15 februari
Elke stap naar Golgotha was liefde

Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. (1 Joh 3:16)


Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. (1 Joh 3:16)


De liefde van Christus voor ons in Zijn sterven was zo bewust als Zijn lijden opzettelijk was. Als het opzettelijk was dat Hij Zijn leven gaf, dan was het voor ons. Het was liefde.

“Toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde” (Johannes 13:1).

Elke stap op de weg naar Golgotha betekende: “Ik heb je lief.”

Daarom, om de liefde van Christus in het opgeven van Zijn leven te voelen, helpt het om te zien hoe volkomen opzettelijk het was.

Kijk naar wat Jezus zegt, net na het gewelddadige moment waarop Petrus de schedel van de slaaf wilde klieven, maar alleen zijn oor afsloeg.

“Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de  Schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden moet?” (Mattheus 26:52—54).

Het is één ding om te zeggen dat de details van Jezus dood voorspeld waren in het Oude Testament. Maar het is veel meer om te zeggen dat Jezus Zelf Zijn keuzes maakte om er voor te zorgen dat de Schrift vervuld zou worden.

Dat is wat Jezus zei dat Hij deed in Mattheus 26:54. “Ik zou aan deze ellende kunnen ontsnappen, maar hoe zouden dan de Schriften moeten worden vervuld, en dat het op deze manier moet?”

Ik kies er niet voor om te vluchten, wat Ik zou kunnen, want Ik ken de Schrift. Ik weet wat er moet gebeuren. En Ik kies er voor om alles te vervullen wat van Mij voorspeld staat in het Woord van God.

De liefde van Christus voor ons in Zijn sterven was zo bewust als Zijn lijden opzettelijk was. Als het opzettelijk was dat Hij Zijn leven gaf, dan was het voor ons. Het was liefde.

“Toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde” (Johannes 13:1).

Elke stap op de weg naar Golgotha betekende: “Ik heb je lief.”

Daarom, om de liefde van Christus in het opgeven van Zijn leven te voelen, helpt het om te zien hoe volkomen opzettelijk het was.

Kijk naar wat Jezus zegt, net na het gewelddadige moment waarop Petrus de schedel van de slaaf wilde klieven, maar alleen zijn oor afsloeg.

“Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de  Schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden moet?” (Mattheus 26:52—54).

Het is één ding om te zeggen dat de details van Jezus dood voorspeld waren in het Oude Testament. Maar het is veel meer om te zeggen dat Jezus Zelf Zijn keuzes maakte om er voor te zorgen dat de Schrift vervuld zou worden.

Dat is wat Jezus zei dat Hij deed in Mattheus 26:54. “Ik zou aan deze ellende kunnen ontsnappen, maar hoe zouden dan de Schriften moeten worden vervuld, en dat het op deze manier moet?”

Ik kies er niet voor om te vluchten, wat Ik zou kunnen, want Ik ken de Schrift. Ik weet wat er moet gebeuren. En Ik kies er voor om alles te vervullen wat van Mij voorspeld staat in het Woord van God.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org