1 februari
Bekeer je en geloof!

En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? (Johannes 8:46)

Lees verder Markus 1:1—15.


En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? (Johannes 8:46)

Lees verder Markus 1:1—15.


De eisen van Jezus van Nazareth worden kort door Petrus meegedeeld, “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere” (Handelingen 3:19). Hij eist bekering; dat is een verandering van gedachten.

Je veranderd je gedachten over de zonde, je verlangd niet meer naar haar genoegens, je veracht ze en keert je er van af. Je veranderd je gedachten over heiligheid, je zoekt er je geluk in. Je veranderd je gedachten over Christus zelf, je ziet Hem niet langer als zonder vorm en heerlijkheid maar als de meest kostbare Verlosser die jij nodig hebt. Zondaar, Jezus eist van je dat je je sieraden van eigengerechtigheid aflegt en jezelf wikkelt in de zak van nederigheid, doe as van berouw op je hoofd en roep, “Onrein! Onrein! Onrein!”

Verder vraagt Hij geloof van je. “Bekeer u en geloof het Evangelie” (Markus 1:15). “En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus” (1 Johannes 3:23). De Joden vroegen, “Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten?” Christus zei, “Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft” (Johannes 6:28—29). Hij eist het geloof dat Hem zal aannemen als de enige Reiniger van de zonde. Dan is Hij de enige bezitter van de ziel omdat Hij enige Verlosser is van het hart.

Vriend, je gelooft dat niemand minder dan de Zoon van God je verzoekt op Hem te zien om verlost te worden. Je gelooft dat de Zoon van God aan het kruis gespijkerd was en dat Hij je, uit liefde voor jou, oproept om de zonden die je vernietigen te verlaten en je gelooft in het bloed wat je reinigt. Spreekt Jezus zo? Zijn deze eisen de harde verzinsels van een tiranniek priesterschap of de milde en tedere uitspraken van liefde?

De eisen van Jezus van Nazareth worden kort door Petrus meegedeeld, “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere” (Handelingen 3:19). Hij eist bekering; dat is een verandering van gedachten.

Je veranderd je gedachten over de zonde, je verlangd niet meer naar haar genoegens, je veracht ze en keert je er van af. Je veranderd je gedachten over heiligheid, je zoekt er je geluk in. Je veranderd je gedachten over Christus zelf, je ziet Hem niet langer als zonder vorm en heerlijkheid maar als de meest kostbare Verlosser die jij nodig hebt. Zondaar, Jezus eist van je dat je je sieraden van eigengerechtigheid aflegt en jezelf wikkelt in de zak van nederigheid, doe as van berouw op je hoofd en roep, “Onrein! Onrein! Onrein!”

Verder vraagt Hij geloof van je. “Bekeer u en geloof het Evangelie” (Markus 1:15). “En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus” (1 Johannes 3:23). De Joden vroegen, “Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten?” Christus zei, “Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft” (Johannes 6:28—29). Hij eist het geloof dat Hem zal aannemen als de enige Reiniger van de zonde. Dan is Hij de enige bezitter van de ziel omdat Hij enige Verlosser is van het hart.

Vriend, je gelooft dat niemand minder dan de Zoon van God je verzoekt op Hem te zien om verlost te worden. Je gelooft dat de Zoon van God aan het kruis gespijkerd was en dat Hij je, uit liefde voor jou, oproept om de zonden die je vernietigen te verlaten en je gelooft in het bloed wat je reinigt. Spreekt Jezus zo? Zijn deze eisen de harde verzinsels van een tiranniek priesterschap of de milde en tedere uitspraken van liefde?

Ter overdenking

De Heere Jezus Christus gebood deze bekering en dit geloof aan het begin van Zijn bediening (Markus 1:15). Zijn apostelen bleven deze twee samen gebieden (Handelingen 20:21). Deze geboden zijn nooit ingetrokken. Heb je ze gehoorzaamd? Zo niet, wat vraagt de Heere van je?

Preek 492, 1 februari 1863

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

De Heere Jezus Christus gebood deze bekering en dit geloof aan het begin van Zijn bediening (Markus 1:15). Zijn apostelen bleven deze twee samen gebieden (Handelingen 20:21). Deze geboden zijn nooit ingetrokken. Heb je ze gehoorzaamd? Zo niet, wat vraagt de Heere van je?

Preek 492, 1 februari 1863

Beschikbaar gesteld door Day One