Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. (2 Petrus 3:1)


Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. (2 Petrus 3:1)


Laten we onze dankbaarheid, vreugde, bewondering en verbazing voor wat de opstanding van Jezus voor ons betekent, aanwakkeren nu Pasen nadert. Het is de vloek van onze gevallen natuur dat wat ons eerst blij maakte ons nu gewoon lijkt. De werkelijkheid is niet veranderd. Wij zijn veranderd.

Dat is de reden waarom de Bijbel bestaat. Petrus zegt van zijn twee brieven dat ze bedoelt zijn om “aan te wakkeren” of “op te wekken”, doormiddel van “herinnering.”

Laten we dus onze zuivere gezindheid door herinnering opwekken.

Wat heeft God gedaan toen Hij Jezus opwekte uit de dood? Hier zijn een paar Bijbelse antwoorden.

Door de opstanding van Jezus, zijn we opnieuw geboren tot een levende hoop.

1 Petrus 1:3: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.”

Door de opstanding van Jezus heeft Hij nu de heerlijkheid waarvoor we gemaakt zijn. Het is onze uiteindelijke bestemming om Hem te zien zoals Hij is.

1 Petrus 1:21: “God…heeft Hem opgewekt uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven.”

Johannes 17:5,24: “En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was… Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.”

Ik hoop dat de opgestane Heere Jezus je zuivere gezindheid zelf op zal wekken tot nieuwe diepten van aanbidding, trouw en vreugde.

Laten we onze dankbaarheid, vreugde, bewondering en verbazing voor wat de opstanding van Jezus voor ons betekent, aanwakkeren nu Pasen nadert. Het is de vloek van onze gevallen natuur dat wat ons eerst blij maakte ons nu gewoon lijkt. De werkelijkheid is niet veranderd. Wij zijn veranderd.

Dat is de reden waarom de Bijbel bestaat. Petrus zegt van zijn twee brieven dat ze bedoelt zijn om “aan te wakkeren” of “op te wekken”, doormiddel van “herinnering.”

Laten we dus onze zuivere gezindheid door herinnering opwekken.

Wat heeft God gedaan toen Hij Jezus opwekte uit de dood? Hier zijn een paar Bijbelse antwoorden.

Door de opstanding van Jezus, zijn we opnieuw geboren tot een levende hoop.

1 Petrus 1:3: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.”

Door de opstanding van Jezus heeft Hij nu de heerlijkheid waarvoor we gemaakt zijn. Het is onze uiteindelijke bestemming om Hem te zien zoals Hij is.

1 Petrus 1:21: “God…heeft Hem opgewekt uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven.”

Johannes 17:5,24: “En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was… Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.”

Ik hoop dat de opgestane Heere Jezus je zuivere gezindheid zelf op zal wekken tot nieuwe diepten van aanbidding, trouw en vreugde.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org