Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van elk woord wat uit de mond van de HEERE komt. (Deutronomium 8:3, EV)

Lees verder Psalm 119:1–24.


Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van elk woord wat uit de mond van de HEERE komt. (Deutronomium 8:3, EV)

Lees verder Psalm 119:1–24.


We moeten onze Bijbel elke morgen openen met dit gebed: Geef ons heden ons dagelijks brood. We hebben elke dag teksten nodig om onze homer te vullen. Als we een hoofdstuk lezen zullen we niets over hebben en als we een vers lezen zullen we geen tekort hebben. Onthoud dan dit woord, leer het uit je hoofd, en je zult er achter komen — misschien niet direct, maar in de loop van de dag — dat het naar honingkoeken zal smaken.

Het is verbazingwekkend hoeveel iemand kan leren van de Bijbel door elke dag één tekst te leren. En hoeveel hij kan leren van ervaring door op de gebeurtenissen van de dag te letten en ze in het licht van die tekst te interpreteren. Als je geen hele tekst kunt onthouden, dat geeft niet, neem een korte tekst of een vers. Houd die de hele dag onder je tong en let op een uitleg van die tekst. Ik bedoel geen uitleg van Matthew Henry, Scott of Gill — ik bedoel je eigen dagelijkse ervaring.

Probeer te zien hoe de Heere die tekst naar jou vertaalt in Zijn voorzienigheid en je zult vaak een opvallende relatie zien tussen de tekst die je die morgen kreeg en de beproevingen of weldaden die je die dag gegeven zijn.

Laat in ieder geval het Woord van God de man van je rechterhand zijn. We hebben het zo druk met het lezen van magazines, het nieuws, boeken enzovoort dat we dit vergeten — dit nieuwe Boek is altijd nieuw en altijd oud. Dit Boek heeft altijd frisheid in zich. Als een bron welt hij altijd op, niet met muf en oud water maar met fris water wat nog nooit in de zon geschitterd heeft. In haar reine zuiverheid strooit het links en rechts haar juwelen uit. Laten we naar deze fontein gaan en verfrissend dit frisse water drinken.

We moeten onze Bijbel elke morgen openen met dit gebed: Geef ons heden ons dagelijks brood. We hebben elke dag teksten nodig om onze homer te vullen. Als we een hoofdstuk lezen zullen we niets over hebben en als we een vers lezen zullen we geen tekort hebben. Onthoud dan dit woord, leer het uit je hoofd, en je zult er achter komen — misschien niet direct, maar in de loop van de dag — dat het naar honingkoeken zal smaken.

Het is verbazingwekkend hoeveel iemand kan leren van de Bijbel door elke dag één tekst te leren. En hoeveel hij kan leren van ervaring door op de gebeurtenissen van de dag te letten en ze in het licht van die tekst te interpreteren. Als je geen hele tekst kunt onthouden, dat geeft niet, neem een korte tekst of een vers. Houd die de hele dag onder je tong en let op een uitleg van die tekst. Ik bedoel geen uitleg van Matthew Henry, Scott of Gill — ik bedoel je eigen dagelijkse ervaring.

Probeer te zien hoe de Heere die tekst naar jou vertaalt in Zijn voorzienigheid en je zult vaak een opvallende relatie zien tussen de tekst die je die morgen kreeg en de beproevingen of weldaden die je die dag gegeven zijn.

Laat in ieder geval het Woord van God de man van je rechterhand zijn. We hebben het zo druk met het lezen van magazines, het nieuws, boeken enzovoort dat we dit vergeten — dit nieuwe Boek is altijd nieuw en altijd oud. Dit Boek heeft altijd frisheid in zich. Als een bron welt hij altijd op, niet met muf en oud water maar met fris water wat nog nooit in de zon geschitterd heeft. In haar reine zuiverheid strooit het links en rechts haar juwelen uit. Laten we naar deze fontein gaan en verfrissend dit frisse water drinken.

Ter overdenking

Het is een zegen om dagelijks Gods wijsheid te zoeken (Spreuken 8:34). Ben jij enthousiast om dagelijks Zijn Woord te lezen (Handelingen 17:11)? Zo niet, dan beroof je jezelf van dagelijkse verfrissing (Psalm 1:2—3), dagelijks licht (Psalm 119:105) en dagelijks brood (Jeremia 15:16).

Preek 418, 10 november 1861

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Het is een zegen om dagelijks Gods wijsheid te zoeken (Spreuken 8:34). Ben jij enthousiast om dagelijks Zijn Woord te lezen (Handelingen 17:11)? Zo niet, dan beroof je jezelf van dagelijkse verfrissing (Psalm 1:2—3), dagelijks licht (Psalm 119:105) en dagelijks brood (Jeremia 15:16).

Preek 418, 10 november 1861

Beschikbaar gesteld door Day One