Het is onmiskenbaar dat het meest invloedrijke boek in de hele geschiedenis Gods Woord is. Maar het tweede meest invloedrijke boek is geschreven door John Bunyan. We kennen dat boek onder de titel: De Christenreis. Dit boek heeft het leven van miljoenen beïnvloedt, tot op de dag van vandaag.

Het is onmiskenbaar dat het meest invloedrijke boek in de hele geschiedenis Gods Woord is. Maar het tweede meest invloedrijke boek is geschreven door John Bunyan. We kennen dat boek onder de titel: De Christenreis. Dit boek heeft het leven van miljoenen beïnvloedt, tot op de dag van vandaag.


Maar John Bunyan was niet altijd zo invloedrijk, ook was hij niet altijd zo godvruchtig. Eerst leefde hij in de zonde, maar hij werd door de Heilige Geest van zijn zonden overtuigd. Op een dag, toen hij over zijn zonden nadacht, bracht God hem tot Zichzelf.

Licht voor John Bunyan

Hij schreef over zijn eigen bekering:

Ik liep naar een naburige stad nam plaats op een bankje. Daar verzonk ik diep in gedachten over de vreselijke toestand waarin de zonde mij gebracht had. Na lang daarover nagedacht te hebben, keek ik op en het leek alsof de zon aan de hemel mij haar stralen niet meer gunde en zelfs de straatstenen en de dakpannen zich van mij afkeerden. Het leek alsof ze zich allemaal samenspanden om mij uit deze wereld te verbannen. Ik werd door hen verafschuwt en was het niet waard om onder hen te wonen omdat ik tegen de Verlosser gezondigd had. O, heel de schepping stond vast en was blij dat ik eindelijk weg was.

En terwijl hij in deze hopeloze toestand verkeerde brak het licht van het heerlijke Evangelie eindelijk door. Dit vers was zoet voor mijn ziel. “En wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen” (Johannes 6:37). Hij vervolgde, “O, wat zag ik toen een heerlijkheid in dat vers, wat een troost vond ik in die woorden.”

Wat een heerlijk vers dat iedereen die tot Jezus komt, beslist niet uitgeworpen zal worden. Als je dit vandaag leest en de Verlosser niet kent, laat deze woorden dan ook jou ziel troosten. Als je slechts tot Hem komt, zal Hij je niet uitwerpen.

Het thema van ons getuigenis

Laat dit het thema van zijn van ons getuigenis vandaag, dat degenen die verloren zijn nooit afgewezen worden als ze tot Hem komen.

Dit werd ook het thema van de prediking en boeken van John Bunyan. We zien dit ook terug in de eerste hoofdstukken van De Christenreis. Christen was onderweg en hij zocht naar een manier om verlost te worden van de last op zijn rug. En door Evangelist werd hij naar een klein poortje gestuurd, een kleine, smalle poort. En toen hij de poort naderde, klopte hij met heel zijn hart aan, hopend en smekend dat die poort open zou gaan. En het antwoord dat kwam, bracht verlichting voor zijn ziel. “Mijn hele hart is gewillig,” antwoordde Welbehagen, “Bij deze poort wordt niemand tegengehouden. Welk kwaad ze ook gedaan hebben voor ze hier gekomen zijn, ze worden beslist niet uitgeworpen.”

Laat deze woorden ook jouw ziel troosten.

Maar John Bunyan was niet altijd zo invloedrijk, ook was hij niet altijd zo godvruchtig. Eerst leefde hij in de zonde, maar hij werd door de Heilige Geest van zijn zonden overtuigd. Op een dag, toen hij over zijn zonden nadacht, bracht God hem tot Zichzelf.

Licht voor John Bunyan

Hij schreef over zijn eigen bekering:

Ik liep naar een naburige stad nam plaats op een bankje. Daar verzonk ik diep in gedachten over de vreselijke toestand waarin de zonde mij gebracht had. Na lang daarover nagedacht te hebben, keek ik op en het leek alsof de zon aan de hemel mij haar stralen niet meer gunde en zelfs de straatstenen en de dakpannen zich van mij afkeerden. Het leek alsof ze zich allemaal samenspanden om mij uit deze wereld te verbannen. Ik werd door hen verafschuwt en was het niet waard om onder hen te wonen omdat ik tegen de Verlosser gezondigd had. O, heel de schepping stond vast en was blij dat ik eindelijk weg was.

En terwijl hij in deze hopeloze toestand verkeerde brak het licht van het heerlijke Evangelie eindelijk door. Dit vers was zoet voor mijn ziel. “En wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen” (Johannes 6:37). Hij vervolgde, “O, wat zag ik toen een heerlijkheid in dat vers, wat een troost vond ik in die woorden.”

Wat een heerlijk vers dat iedereen die tot Jezus komt, beslist niet uitgeworpen zal worden. Als je dit vandaag leest en de Verlosser niet kent, laat deze woorden dan ook jou ziel troosten. Als je slechts tot Hem komt, zal Hij je niet uitwerpen.

Het thema van ons getuigenis

Laat dit het thema van zijn van ons getuigenis vandaag, dat degenen die verloren zijn nooit afgewezen worden als ze tot Hem komen.

Dit werd ook het thema van de prediking en boeken van John Bunyan. We zien dit ook terug in de eerste hoofdstukken van De Christenreis. Christen was onderweg en hij zocht naar een manier om verlost te worden van de last op zijn rug. En door Evangelist werd hij naar een klein poortje gestuurd, een kleine, smalle poort. En toen hij de poort naderde, klopte hij met heel zijn hart aan, hopend en smekend dat die poort open zou gaan. En het antwoord dat kwam, bracht verlichting voor zijn ziel. “Mijn hele hart is gewillig,” antwoordde Welbehagen, “Bij deze poort wordt niemand tegengehouden. Welk kwaad ze ook gedaan hebben voor ze hier gekomen zijn, ze worden beslist niet uitgeworpen.”

Laat deze woorden ook jouw ziel troosten.

© Crown Christian Heritage Trust Bron: cchtrust.org.uk