Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar,  en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:7)

Lees verder Johannes 12:20—36.


Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar,  en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:7)

Lees verder Johannes 12:20—36.


Sommigen sporen je aan om naar je kennis van de leer te kijken als een grond voor troost, maar ik smeek je, geliefde, kijk alleen naar het bloed! Anderen stellen je een bepaalde Christelijke ervaring voor en dringen erop aan dat dit het kanaal moet zijn van je troost, maar ik bid je, terwijl je zowel de leer als de ervaring waardeert, rust het gewicht van je ziel nergens anders in dan in het kostbare bloed.

Sommigen leiden je tot een hoge mate van broederschap, volg hen, maar volg ze niet als ze je wegleiden van de eenvoudige positie van een zondaar die rust op het bloed. Er zijn er die je kunnen onderwijzen in de mystiek, ze willen dat je jezelf verheugd over het licht binnenin je, volg ze voor zover ze hun grond in Gods Woord hebben maar stap nooit van de Rots der Eeuwen wat de enige veilige grond is. Sommigen van mijn broeders preken graag over Christus in Zijn tweede komst — ik verheug me dat ze de waarheid preken over de verheerlijkte Christus, maar mijn geliefde, ik smeek je dat je je hoop niet vestigt op de verheerlijkte Christus, ook niet op de Christus die komt maar op “Christus, de Gekruisigde” (1 Korinthe 1:23).

Vergeet niet dat in het wegnemen van de zonde het eerste niet de troon is maar het kruis. Niet de heersende Verlosser maar de bloedende Verlosser. Niet de Koning in Zijn heerlijkheid maar de Heiland in Zijn schande. Maak je geen zorgen over het bestuderen van de cijfers van profetieën wanneer je belast bent met de zonde maar zoek je belangrijkste en beste troost in het bloed van Jezus Christus wat “reinigt van alle zonde.” Dat is de poolster van je verlossing, let daar op en je zult de haven van vrede bereiken.

Sommigen sporen je aan om naar je kennis van de leer te kijken als een grond voor troost, maar ik smeek je, geliefde, kijk alleen naar het bloed! Anderen stellen je een bepaalde Christelijke ervaring voor en dringen erop aan dat dit het kanaal moet zijn van je troost, maar ik bid je, terwijl je zowel de leer als de ervaring waardeert, rust het gewicht van je ziel nergens anders in dan in het kostbare bloed.

Sommigen leiden je tot een hoge mate van broederschap, volg hen, maar volg ze niet als ze je wegleiden van de eenvoudige positie van een zondaar die rust op het bloed. Er zijn er die je kunnen onderwijzen in de mystiek, ze willen dat je jezelf verheugd over het licht binnenin je, volg ze voor zover ze hun grond in Gods Woord hebben maar stap nooit van de Rots der Eeuwen wat de enige veilige grond is. Sommigen van mijn broeders preken graag over Christus in Zijn tweede komst — ik verheug me dat ze de waarheid preken over de verheerlijkte Christus, maar mijn geliefde, ik smeek je dat je je hoop niet vestigt op de verheerlijkte Christus, ook niet op de Christus die komt maar op “Christus, de Gekruisigde” (1 Korinthe 1:23).

Vergeet niet dat in het wegnemen van de zonde het eerste niet de troon is maar het kruis. Niet de heersende Verlosser maar de bloedende Verlosser. Niet de Koning in Zijn heerlijkheid maar de Heiland in Zijn schande. Maak je geen zorgen over het bestuderen van de cijfers van profetieën wanneer je belast bent met de zonde maar zoek je belangrijkste en beste troost in het bloed van Jezus Christus wat “reinigt van alle zonde.” Dat is de poolster van je verlossing, let daar op en je zult de haven van vrede bereiken.

Ter overdenking

Er verrijzen zegeningen uit ons rusten op “niets anders dan het bloed van Jezus.” Eeuwig leven (Johannes 6:54), verzoening (Romeinen 3:25), rechtvaardiging (Romeinen 5:9), verlossing en vergeving (Efeze 1:7; Kolossenzen 1:14), vrede (Kolossenzen 1:20), toegang (Hebreeën 10:19) en reiniging (1 Johannes 1:7; Openbaring 1:5). Waarom zouden we op iets anders vertrouwen?

Preek 663, 3 december 1865

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Er verrijzen zegeningen uit ons rusten op “niets anders dan het bloed van Jezus.” Eeuwig leven (Johannes 6:54), verzoening (Romeinen 3:25), rechtvaardiging (Romeinen 5:9), verlossing en vergeving (Efeze 1:7; Kolossenzen 1:14), vrede (Kolossenzen 1:20), toegang (Hebreeën 10:19) en reiniging (1 Johannes 1:7; Openbaring 1:5). Waarom zouden we op iets anders vertrouwen?

Preek 663, 3 december 1865

Beschikbaar gesteld door Day One