Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HEERE, God van de legermachten. (Jeremia 15:16)


Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HEERE, God van de legermachten. (Jeremia 15:16)


Is dit geen prachtige omschrijving van onze reactie op Gods Woord? Als we de Bijbel open doen zeggen we, “Ik heb Uw woorden gevonden en ik eet ze op.” We nemen het in ons op. Zie je het voor je? Een feestmaal en je valt aan, je begint te eten. “Uw Woord was mij tot vreugde,” We genieten ervan. Stel je niet zomaar een maaltijd voor maar een heerlijke overvloedige maaltijd. Je geniet ervan, elke hap is zo goed!

“Uw Woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart.” Mijn hart houdt ervan. Mijn hart springt op van vreugde over Gods Woord. Waarom? Omdat Zijn naam over mij uitgeroepen is, de naam van de God van de legermachten. Wat een prachtig beeld. Zijn Woord tot ons staat niet los van Zijn liefde en zorg voor ons. Dat is het hele beeld hier.

Zie je het voor je? Je opent je Bijbel. Dit is het Woord van de God die Zijn naam over je uitgeroepen heeft. Hij heeft je lief, Hij zorgt voor je en Hij kent je. Hij is degene die Zijn Zoon naar deze wereld stuurde om voor je te sterven. En onthoudt dat dit Yahweh is, de God van de legermachten, de God die soeverein heerst en regeert over alles in de wereld. Die God heeft je lief, kent jou en heeft Zijn naam over je uitgeroepen. Hij heeft tot je gesproken in de Bijbel en Hij heeft je woorden gegeven die hart moeten verzadigen en verheugen. Deze woorden moeten je vreugde worden zodat je ze op wilt eten, zodat je ze in je op wilt nemen.

Dat is Bijbellezen. Bijbellezen, het uit je hoofd leren van Bijbelgedeelten, de Bijbel bestuderen en overdenken is het eten van Gods Woord, zodat ze de vreugde en blijdschap van je hart worden, omdat de God die gesproken heeft de God is die Zijn naam over je uitgeroepen heeft. Hij is Yahweh, de God van de legermachten en Hij heeft jou lief, Hij spreekt tot je door Zijn Woord.

Is dit geen prachtige omschrijving van onze reactie op Gods Woord? Als we de Bijbel open doen zeggen we, “Ik heb Uw woorden gevonden en ik eet ze op.” We nemen het in ons op. Zie je het voor je? Een feestmaal en je valt aan, je begint te eten. “Uw Woord was mij tot vreugde,” We genieten ervan. Stel je niet zomaar een maaltijd voor maar een heerlijke overvloedige maaltijd. Je geniet ervan, elke hap is zo goed!

“Uw Woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart.” Mijn hart houdt ervan. Mijn hart springt op van vreugde over Gods Woord. Waarom? Omdat Zijn naam over mij uitgeroepen is, de naam van de God van de legermachten. Wat een prachtig beeld. Zijn Woord tot ons staat niet los van Zijn liefde en zorg voor ons. Dat is het hele beeld hier.

Zie je het voor je? Je opent je Bijbel. Dit is het Woord van de God die Zijn naam over je uitgeroepen heeft. Hij heeft je lief, Hij zorgt voor je en Hij kent je. Hij is degene die Zijn Zoon naar deze wereld stuurde om voor je te sterven. En onthoudt dat dit Yahweh is, de God van de legermachten, de God die soeverein heerst en regeert over alles in de wereld. Die God heeft je lief, kent jou en heeft Zijn naam over je uitgeroepen. Hij heeft tot je gesproken in de Bijbel en Hij heeft je woorden gegeven die hart moeten verzadigen en verheugen. Deze woorden moeten je vreugde worden zodat je ze op wilt eten, zodat je ze in je op wilt nemen.

Dat is Bijbellezen. Bijbellezen, het uit je hoofd leren van Bijbelgedeelten, de Bijbel bestuderen en overdenken is het eten van Gods Woord, zodat ze de vreugde en blijdschap van je hart worden, omdat de God die gesproken heeft de God is die Zijn naam over je uitgeroepen heeft. Hij is Yahweh, de God van de legermachten en Hij heeft jou lief, Hij spreekt tot je door Zijn Woord.

O God, we prijzen U voor Uw Woord. We prijzen U voor de goedheid van Uw Woord. Het is zo goed! Uw Woord brengt vreugde en blijdschap in ons hart. Help ons te groeien in onze ervaring van vreugde in Uw Woord. God, ik weet dat er mensen zijn die dit lezen en denken, “Ik open mijn Bijbel maar het doet me niets.” O God, ik bid dat U dat verandert.

Heer, ik weet dat dit zal komen. Ik weet dat het zal komen, want U hebt het belooft als we ons meer en meer blootstellen aan Uw Woord. God, alstublieft, alstublieft, help iedereen die nu niet echt vreugde ervaart in Uw Woord. Help hen om tot Uw Woord door te dringen, het uit het hoofd te leren, het te overdenken en er zo vreugde in vinden.

God, maak ons los van het plezier van deze wereld, waardoor onze maag om het zo te zeggen gevuld wordt met de onbelangrijke dingen van deze wereld. Heer, help ons om onze maag te vullen met de waarheid van Uw Woord, om Uw Woord op te eten. Geef dat het onze blijdschap zal zijn. En als we dat doen, geef dan dat we diepe gemeenschap met U zullen ervaren, met U, Yahweh, de God van de legermachten die Uw naam over ons hebt uitgeroepen.

O God, we prijzen U voor Uw Woord, onze vreugde en blijdschap. In Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, we prijzen U voor Uw Woord. We prijzen U voor de goedheid van Uw Woord. Het is zo goed! Uw Woord brengt vreugde en blijdschap in ons hart. Help ons te groeien in onze ervaring van vreugde in Uw Woord. God, ik weet dat er mensen zijn die dit lezen en denken, “Ik open mijn Bijbel maar het doet me niets.” O God, ik bid dat U dat verandert.

Heer, ik weet dat dit zal komen. Ik weet dat het zal komen, want U hebt het belooft als we ons meer en meer blootstellen aan Uw Woord. God, alstublieft, alstublieft, help iedereen die nu niet echt vreugde ervaart in Uw Woord. Help hen om tot Uw Woord door te dringen, het uit het hoofd te leren, het te overdenken en er zo vreugde in vinden.

God, maak ons los van het plezier van deze wereld, waardoor onze maag om het zo te zeggen gevuld wordt met de onbelangrijke dingen van deze wereld. Heer, help ons om onze maag te vullen met de waarheid van Uw Woord, om Uw Woord op te eten. Geef dat het onze blijdschap zal zijn. En als we dat doen, geef dan dat we diepe gemeenschap met U zullen ervaren, met U, Yahweh, de God van de legermachten die Uw naam over ons hebt uitgeroepen.

O God, we prijzen U voor Uw Woord, onze vreugde en blijdschap. In Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net