En zij antwoordden de Engel van de HEERE, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij zijn het land doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil. (Zacharia 1:11)

Lees verder Kolossenzen 1:1—6.


En zij antwoordden de Engel van de HEERE, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij zijn het land doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil. (Zacharia 1:11)

Lees verder Kolossenzen 1:1—6.


“Wij zijn het land doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil.” Een mysterieuze vertegenwoordiging van engelen werkt samen in overeenstemming met het grote werk van de voorzienigheid. Wat er ook gebeurt, groot of klein, het gebeurt zeker voor het welzijn van Gods gemeente en de verspreiding van Gods waarheid.

Hoe merkwaardig bereidt God, bij politieke gebeurtenissen, de menselijke geest voor op een specifieke fase die de gemeente ingaat! Er was volmaakte vrede over de hele wereld toen Christus ter dood werd gebracht. De hele wereld was onderworpen aan één heerschappij zodat de apostel Paulus en zijn helpers overal de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus konden preken. Ik kan nu niet op de vragen ingaan maar elke Christelijke geschiedenisstudent weet dat de omstandigheden van de uiterlijke wereld altijd zo door God geordend waren om een weg te bereiden voor de bevordering van Zijn grote plan. Hoe bijzonder werkt de voorzienigheid voor de verspreiding van de waarheid.

Men zei van Maarten Luthers geschriften dat ze uitgestrooid waren door engelen. Dergelijke uitdelers zijn er niet geweest maar toch waren ze zo wijd verspreidt dat het een raadsel was hoe dat is zo is gekomen. Er was niet één marskramer, rondgaand met juwelen, die niet ergens onder zijn voorraad een kopie had van het Woord van God of van Luthers Psalmen.

Men zegt dat in Engeland één op de drie mensen die je op straat tegenkomt, ook al zijn het boeren die stenen breken, iemand is met een Wycliffe vertaling. De Wycliffe vertaling verspreidde zich wonderlijk. Ook al werd er constant op gejaagd en werden ze verbrand wanneer ze ontdekt werden. Je zult het merken dat God binnenkort de getuigenissen die het meest duidelijk zijn en het meest vol zijn van Christus over alle landen zal verspreiden.

“Wij zijn het land doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil.” Een mysterieuze vertegenwoordiging van engelen werkt samen in overeenstemming met het grote werk van de voorzienigheid. Wat er ook gebeurt, groot of klein, het gebeurt zeker voor het welzijn van Gods gemeente en de verspreiding van Gods waarheid.

Hoe merkwaardig bereidt God, bij politieke gebeurtenissen, de menselijke geest voor op een specifieke fase die de gemeente ingaat! Er was volmaakte vrede over de hele wereld toen Christus ter dood werd gebracht. De hele wereld was onderworpen aan één heerschappij zodat de apostel Paulus en zijn helpers overal de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus konden preken. Ik kan nu niet op de vragen ingaan maar elke Christelijke geschiedenisstudent weet dat de omstandigheden van de uiterlijke wereld altijd zo door God geordend waren om een weg te bereiden voor de bevordering van Zijn grote plan. Hoe bijzonder werkt de voorzienigheid voor de verspreiding van de waarheid.

Men zei van Maarten Luthers geschriften dat ze uitgestrooid waren door engelen. Dergelijke uitdelers zijn er niet geweest maar toch waren ze zo wijd verspreidt dat het een raadsel was hoe dat is zo is gekomen. Er was niet één marskramer, rondgaand met juwelen, die niet ergens onder zijn voorraad een kopie had van het Woord van God of van Luthers Psalmen.

Men zegt dat in Engeland één op de drie mensen die je op straat tegenkomt, ook al zijn het boeren die stenen breken, iemand is met een Wycliffe vertaling. De Wycliffe vertaling verspreidde zich wonderlijk. Ook al werd er constant op gejaagd en werden ze verbrand wanneer ze ontdekt werden. Je zult het merken dat God binnenkort de getuigenissen die het meest duidelijk zijn en het meest vol zijn van Christus over alle landen zal verspreiden.

Ter overdenking

Bestaan de uitvindingen van onze tijd, zoals het internet, voor een goddelijk doel? De apostel Paulus gebruikte alle legitieme middelen om het Evangelie te verspreiden (1 Korinthe 9:22).

Preek 598, 6 november 1864

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Bestaan de uitvindingen van onze tijd, zoals het internet, voor een goddelijk doel? De apostel Paulus gebruikte alle legitieme middelen om het Evangelie te verspreiden (1 Korinthe 9:22).

Preek 598, 6 november 1864

Beschikbaar gesteld door Day One