1 op om alle last en zonde af te leggen waardoor we geneigd zijn om te struikelen waardoor we de finish niet bereiken.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. (Hebreeën 12:1)

Zonde is als modder op je vooruit waardoor je het zicht op de weg niet meer helder hebt. Het zal je beroven van vrijmoedigheid om tegenover je vrienden te getuigen. Het zal je hinderen om de Heere Jezus voor hen uit te leven.

Maar leg ook alle last af. Zonde is voor iedereen hetzelfde maar we kunnen allemaal vast zitten aan iets wat niet direct zonde is, maar wel ons zicht op Jezus vertroebeld. Denk aan veel werken of je telefoon die te makkelijk te veel tijd van je neemt waardoor je minder tijd met de Heere Jezus kunt doorbrengen.

Leg het af. Laat niets je in de weg staan om de Heere Jezus te volgen, om trouw te volharden en de kroon van het leven te ontvangen (Openbaring 2:10). Laat je zicht op Jezus door niets ontnemen.

Kijk naar Jezus

Want om vol te houden, voegt Paulus nog iets toe aan zijn aansporing:

…terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. (Hebreeën 12:2-3)

Om vol te houden en om te getuigen tegenover je vrienden moet je tijd met Jezus doorbrengen en op Hem letten, hoe Hij met zijn ongelovige vrienden en vijanden omging.

We zullen pas overstromen, als we vol zijn van Hem. Waar onze mond van overloopt zijn we blijkbaar vol van. Laat je mond overlopen van Jezus! Bestudeer daarom Zijn leven, sterven en opstanding. Breng tijd met Hem door, geknield met een open Bijbel.

Ga en getuig

Wanneer je verwacht dat je geloof soms onder druk komt te staan, afrekent met de zonde in je leven, door de kracht van Jezus bloed en Zijn Heilige Geest, en tijd doorbrengt met Jezus zodat je vol van Hem bent, zul je zeker tot zegen zijn voor je vrienden.

Soms door te spreken, soms door te luisteren, altijd door niet mee te doen als zij zondigen of je lasten opleggen waardoor je zicht op Jezus vertroebelt.

Wees niet bang dat je niet altijd alles helemaal rationeel kunt onderbouwen. Want wanneer je een discussie “gewonnen” hebt, zal de ander na een nachtje slapen terugkomen met een tegenargument zolang zijn hart niet aangeraakt is door Gods liefde.

Bid daarom vooral ook voor je vrienden, dat God hen overtuigd, Zijn liefde aan hen bewijst zodat ze zich aan Hem toevertrouwen. Want wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. (Johannes 3:36)

Allereerst is het goed om te verwachten dat je geloof onder druk zal komen te staan. Soms kunnen we overrompeld worden omdat we niet voorbereid waren op de manier waarop mensen op ons reageren of op de pijn van afwijzing. Of dat nu door vrienden is die je niet begrijpen of door vervolging van grotere omvang.

Daarom zegt Petrus: Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. (1 Petrus 4:12)

Verdrukking, in het “klein” door afwijzing van vrienden, of in het “groot” door lichamelijke marteling, beproeft ons. Het test ons geloof, of het echt is. Als je geloof onder drukt komt te staan, kijkt heel de hemel toe met ingehouden adem: “Zou hij/zij het volhouden en de Heere Jezus blijven vertrouwen?” Als je vrienden vragen om mee te doen met iets wat je geloof beschadigd en Jezus onteert, kijken ze toe: “Zou deze discipel van Jezus blijven volgen ook nu er afwijzing of pijn zal volgen?”

Jezus leert ons geen nieuw leven zonder beproeving. Acht het daarom, zoals Jakobus zegt, enkel vreugde als je in allerlei verzoekingen terechtkomt (Jakobus 1:2-4). Dit is de genade die je moet verwachten als je de Heere Jezus wilt volgen.

Verwacht daarom dat je geloof onder druk zal komen te staan, zie het met vreugde tegemoet. Want God wil ons niet uit deze wereld wegnemen, maar ons heiligen in de waarheid. Zodat we in deze wereld Zijn getuigen zijn, zeker ook voor je vrienden, zelfs als ze je haten (Johannes 17:14-18).

Reken af met zonde

Zonde maakt onze geest mistig, het blust de Heilige Geest, zodat we wankelen en twijfelen. Daarom roept Paulus ons in Hebreeën 12:1 op om alle last en zonde af te leggen waardoor we geneigd zijn om te struikelen waardoor we de finish niet bereiken.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. (Hebreeën 12:1)

Zonde is als modder op je vooruit waardoor je het zicht op de weg niet meer helder hebt. Het zal je beroven van vrijmoedigheid om tegenover je vrienden te getuigen. Het zal je hinderen om de Heere Jezus voor hen uit te leven.

Maar leg ook alle last af. Zonde is voor iedereen hetzelfde maar we kunnen allemaal vast zitten aan iets wat niet direct zonde is, maar wel ons zicht op Jezus vertroebeld. Denk aan veel werken of je telefoon die te makkelijk te veel tijd van je neemt waardoor je minder tijd met de Heere Jezus kunt doorbrengen.

Leg het af. Laat niets je in de weg staan om de Heere Jezus te volgen, om trouw te volharden en de kroon van het leven te ontvangen (Openbaring 2:10). Laat je zicht op Jezus door niets ontnemen.

Kijk naar Jezus

Want om vol te houden, voegt Paulus nog iets toe aan zijn aansporing:

…terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. (Hebreeën 12:2-3)

Om vol te houden en om te getuigen tegenover je vrienden moet je tijd met Jezus doorbrengen en op Hem letten, hoe Hij met zijn ongelovige vrienden en vijanden omging.

We zullen pas overstromen, als we vol zijn van Hem. Waar onze mond van overloopt zijn we blijkbaar vol van. Laat je mond overlopen van Jezus! Bestudeer daarom Zijn leven, sterven en opstanding. Breng tijd met Hem door, geknield met een open Bijbel.

Ga en getuig

Wanneer je verwacht dat je geloof soms onder druk komt te staan, afrekent met de zonde in je leven, door de kracht van Jezus bloed en Zijn Heilige Geest, en tijd doorbrengt met Jezus zodat je vol van Hem bent, zul je zeker tot zegen zijn voor je vrienden.

Soms door te spreken, soms door te luisteren, altijd door niet mee te doen als zij zondigen of je lasten opleggen waardoor je zicht op Jezus vertroebelt.

Wees niet bang dat je niet altijd alles helemaal rationeel kunt onderbouwen. Want wanneer je een discussie “gewonnen” hebt, zal de ander na een nachtje slapen terugkomen met een tegenargument zolang zijn hart niet aangeraakt is door Gods liefde.

Bid daarom vooral ook voor je vrienden, dat God hen overtuigd, Zijn liefde aan hen bewijst zodat ze zich aan Hem toevertrouwen. Want wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. (Johannes 3:36)

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →