21 maart
Gods beste belofte

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Romeinen 8:32)


Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Romeinen 8:32)


De meest vergaande belofte van Gods toekomstige genade vinden we in Romeinen 8:32. Dit is voor mij het kostbaarste vers in de Bijbel. Een deel van de reden daarvoor is dat de belofte zo alles omvattend is dat die mij kan helpen in vrijwel elke wending in mijn leven en bediening. Er is nooit een situatie geweest, en die zal er ook nooit komen, waarin deze belofte niet relevant is.

Op zichzelf zou deze alles omvattende belofte het vers waarschijnlijk niet zo kostbaar maken. Er zijn andere dergelijke beloften zoals Psalm 84:12: “Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.” En 1 Korinthe 3:21—23: “Alles is van u: hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de dood, hetzij tegenwoordige dingen, hetzij toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God.” Het is moeilijk om de spectaculaire kracht en reikwijdte van deze beloften te overdrijven.

Maar wat Romeinen 8:32 apart zet is de logica die de belofte doet stijgen en de belofte zo vast en onwankelbaar maakt als Gods liefde voor Zijn oneindig bewonderenswaardige Zoon.

Romeinen 8:32 bevat een fundament en een garantie die zo sterk, zo vast en zo veilig is dat er absoluut geen mogelijkheid is dat de belofte ooit gebroken kan worden. Dit is wat het een altijd aanwezige kracht maakt in tijden van grote onrust. Wat je ook in de steek laat, wat er ook teleurstelt, wat er ook faalt, deze alles omvattende belofte van toekomstige genade kan nooit falen.

“Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft…” Als dit waar is, zegt de hemelse logica, dan zal God zeer zeker alle dingen geven aan hen voor wie Hij Zijn Zoon gaf.

De meest vergaande belofte van Gods toekomstige genade vinden we in Romeinen 8:32. Dit is voor mij het kostbaarste vers in de Bijbel. Een deel van de reden daarvoor is dat de belofte zo alles omvattend is dat die mij kan helpen in vrijwel elke wending in mijn leven en bediening. Er is nooit een situatie geweest, en die zal er ook nooit komen, waarin deze belofte niet relevant is.

Op zichzelf zou deze alles omvattende belofte het vers waarschijnlijk niet zo kostbaar maken. Er zijn andere dergelijke beloften zoals Psalm 84:12: “Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.” En 1 Korinthe 3:21—23: “Alles is van u: hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de dood, hetzij tegenwoordige dingen, hetzij toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God.” Het is moeilijk om de spectaculaire kracht en reikwijdte van deze beloften te overdrijven.

Maar wat Romeinen 8:32 apart zet is de logica die de belofte doet stijgen en de belofte zo vast en onwankelbaar maakt als Gods liefde voor Zijn oneindig bewonderenswaardige Zoon.

Romeinen 8:32 bevat een fundament en een garantie die zo sterk, zo vast en zo veilig is dat er absoluut geen mogelijkheid is dat de belofte ooit gebroken kan worden. Dit is wat het een altijd aanwezige kracht maakt in tijden van grote onrust. Wat je ook in de steek laat, wat er ook teleurstelt, wat er ook faalt, deze alles omvattende belofte van toekomstige genade kan nooit falen.

“Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft…” Als dit waar is, zegt de hemelse logica, dan zal God zeer zeker alle dingen geven aan hen voor wie Hij Zijn Zoon gaf.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org