En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God,  dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. (1 Johannes 5:14—15)

Lees verder Psalm 22:1—24.


En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God,  dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. (1 Johannes 5:14—15)

Lees verder Psalm 22:1—24.


Ik zag pas een windhond achter een haas aangaan. Op het moment dat de haas door een heg vluchtte, uit het zicht van de windhond, was de jacht voorbij. Hij kon de haas niet volgen waar hij hem niet kon zien. Een echte hond jaagt op geur, maar de windhond alleen op zicht.

Nu zijn er sommige Christenen die teveel op de windhond lijken. Ze volgen de Heere voor zover ze Zijn geopenbaarde genade zien. Maar het echte kind van God jaagt door het geloof, en als hij de genade niet ziet, dan ruikt hij die en blijft die najagen totdat hij die tenslotte grijpen kan.

Je zegt dat je geen antwoord gehad hebt. Hoe weet je dat? Misschien heeft God wel geantwoord, ook al zie je het antwoord niet. Dit is een raadsel, maar een feit. God heeft je niet beloofd om je de bijzondere genade letterlijk te geven, maar Hij zal die je geven, op de ene of op de andere manier.

Als ik mijn schulden in goud afbetaal, kan niemand mij verwijten dat ik ze niet in zilver afbetaal. En als God jou geestelijke genade geeft in overvloed, in plaats van natuurlijke genade, dan heeft Hij je gebed gehoord.

Je hebt misschien met Paulus drie keer gebeden om verlost te worden van de doorn in het vlees, maar Gods gegeven antwoordt is dit: “Mijn genade is voor jou genoeg.” Christus bad dat God Hem zou horen. God hoorde Hem in Zijn angsten, maar de drinkbeker ging niet aan Hem voorbij. Nee, maar er was een engel die Hem vertrooste en kracht gaf. Dit was een echt antwoord, maar niet het antwoord waar het gebed om leek te vragen.

Je hebt een antwoord, en als God je verhoord heeft, raap dan de moed bij elkaar en ga weer.

Ik zag pas een windhond achter een haas aangaan. Op het moment dat de haas door een heg vluchtte, uit het zicht van de windhond, was de jacht voorbij. Hij kon de haas niet volgen waar hij hem niet kon zien. Een echte hond jaagt op geur, maar de windhond alleen op zicht.

Nu zijn er sommige Christenen die teveel op de windhond lijken. Ze volgen de Heere voor zover ze Zijn geopenbaarde genade zien. Maar het echte kind van God jaagt door het geloof, en als hij de genade niet ziet, dan ruikt hij die en blijft die najagen totdat hij die tenslotte grijpen kan.

Je zegt dat je geen antwoord gehad hebt. Hoe weet je dat? Misschien heeft God wel geantwoord, ook al zie je het antwoord niet. Dit is een raadsel, maar een feit. God heeft je niet beloofd om je de bijzondere genade letterlijk te geven, maar Hij zal die je geven, op de ene of op de andere manier.

Als ik mijn schulden in goud afbetaal, kan niemand mij verwijten dat ik ze niet in zilver afbetaal. En als God jou geestelijke genade geeft in overvloed, in plaats van natuurlijke genade, dan heeft Hij je gebed gehoord.

Je hebt misschien met Paulus drie keer gebeden om verlost te worden van de doorn in het vlees, maar Gods gegeven antwoordt is dit: “Mijn genade is voor jou genoeg.” Christus bad dat God Hem zou horen. God hoorde Hem in Zijn angsten, maar de drinkbeker ging niet aan Hem voorbij. Nee, maar er was een engel die Hem vertrooste en kracht gaf. Dit was een echt antwoord, maar niet het antwoord waar het gebed om leek te vragen.

Je hebt een antwoord, en als God je verhoord heeft, raap dan de moed bij elkaar en ga weer.

Ter overdenking

Je kunt de Heere om een antwoord vragen (Job 31:35; Jeremia 42:1–6), maar het is heel iets anders om het antwoord te herkennen. Of we accepteren nederig Gods antwoord en komen dichter bij Hem (Job 42:5–6), of we wijzen het trots af en trekken ons van Hem terug omdat het ons niet aanstaat (Jeremia 43:1–4).

Preek 596, 23 oktober 1864

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Je kunt de Heere om een antwoord vragen (Job 31:35; Jeremia 42:1–6), maar het is heel iets anders om het antwoord te herkennen. Of we accepteren nederig Gods antwoord en komen dichter bij Hem (Job 42:5–6), of we wijzen het trots af en trekken ons van Hem terug omdat het ons niet aanstaat (Jeremia 43:1–4).

Preek 596, 23 oktober 1864

Beschikbaar gesteld door Day One