De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en zegt: Deze is daar geboren. (Psalm 87:6)

Lees verder Openbaring 20:11—15.


De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en zegt: Deze is daar geboren. (Psalm 87:6)

Lees verder Openbaring 20:11—15.


Wat er geteld wordt zal beslissend zijn. Misschien, mijn luisteraars, kan je naam vandaag niet geschreven worden onder hen die wedergeboren zijn. Maar er is nog hoop en we vertrouwen erop dat je, voor dat je hier vertrekt, mag delen met de geheiligden. Als we het aantal van Gods volk, wat vandaag bekeerd is, zouden nemen, dan dank ik de Heere dat dat getal binnen een uur onvolmaakt is. Dan zijn er al weer anderen toegevoegd aan hen die zichtbaar door God geroepen zijn. De laatste telling zal pas beslissend zijn.

Aan de laatste telling zal niemand toegevoegd worden en er zal niemand uit die menigte gehaald worden. Zodra dat is gebeurd zal de engel in de hemel roepen, “wie heilig is, blijft heilig.” Zijn stem zal in de hel weerklinken, maar daar zal het klinken als “Laat hij die vuil is, vuil blijven” (Openbaring 22:11, EV). De laatste peiling zal beslissend zijn. De laatste telling van de juwelen en het wegwerpen van de vervalsingen zal beslissend zijn. De laatste vergadering van de schapen en verbanning van de geiten zal beslissend zijn.

Dit maakt het zo belangrijk dat we de dag weten waarop de Heere de volken opschrijft en zegt “Deze is daar geboren.” O, konden we maar in het hiernamaals kijken! We zijn zo kortzichtig en zien zo weinig. We zien alleen de tijd en haar bedriegerij, haar verf en haar laagje goud. O, ik zou willen dat we wijs waren zodat we dit konden begrijpen, dat we aan ons laatste einde zouden denken! Dan zal onze naam geschreven zijn onder onze Heere, het Lam, ergens nederig tussen hen die de Heere onze God vooraf uitgekozen heeft wanneer die laatste telling ook gehouden wordt.

Wat er geteld wordt zal beslissend zijn. Misschien, mijn luisteraars, kan je naam vandaag niet geschreven worden onder hen die wedergeboren zijn. Maar er is nog hoop en we vertrouwen erop dat je, voor dat je hier vertrekt, mag delen met de geheiligden. Als we het aantal van Gods volk, wat vandaag bekeerd is, zouden nemen, dan dank ik de Heere dat dat getal binnen een uur onvolmaakt is. Dan zijn er al weer anderen toegevoegd aan hen die zichtbaar door God geroepen zijn. De laatste telling zal pas beslissend zijn.

Aan de laatste telling zal niemand toegevoegd worden en er zal niemand uit die menigte gehaald worden. Zodra dat is gebeurd zal de engel in de hemel roepen, “wie heilig is, blijft heilig.” Zijn stem zal in de hel weerklinken, maar daar zal het klinken als “Laat hij die vuil is, vuil blijven” (Openbaring 22:11, EV). De laatste peiling zal beslissend zijn. De laatste telling van de juwelen en het wegwerpen van de vervalsingen zal beslissend zijn. De laatste vergadering van de schapen en verbanning van de geiten zal beslissend zijn.

Dit maakt het zo belangrijk dat we de dag weten waarop de Heere de volken opschrijft en zegt “Deze is daar geboren.” O, konden we maar in het hiernamaals kijken! We zijn zo kortzichtig en zien zo weinig. We zien alleen de tijd en haar bedriegerij, haar verf en haar laagje goud. O, ik zou willen dat we wijs waren zodat we dit konden begrijpen, dat we aan ons laatste einde zouden denken! Dan zal onze naam geschreven zijn onder onze Heere, het Lam, ergens nederig tussen hen die de Heere onze God vooraf uitgekozen heeft wanneer die laatste telling ook gehouden wordt.

Ter overdenking

Terwijl het stemmen tijdens verkiezingen vrijwillig is, is inschrijving voor een bepaalde datum tijdens een volkstelling verplicht. Het weigeren daarvan is strafbaar. Zo heeft God alle mensen overal bevolen zich te bekeren (Handelingen 17:30) en op de Verlosser te vertrouwen.  Dit te weigeren en niet in Christus gevonden te worden (Filippenzen 3:9), is rampzalig (Openbaring 20:15).

Preek 382, 14 april 1861

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Terwijl het stemmen tijdens verkiezingen vrijwillig is, is inschrijving voor een bepaalde datum tijdens een volkstelling verplicht. Het weigeren daarvan is strafbaar. Zo heeft God alle mensen overal bevolen zich te bekeren (Handelingen 17:30) en op de Verlosser te vertrouwen.  Dit te weigeren en niet in Christus gevonden te worden (Filippenzen 3:9), is rampzalig (Openbaring 20:15).

Preek 382, 14 april 1861

Beschikbaar gesteld door Day One