Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. (Mattheüs 6:31-34)


Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. (Mattheüs 6:31-34)


Mattheüs 6 bevat minstens zeven beloften, ontworpen door Jezus, die ons helpen de goede strijd tegen het ongeloof te strijden en vrij te zijn van angst. In deel 1 en 2 zagen we de eerste 4 beloften; vandaag bekijken we belofte 5 tot en met 7.

Belofte #5: “Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt” (Mattheüs 6:31-32).

Denk niet dat God je behoeften niet kent. Hij kent ze allemaal. En Hij is je “hemelse Vader.” Hij kijkt niet weg, onverschillig en afstandelijk. Hij geeft er om. Hij zal handelen om je in je behoefte te voorzien op de beste tijd.

Belofte #6: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33).

Als je jezelf geeft voor Zijn doel in de wereld, in plaats van te piekeren over de materiële behoeften, zal Hij er voor zorgen dat je alles hebt wat je nodig hebt om Zijn wil te doen en Hem te eren.

Deze belofte is vergelijkbaar met de belofte in Romeinen 8:32: “Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?”

Belofte #7: “Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad” (Mattheüs 6:34).

God zal er voor zorgen dat je op een bepaalde dag niet meer verzoeking krijgt dan je aankunt (1 Korinthe 10:13). Hij zal voor je werken zodat “uw kracht zal zijn overeenkomstig uw dagen!” (Deuteronomium 33:25)

“Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!” (Klaagliederen 3:22-23).

Mattheüs 6 bevat minstens zeven beloften, ontworpen door Jezus, die ons helpen de goede strijd tegen het ongeloof te strijden en vrij te zijn van angst. In deel 1 en 2 zagen we de eerste 4 beloften; vandaag bekijken we belofte 5 tot en met 7.

Belofte #5: “Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt” (Mattheüs 6:31-32).

Denk niet dat God je behoeften niet kent. Hij kent ze allemaal. En Hij is je “hemelse Vader.” Hij kijkt niet weg, onverschillig en afstandelijk. Hij geeft er om. Hij zal handelen om je in je behoefte te voorzien op de beste tijd.

Belofte #6: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33).

Als je jezelf geeft voor Zijn doel in de wereld, in plaats van te piekeren over de materiële behoeften, zal Hij er voor zorgen dat je alles hebt wat je nodig hebt om Zijn wil te doen en Hem te eren.

Deze belofte is vergelijkbaar met de belofte in Romeinen 8:32: “Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?”

Belofte #7: “Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad” (Mattheüs 6:34).

God zal er voor zorgen dat je op een bepaalde dag niet meer verzoeking krijgt dan je aankunt (1 Korinthe 10:13). Hij zal voor je werken zodat “uw kracht zal zijn overeenkomstig uw dagen!” (Deuteronomium 33:25)

“Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!” (Klaagliederen 3:22-23).

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org