Iets verschrikkelijks, iets afschuwelijks gebeurt er in het land: de profeten profeteren leugens, de priesters heersen door hun handen, en Mijn volk heeft het graag zo. Maar wat zult u doen aan het einde hiervan? (Jeremia 5:30-31)


Iets verschrikkelijks, iets afschuwelijks gebeurt er in het land: de profeten profeteren leugens, de priesters heersen door hun handen, en Mijn volk heeft het graag zo. Maar wat zult u doen aan het einde hiervan? (Jeremia 5:30-31)


Wat een rampzalig beeld schetst Jeremia hier in dit hoofdstuk door Gods hand. Wat is er zo verschrikkelijk en afschuwelijk onder Gods volk? Profeten profeteren leugens, priesters heersen zoals ze het zelf willen. De leiders doen wat ze zelf het beste vinden in plaats van wat Gods Woord zegt dat het beste is. Je ziet hier dus leiders die leugens verkondigen, die niet de waarheid van God verkondigen. We zien leiders die niet leiden in overeenstemming met de wegen en manieren van God. En dan het derde. “Mijn volk heeft het graag zo.”

O het is zo verschrikkelijk dat dit mogelijk is. Vertaal dit even naar de gemeente vandaag. Het is mogelijk dat de leiders in de gemeente niet het Woord van God spreken, dat ze de woorden van mensen spreken, wat zij zelf het beste vinden. Het is mogelijk dat leiders de gemeente niet in overeenstemming met Gods Woord leiden, maar volgens hun eigen manieren. En de gemeente heeft het graag zo. De mensen stromen toe en de gemeente groeit. Ze vinden het prachtig, ze genieten ervan.

En het gevaar is dat we dit als de gemeente kunnen zien, dat dit tot eer is van God, terwijl het verschrikkelijk en afschuwelijk is voor Hem. Daarom moeten we er zeker van zijn, denk na over jouw gemeente, wordt Gods Woord verkondigd? Wordt het echt en volkomen verkondigt? Wordt alles dat we in Gods Woord zien verkondigt? We moeten ons dit afvragen. Is het Gods Woord dat alles in de gemeente bepaalt, bestuurt en leidt? Leiden de herders en de leiders de gemeente in overeenstemming met Gods Woord, met Zijn wil en niet volgens hun eigen manieren, menselijke tradities of de nieuwste trends en rages? Komt wat we doen duidelijk overeen met het Woord van God?

Pas las ik een boek van mijn vriend, Francis Chan. Hij opent de Bijbel en vraagt, “Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk over de gemeente?” We moeten er zeker van zijn dat de Bijbel bepaalt hoe we gemeente zijn want we doen zoveel dingen in de gemeente die we niet in de Bijbel terugvinden. Waarom besteden we dan zoveel tijd en aandacht aan dingen die niet in de Bijbel staan? We kunnen die tijd en aandacht beter besteden aan de dingen die we wel in Gods Woord zien.

Leiders van de gemeente, in hoeverre wordt Gods Woord in jou gemeente onderwezen en zegt de gemeente, “We zullen gewoon doen wat de Bijbel zegt. Wat Gods Woord zegt, doen we.” O, laten we geen volk zijn dat het graag zo heeft wanneer we iets anders ontvangen dan Gods Woord, of wanneer de gemeente geleidt wordt in overeenstemming met menselijke tradities of de nieuwste trends en rages, zoals dat ons het beste lijkt.

Wat een rampzalig beeld schetst Jeremia hier in dit hoofdstuk door Gods hand. Wat is er zo verschrikkelijk en afschuwelijk onder Gods volk? Profeten profeteren leugens, priesters heersen zoals ze het zelf willen. De leiders doen wat ze zelf het beste vinden in plaats van wat Gods Woord zegt dat het beste is. Je ziet hier dus leiders die leugens verkondigen, die niet de waarheid van God verkondigen. We zien leiders die niet leiden in overeenstemming met de wegen en manieren van God. En dan het derde. “Mijn volk heeft het graag zo.”

O het is zo verschrikkelijk dat dit mogelijk is. Vertaal dit even naar de gemeente vandaag. Het is mogelijk dat de leiders in de gemeente niet het Woord van God spreken, dat ze de woorden van mensen spreken, wat zij zelf het beste vinden. Het is mogelijk dat leiders de gemeente niet in overeenstemming met Gods Woord leiden, maar volgens hun eigen manieren. En de gemeente heeft het graag zo. De mensen stromen toe en de gemeente groeit. Ze vinden het prachtig, ze genieten ervan.

En het gevaar is dat we dit als de gemeente kunnen zien, dat dit tot eer is van God, terwijl het verschrikkelijk en afschuwelijk is voor Hem. Daarom moeten we er zeker van zijn, denk na over jouw gemeente, wordt Gods Woord verkondigd? Wordt het echt en volkomen verkondigt? Wordt alles dat we in Gods Woord zien verkondigt? We moeten ons dit afvragen. Is het Gods Woord dat alles in de gemeente bepaalt, bestuurt en leidt? Leiden de herders en de leiders de gemeente in overeenstemming met Gods Woord, met Zijn wil en niet volgens hun eigen manieren, menselijke tradities of de nieuwste trends en rages? Komt wat we doen duidelijk overeen met het Woord van God?

Pas las ik een boek van mijn vriend, Francis Chan. Hij opent de Bijbel en vraagt, “Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk over de gemeente?” We moeten er zeker van zijn dat de Bijbel bepaalt hoe we gemeente zijn want we doen zoveel dingen in de gemeente die we niet in de Bijbel terugvinden. Waarom besteden we dan zoveel tijd en aandacht aan dingen die niet in de Bijbel staan? We kunnen die tijd en aandacht beter besteden aan de dingen die we wel in Gods Woord zien.

Leiders van de gemeente, in hoeverre wordt Gods Woord in jou gemeente onderwezen en zegt de gemeente, “We zullen gewoon doen wat de Bijbel zegt. Wat Gods Woord zegt, doen we.” O, laten we geen volk zijn dat het graag zo heeft wanneer we iets anders ontvangen dan Gods Woord, of wanneer de gemeente geleidt wordt in overeenstemming met menselijke tradities of de nieuwste trends en rages, zoals dat ons het beste lijkt.

O God, help ons. O God, help ons alstublieft. Laat dit verschrikkelijke en afschuwelijke niet voorkomen onder ons. Laat dat niet zo zijn in mij, als een leider in Uw gemeente. Ik bid dat U mij helpt om Uw Woord naar waarheid te verkondigen. Help mij te leiden in overeenstemming met Uw wil. Alstublieft, help mij op die manier. Zelfs als mensen mij liever op andere manieren zien leiden, O help mij om te leiden zoals U dat wilt, in overeenstemming met Uw Woord. Ik bid dat voor mijzelf, maar ook voor andere voorgangers in de gemeente waar ik deel van uitmaak en in andere gemeenten.

Ik bid dit voor ons allemaal. We bidden, o God, laat dit niet het commentaar zijn op de gemeente in deze tijd. O ik vrees dat dit op zoveel manieren van onze gemeenten vandaag gezegd moet worden. O God, laat dat niet zo zijn. Help ons te beseffen hoe verschrikkelijk en afschuwelijk het is als Uw Woord niet naar waarheid verkondigt wordt, wanneer de gemeente niet geleidt wordt volgens Uw Woord alleen. O God, help ons om Uw Woord lief te hebben. Help ons om Uw aanwijzingen te volgen. O God, laat dat over onze gemeenten gezegd worden.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, help ons. O God, help ons alstublieft. Laat dit verschrikkelijke en afschuwelijke niet voorkomen onder ons. Laat dat niet zo zijn in mij, als een leider in Uw gemeente. Ik bid dat U mij helpt om Uw Woord naar waarheid te verkondigen. Help mij te leiden in overeenstemming met Uw wil. Alstublieft, help mij op die manier. Zelfs als mensen mij liever op andere manieren zien leiden, O help mij om te leiden zoals U dat wilt, in overeenstemming met Uw Woord. Ik bid dat voor mijzelf, maar ook voor andere voorgangers in de gemeente waar ik deel van uitmaak en in andere gemeenten.

Ik bid dit voor ons allemaal. We bidden, o God, laat dit niet het commentaar zijn op de gemeente in deze tijd. O ik vrees dat dit op zoveel manieren van onze gemeenten vandaag gezegd moet worden. O God, laat dat niet zo zijn. Help ons te beseffen hoe verschrikkelijk en afschuwelijk het is als Uw Woord niet naar waarheid verkondigt wordt, wanneer de gemeente niet geleidt wordt volgens Uw Woord alleen. O God, help ons om Uw Woord lief te hebben. Help ons om Uw aanwijzingen te volgen. O God, laat dat over onze gemeenten gezegd worden.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net