Als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. (Exodus 18:23)


Als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. (Exodus 18:23)


Dit is een geweldige samenvatting aan het einde van dit hoofdstuk. Het gaat er hier over dat Mozes de leiding had als de rechter van heel het volk Israel. Maa, omdat er zoveel mensen waren, was er een achterstand gekomen in de behandeling van al deze gevallen, al deze mensen moesten Mozes zien.

Dan komt zijn schoonvader, Jethro, en zegt, “Wat je doet, is niet goed. Je moet onder het volk leiders zoeken en aanstellen, godvrezende en betrouwbare mannen. En stel ze aan als leiders over duizend mensen, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien. Zo kan iedereen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Jij kunt ook bepaalde zaken afhandelen, maar je kunt ze niet allemaal behandelen.”

We kunnen zoveel leren uit Exodus 18, we zien zoveel waarheden. Maar één van die waarheden is de waarde van meerdere leiders onder Gods volk. Natuurlijk had Mozes een unieke rol onder Gods volk. Maar het probleem was dat het hele volk op hem gericht was, in plaats van op verschillende mannen die het volk van God op verschillende manieren konden leiden.

En als we dan in het Nieuwe Testament komen, zien we in Gods plan voor de gemeente herders, ouderlingen en opzieners. Deze drie termen worden in de schrift uitwisselbaar gebruikt. Zij zijn door God geroepen om toezicht te houden, om voor de gemeente te zorgen. En het is niet één herder, ouderling of opziener, maar meerdere herders, meerdere ouderlingen, meerdere opzieners. Het is daarom erg belangrijk dat we niet afhankelijk zijn van maar één herder. Maar als het mogelijk is moeten we erop toezien dat er meerdere herders, ouderlingen en opzieners zijn. En niet alleen herders, ouderlingen en opzieners, we zien in de Bijbel ook diakenen. Dit zijn andere leiders die op verschillende manieren dienen in de gemeente en in behoeften voorzien in overeenstemming met Gods Woord.

God wil dus dat er meerdere mensen betrokken zijn bij het leiden van de gemeente. De Bijbel leert dat het enorm waardevol is dat de gemeente door meerdere leiders geleid wordt. En er zijn een aantal vereiste eigenschappen voor deze leiders in 1 Timotheüs 3 en Titus 1, net zoals we hier in Exodus 18 lezen. God zei, “Stel bekwame mannen, godvrezende, betrouwbare mannen aan, die een afkeer hebben van winstbejag. Dus mensen die anderen naar Mij zullen verwijzen.” Dit is Gods ontwerp voor de gemeente vandaag.

Daarom wil ik jullie aanmoedigen om te bidden voor de leiders in je gemeente.

Dit is een geweldige samenvatting aan het einde van dit hoofdstuk. Het gaat er hier over dat Mozes de leiding had als de rechter van heel het volk Israel. Maa, omdat er zoveel mensen waren, was er een achterstand gekomen in de behandeling van al deze gevallen, al deze mensen moesten Mozes zien.

Dan komt zijn schoonvader, Jethro, en zegt, “Wat je doet, is niet goed. Je moet onder het volk leiders zoeken en aanstellen, godvrezende en betrouwbare mannen. En stel ze aan als leiders over duizend mensen, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien. Zo kan iedereen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Jij kunt ook bepaalde zaken afhandelen, maar je kunt ze niet allemaal behandelen.”

We kunnen zoveel leren uit Exodus 18, we zien zoveel waarheden. Maar één van die waarheden is de waarde van meerdere leiders onder Gods volk. Natuurlijk had Mozes een unieke rol onder Gods volk. Maar het probleem was dat het hele volk op hem gericht was, in plaats van op verschillende mannen die het volk van God op verschillende manieren konden leiden.

En als we dan in het Nieuwe Testament komen, zien we in Gods plan voor de gemeente herders, ouderlingen en opzieners. Deze drie termen worden in de schrift uitwisselbaar gebruikt. Zij zijn door God geroepen om toezicht te houden, om voor de gemeente te zorgen. En het is niet één herder, ouderling of opziener, maar meerdere herders, meerdere ouderlingen, meerdere opzieners. Het is daarom erg belangrijk dat we niet afhankelijk zijn van maar één herder. Maar als het mogelijk is moeten we erop toezien dat er meerdere herders, ouderlingen en opzieners zijn. En niet alleen herders, ouderlingen en opzieners, we zien in de Bijbel ook diakenen. Dit zijn andere leiders die op verschillende manieren dienen in de gemeente en in behoeften voorzien in overeenstemming met Gods Woord.

God wil dus dat er meerdere mensen betrokken zijn bij het leiden van de gemeente. De Bijbel leert dat het enorm waardevol is dat de gemeente door meerdere leiders geleid wordt. En er zijn een aantal vereiste eigenschappen voor deze leiders in 1 Timotheüs 3 en Titus 1, net zoals we hier in Exodus 18 lezen. God zei, “Stel bekwame mannen, godvrezende, betrouwbare mannen aan, die een afkeer hebben van winstbejag. Dus mensen die anderen naar Mij zullen verwijzen.” Dit is Gods ontwerp voor de gemeente vandaag.

Daarom wil ik jullie aanmoedigen om te bidden voor de leiders in je gemeente.

God, we bidden voor de herders, ouderlingen en opzieners in onze gemeente aan wie U deze verantwoordelijkheid hebt toevertrouwd. Om niet alleen, maar samen de gemeente te hoeden, lief te hebben, te leiden en te overzien. God, geef hen alstublieft wijsheid, geef hen alstublieft genade, geef hen alstublieft kracht! Alstublieft, geef hen ogen om te zien en oren om te horen. Alstublieft, vul hen met Uw Woord. Alstublieft, help hen om Uw Woord nauwkeurig te onderwijzen. En leidt hen trouw aan de hand van Uw Woord.

God, we bidden voor allerlei leiders, niet alleen de herders, maar ook de diakenen in de gemeente. Zij leiden op zo veel verschillende manieren en voorzien in de behoeften van het lichaam van Christus in overeenstemming met Uw Woord. We bidden dat U hen zegent. We bidden dat U ervoor wilt zorgen dat er in elk van onze gemeenten een gezonde samenwerking van meerdere leiders zal zijn. Zodat U Uw gemeente door deze leiders kunt leiden, zoals we dat hier in Exodus 18:23. Zodat ze het vol kunnen houden, dat zal gezond zijn voor henzelf maar ook voor hun gezinnen. En zodat ze in dit alles dan vrede zullen brengen in Uw gemeente.

God, we bidden hierom in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


God, we bidden voor de herders, ouderlingen en opzieners in onze gemeente aan wie U deze verantwoordelijkheid hebt toevertrouwd. Om niet alleen, maar samen de gemeente te hoeden, lief te hebben, te leiden en te overzien. God, geef hen alstublieft wijsheid, geef hen alstublieft genade, geef hen alstublieft kracht! Alstublieft, geef hen ogen om te zien en oren om te horen. Alstublieft, vul hen met Uw Woord. Alstublieft, help hen om Uw Woord nauwkeurig te onderwijzen. En leidt hen trouw aan de hand van Uw Woord.

God, we bidden voor allerlei leiders, niet alleen de herders, maar ook de diakenen in de gemeente. Zij leiden op zo veel verschillende manieren en voorzien in de behoeften van het lichaam van Christus in overeenstemming met Uw Woord. We bidden dat U hen zegent. We bidden dat U ervoor wilt zorgen dat er in elk van onze gemeenten een gezonde samenwerking van meerdere leiders zal zijn. Zodat U Uw gemeente door deze leiders kunt leiden, zoals we dat hier in Exodus 18:23. Zodat ze het vol kunnen houden, dat zal gezond zijn voor henzelf maar ook voor hun gezinnen. En zodat ze in dit alles dan vrede zullen brengen in Uw gemeente.

God, we bidden hierom in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net