En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (Johannes 17:20—21)

Lees verder Efeze 4:4—16.


En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (Johannes 17:20—21)

Lees verder Efeze 4:4—16.


Als je de eenheid van Christus kerk wil bevorderen, zoek dan Zijn verloren schapen, zoek de zwervende zielen. Als je vraagt wat je moet zeggen dan staat het antwoord in de tekst. Je moet ze vertellen van Christus, ze moeten in Hem geloven. Iedere ziel die in Christus gelooft wordt geplaatst in de grote eenheid van het Evangelie. Je zult de kerk nooit in haar geheel zien als er nog één ziel niet gered is waarvoor de Verlosser Zijn kostbare bloed vergoot.

Ga naar buiten, onderwijs Zijn Woord! Vertel over de leer van genade zoals Hij je daar mogelijkheden voor gegeven heeft. Houd Christus voor de ogen van de mensen en je zult een middel zijn in Gods handen om hen tot geloof in Hem te brengen. Zo zal de kerk opgebouwd en één gemaakt worden. Dit is werk voor het begin van het jaar tot het einde van het jaar. Ga niet zitten, beramen, smeden en ontwerpen hoe deze denominatie het beste in de andere gesmolten kan worden, je laat dat los. Jou taak is om naar buiten te gaan en de zondaren in de buurt te vertellen van de lieve Verlosser die je hebt gevonden. Dat is Gods manier om jou te gebruiken om de eenheid van Zijn Kerk te voltooien.

Tenzij deze gered worden zal de Kerk niet volmaakt zijn. Dit is een schitterende tekst, “…opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen” (Hebreeën 11:40). Dat wil zeggen dat de heiligen in de hemel niet volmaakt zijn tenzij wij daar zijn. Wat? Zijn de gezegende heiligen in de hemel niet volmaakt totdat de rest van de gelovigen daar zijn? Dat verteld de Bijbel ons. Ze zouden een deel van het lichaam zijn en niet het hele lichaam. Ze kunnen geen volmaakte kudde zijn voordat de andere schapen daar zijn.

Als je de eenheid van Christus kerk wil bevorderen, zoek dan Zijn verloren schapen, zoek de zwervende zielen. Als je vraagt wat je moet zeggen dan staat het antwoord in de tekst. Je moet ze vertellen van Christus, ze moeten in Hem geloven. Iedere ziel die in Christus gelooft wordt geplaatst in de grote eenheid van het Evangelie. Je zult de kerk nooit in haar geheel zien als er nog één ziel niet gered is waarvoor de Verlosser Zijn kostbare bloed vergoot.

Ga naar buiten, onderwijs Zijn Woord! Vertel over de leer van genade zoals Hij je daar mogelijkheden voor gegeven heeft. Houd Christus voor de ogen van de mensen en je zult een middel zijn in Gods handen om hen tot geloof in Hem te brengen. Zo zal de kerk opgebouwd en één gemaakt worden. Dit is werk voor het begin van het jaar tot het einde van het jaar. Ga niet zitten, beramen, smeden en ontwerpen hoe deze denominatie het beste in de andere gesmolten kan worden, je laat dat los. Jou taak is om naar buiten te gaan en de zondaren in de buurt te vertellen van de lieve Verlosser die je hebt gevonden. Dat is Gods manier om jou te gebruiken om de eenheid van Zijn Kerk te voltooien.

Tenzij deze gered worden zal de Kerk niet volmaakt zijn. Dit is een schitterende tekst, “…opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen” (Hebreeën 11:40). Dat wil zeggen dat de heiligen in de hemel niet volmaakt zijn tenzij wij daar zijn. Wat? Zijn de gezegende heiligen in de hemel niet volmaakt totdat de rest van de gelovigen daar zijn? Dat verteld de Bijbel ons. Ze zouden een deel van het lichaam zijn en niet het hele lichaam. Ze kunnen geen volmaakte kudde zijn voordat de andere schapen daar zijn.

Ter overdenking

Gods instrument voor de bevordering en voltooiing van ware eenheid is geestelijk, door de voortdurende toevoeging van zielen aan het Koninkrijk door de verkondiging van de gekruisigde Christus. Het instrument van de mens om organisatorische eenheid te bevorderen is politiek en vleselijk. Eenheid, evenals de wedergeboorte, is niet “uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God” (Johannes 1:13).

Preek 668, 7 januari 1866

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Gods instrument voor de bevordering en voltooiing van ware eenheid is geestelijk, door de voortdurende toevoeging van zielen aan het Koninkrijk door de verkondiging van de gekruisigde Christus. Het instrument van de mens om organisatorische eenheid te bevorderen is politiek en vleselijk. Eenheid, evenals de wedergeboorte, is niet “uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God” (Johannes 1:13).

Preek 668, 7 januari 1866

Beschikbaar gesteld door Day One