In die tijd stuurde Berodach-Baladan … de koning van Babel, gezanten met brieven en een geschenk naar Hizkia … Hizkia luisterde naar hen en liet hun zijn hele schathuis zien: … zijn wapenhuis en alles wat in zijn schatkamers te vinden was. Er was niets in zijn huis en in heel zijn koninkrijk dat Hizkia hun niet liet zien. (2 Koningen 20:12—13)

Lees verder Kolossenzen 2: 16—23.


In die tijd stuurde Berodach-Baladan … de koning van Babel, gezanten met brieven en een geschenk naar Hizkia … Hizkia luisterde naar hen en liet hun zijn hele schathuis zien: … zijn wapenhuis en alles wat in zijn schatkamers te vinden was. Er was niets in zijn huis en in heel zijn koninkrijk dat Hizkia hun niet liet zien. (2 Koningen 20:12—13)

Lees verder Kolossenzen 2: 16—23.


Moet dit verhaal ons niet leren om de hele dag te spreken tegen ijdelheid? Niet alleen degenen in vooraanstaande kringen zijn blootgesteld aan dit gevaar, ook alle andere mensen.

Ik weet nog dat ik een keer veel beter schoot dan ik dacht. Iemand had regelmatig tegen mij gezegd dat er ernstig voor mij gebeden werd zodat ik mij niet zou verheffen. Degene die voor mij bad kende het gevaar waarin ik verkeerde en uiteindelijk had ik zo vaak gehoord dat zij voor mij bad dat ik het echt met mijn hart wist.

Toen zei ik dat ik dacht dat het mijn plicht was om ook voor haar te bidden zodat ze niet bovenmate verheven zou worden. Ik vond het antwoord wat volgde wel grappig, “Ik wordt niet verleidt om trots te zijn, het is niet mijn ervaring dat ik in gevaar verkeer om op te scheppen.” Ze wist niet dat haar kleine toespraak zowat de meest trotse verklaring was en dat iedereen haar de meest opdringerige en hoogmoedige persoon vond in de omgeving.

Waarom geloof je niet dat er in lompen net zoveel trots kan zitten als in de ambtskleding van iemand die regeert? Is het niet mogelijk dat iemand trots is in een vuilniswagen, alsof hij in een koninklijk rijtuig rijdt?

Iemand kan net zo trots zijn met een halve meter grond als Alexander met al zijn koninkrijken. Hij kan net zo verheven zijn met een cent als Croesus met al zijn schatten.

Bid tegen trots, lieve vrienden, waar je ook bent. Trots groeit zowel op de mesthoop als in de tuin van de koning. Bid tegen trots en ijdelheid en God zal je genade geven om de trots beneden te houden!

Moet dit verhaal ons niet leren om de hele dag te spreken tegen ijdelheid? Niet alleen degenen in vooraanstaande kringen zijn blootgesteld aan dit gevaar, ook alle andere mensen.

Ik weet nog dat ik een keer veel beter schoot dan ik dacht. Iemand had regelmatig tegen mij gezegd dat er ernstig voor mij gebeden werd zodat ik mij niet zou verheffen. Degene die voor mij bad kende het gevaar waarin ik verkeerde en uiteindelijk had ik zo vaak gehoord dat zij voor mij bad dat ik het echt met mijn hart wist.

Toen zei ik dat ik dacht dat het mijn plicht was om ook voor haar te bidden zodat ze niet bovenmate verheven zou worden. Ik vond het antwoord wat volgde wel grappig, “Ik wordt niet verleidt om trots te zijn, het is niet mijn ervaring dat ik in gevaar verkeer om op te scheppen.” Ze wist niet dat haar kleine toespraak zowat de meest trotse verklaring was en dat iedereen haar de meest opdringerige en hoogmoedige persoon vond in de omgeving.

Waarom geloof je niet dat er in lompen net zoveel trots kan zitten als in de ambtskleding van iemand die regeert? Is het niet mogelijk dat iemand trots is in een vuilniswagen, alsof hij in een koninklijk rijtuig rijdt?

Iemand kan net zo trots zijn met een halve meter grond als Alexander met al zijn koninkrijken. Hij kan net zo verheven zijn met een cent als Croesus met al zijn schatten.

Bid tegen trots, lieve vrienden, waar je ook bent. Trots groeit zowel op de mesthoop als in de tuin van de koning. Bid tegen trots en ijdelheid en God zal je genade geven om de trots beneden te houden!

Ter overdenking

Trots kan ons allemaal op een dwaalspoor leiden (Spreuken 11:2; 13:10; 16:18; 29:23). Kijk waar de trots van de goddelijke koning Hizkia toe leidde (2 Kronieken 32:25–26,31).

Preek nr. 704, 5 augustus 1866

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Trots kan ons allemaal op een dwaalspoor leiden (Spreuken 11:2; 13:10; 16:18; 29:23). Kijk waar de trots van de goddelijke koning Hizkia toe leidde (2 Kronieken 32:25–26,31).

Preek nr. 704, 5 augustus 1866

Beschikbaar gesteld door Day One