En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid. (Hebreeën 9:27-28)


En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid. (Hebreeën 9:27-28)


Deze verzen vatten in zekere zin de hele geschiedenis samen. Niet alleen het verleden maar ook het heden en de toekomst. Denk erover na. Jezus kwam in het verleden om te sterven, om Zijn leven op te offeren, om de zonden van velen weg te dragen. Zondaren, Hij kwam om de prijs op de zonde te dragen zodat jij en ik gered kunnen worden van onze zonden, zodat mensen overal gered kunnen worden van hun zonden. Daarvoor kwam Hij en Hij zal in de toekomst weer terug komen. Hij komt terug om hen die hun vertrouwen op Hem gesteld hebben volkomen te verlossen.

En dan komt het heden. Vers 28 zegt dat Jezus gezien zal worden door hen die Hem verwachten. Jezus komt terug voor hen die naar Hem verlangen, voor hen die naar Hem uitzien en op Hem wachten. Ik denk aan de momenten dat ik op mijn gezin moet wachten als ze de stad uit zijn. Ik kan dan niet wachten tot ze terug zijn. Ik weet nog dat mijn vrouw een keer weg was en ik alleen thuis was met de kinderen. Ik kon niet wachten tot ze terug was want het liep allemaal niet helemaal zoals het hoorde. Daarom konden we niet wachten tot ze terug was. Zo zien we vol verwachting uit naar Jezus. We worstelen allemaal op verschillende manieren en we willen dat Hij terugkomt, we wachten op Zijn terugkeer.

Denk dus aan de geschiedenis. Als we terug kijken, zien we dat Jezus gekomen is, Hij heeft de prijs op de zonde betaalt. We kijken vooruit en zien dat Hij terug zal komen met de volkomen verlossing. Daarom roepen we uit, “Kom, Heer Jezus, kom snel.” Want in het heden wachten we op Zijn terugkeer. En terwijl we wachten werken we om het Goede Nieuws te verspreiden in de wereld om ons heen omdat we weten dat nog niet iedereen weet dat Hij komt.

Er zijn miljoenen mensen die dit nog niet gehoord hebben. Ik denk aan de Birmezen in Myanmar waar ik vanmorgen voor bad. 35 miljoen mensen en maar 0,7% van hen kent het Evangelie. De meesten hebben weinig tot geen kennis van het Evangelie. Ze hebben nooit gehoord dat Jezus kwam om hen van hun zonden te redden zodat ze uit kunnen zien naar Zijn terugkeer. Op een dag keert Hij terug en als ze dan hun vertrouwen niet op Hem gesteld hebben wacht hen een toekomst, een eeuwige toekomst vol brandende pijn. O, we moeten dit nieuws vandaag aan deze mensen bekend maken!

En niet alleen aan hen, maar aan alle mensen om ons heen. Jezus kan op elk moment terug komen. Leven we met die aandrang om dit Goede Nieuws nu om ons heen bekend te maken?

Deze verzen vatten in zekere zin de hele geschiedenis samen. Niet alleen het verleden maar ook het heden en de toekomst. Denk erover na. Jezus kwam in het verleden om te sterven, om Zijn leven op te offeren, om de zonden van velen weg te dragen. Zondaren, Hij kwam om de prijs op de zonde te dragen zodat jij en ik gered kunnen worden van onze zonden, zodat mensen overal gered kunnen worden van hun zonden. Daarvoor kwam Hij en Hij zal in de toekomst weer terug komen. Hij komt terug om hen die hun vertrouwen op Hem gesteld hebben volkomen te verlossen.

En dan komt het heden. Vers 28 zegt dat Jezus gezien zal worden door hen die Hem verwachten. Jezus komt terug voor hen die naar Hem verlangen, voor hen die naar Hem uitzien en op Hem wachten. Ik denk aan de momenten dat ik op mijn gezin moet wachten als ze de stad uit zijn. Ik kan dan niet wachten tot ze terug zijn. Ik weet nog dat mijn vrouw een keer weg was en ik alleen thuis was met de kinderen. Ik kon niet wachten tot ze terug was want het liep allemaal niet helemaal zoals het hoorde. Daarom konden we niet wachten tot ze terug was. Zo zien we vol verwachting uit naar Jezus. We worstelen allemaal op verschillende manieren en we willen dat Hij terugkomt, we wachten op Zijn terugkeer.

Denk dus aan de geschiedenis. Als we terug kijken, zien we dat Jezus gekomen is, Hij heeft de prijs op de zonde betaalt. We kijken vooruit en zien dat Hij terug zal komen met de volkomen verlossing. Daarom roepen we uit, “Kom, Heer Jezus, kom snel.” Want in het heden wachten we op Zijn terugkeer. En terwijl we wachten werken we om het Goede Nieuws te verspreiden in de wereld om ons heen omdat we weten dat nog niet iedereen weet dat Hij komt.

Er zijn miljoenen mensen die dit nog niet gehoord hebben. Ik denk aan de Birmezen in Myanmar waar ik vanmorgen voor bad. 35 miljoen mensen en maar 0,7% van hen kent het Evangelie. De meesten hebben weinig tot geen kennis van het Evangelie. Ze hebben nooit gehoord dat Jezus kwam om hen van hun zonden te redden zodat ze uit kunnen zien naar Zijn terugkeer. Op een dag keert Hij terug en als ze dan hun vertrouwen niet op Hem gesteld hebben wacht hen een toekomst, een eeuwige toekomst vol brandende pijn. O, we moeten dit nieuws vandaag aan deze mensen bekend maken!

En niet alleen aan hen, maar aan alle mensen om ons heen. Jezus kan op elk moment terug komen. Leven we met die aandrang om dit Goede Nieuws nu om ons heen bekend te maken?

Heer Jezus, we danken U, we prijzen U dat U eenmaal gekomen bent om Uw leven op te offeren om de zonden van velen weg te dragen. Dank U wel dat U ook ons gered hebt van onze zonden en we verlangen naar Uw terugkeer. We verlangen naar het einde van deze wereld vol zonde, kwaad en ongerechtigheid. We verlangen ernaar dat het oude voorgoed verdwenen zal zijn en dat het nieuwe gekomen zal zijn. O God, we verlangen ernaar dat Uw verlossing volkomen gekend zal worden, dat Uw Koninkrijk volkomen gevestigd zal zijn. O God, we verlangen daarnaar, daar wachten we op. En we bidden dat we terwijl we wachten zullen werken.

God, we bidden dat we deze week zullen werken voor de verspreiding van het Evangelie om ons heen. Help ons om zo te werken dat anderen zullen weten dat U de zonden van velen hebt weggedragen, dat U vergeving van zonden en eeuwig leven mogelijk hebt gemaakt. God, gebruik ons vandaag voor dat werk. En we bidden dat U ons leven, onze gezinnen en onze gemeenten zult gebruiken om dit Goede Nieuws bekend te maken onder hen die het nog nooit gehoord hebben.

O God, we bidden voor de Birmezen in Myanmar. Stuur daar alstublieft zendelingen heen. Versterk de paar Christenen die daar zijn. O God, laat het Evangelie daar alstublieft komen voordat het te laat is. Het Evangelie is daar dringend nodig.

O God, geef ons een juist beeld van de geschiedenis, van het verleden, de toekomst en van het heden, op grond van de eerste en tweede komst van Jezus.

In Zijn naam bidden wij. Amen.

Overgenomen van Radical.net


Heer Jezus, we danken U, we prijzen U dat U eenmaal gekomen bent om Uw leven op te offeren om de zonden van velen weg te dragen. Dank U wel dat U ook ons gered hebt van onze zonden en we verlangen naar Uw terugkeer. We verlangen naar het einde van deze wereld vol zonde, kwaad en ongerechtigheid. We verlangen ernaar dat het oude voorgoed verdwenen zal zijn en dat het nieuwe gekomen zal zijn. O God, we verlangen ernaar dat Uw verlossing volkomen gekend zal worden, dat Uw Koninkrijk volkomen gevestigd zal zijn. O God, we verlangen daarnaar, daar wachten we op. En we bidden dat we terwijl we wachten zullen werken.

God, we bidden dat we deze week zullen werken voor de verspreiding van het Evangelie om ons heen. Help ons om zo te werken dat anderen zullen weten dat U de zonden van velen hebt weggedragen, dat U vergeving van zonden en eeuwig leven mogelijk hebt gemaakt. God, gebruik ons vandaag voor dat werk. En we bidden dat U ons leven, onze gezinnen en onze gemeenten zult gebruiken om dit Goede Nieuws bekend te maken onder hen die het nog nooit gehoord hebben.

O God, we bidden voor de Birmezen in Myanmar. Stuur daar alstublieft zendelingen heen. Versterk de paar Christenen die daar zijn. O God, laat het Evangelie daar alstublieft komen voordat het te laat is. Het Evangelie is daar dringend nodig.

O God, geef ons een juist beeld van de geschiedenis, van het verleden, de toekomst en van het heden, op grond van de eerste en tweede komst van Jezus.

In Zijn naam bidden wij. Amen.

Overgenomen van Radical.net