Wat leert de Bijbel over de uitverkiezing? Hoe zien jullie evangelisatie in het licht van de uitverkiezing? Als God wil dat iemand zalig wordt kan dat ook buiten evangelisatie gebeuren?

Wat leert de Bijbel over de uitverkiezing? Hoe zien jullie evangelisatie in het licht van de uitverkiezing? Als God wil dat iemand zalig wordt kan dat ook buiten evangelisatie gebeuren?


Wie gekozen is komt tot Jezus

Jezus zegt in Johannes 6:35, “Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.” Jezus biedt zichzelf aan. Iedereen mag komen en van Hem eten. Hij is het feestmaal wat de Vader klaargemaakt heeft waar we vrij van mogen genieten.

Vervolgens zegt Hij in vers 36, “Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet.” Hier zien we dat sommigen niet willen komen, dat ze hun dorst liever ergens anders lessen. Ze zien niet hoe heerlijk dit feestmaal is.

Dan zien we in vers 37 dat de Vader, die het feestmaal klaargemaakt, heeft ook bepaald heeft wie er van dat feestmaal zullen genieten, “Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.” De Vader heeft een volk, een kudde, een bruid uitgezocht voor Zijn Zoon. En die bruid geeft Hij aan Zijn Zoon. Zij zal eeuwig van Zijn Zoon genieten.

Sommigen zeggen dat iedereen die tot Jezus komt, gekozen is om de bruid, Zijn volk, te zijn. Ze geloven niet dat Hij specifiek bepaald heeft wie er tot die bruid behoort, maar hier zien we dat de Vader de bruid gekozen heeft en dat iedereen die Hij uitgekozen heeft tot Hem zal komen.

Maar hoe weten we dan of we gekozen zijn? Dat kunnen we niet weten. God heeft nergens in de Bijbel een register met namen. We kunnen het boek des levens niet inzien. Blijkbaar hebben wij daar dan ook niets mee te maken. Waar wij ons druk over moeten maken is niet of God ons gekozen heeft, maar of we komen tot Jezus, in Hem geloven en van Hem genieten als het feestmaal wat de Vader klaargemaakt heeft voor iedereen die komt. Omdat iedereen die gekozen is tot Jezus zal komen, ben je blijkbaar uitgekozen wanneer je tot Jezus gekomen bent.

Ga daarom, vrijmoedig, Hij zal je beslist niet uitwerpen!

Uitverkiezing en Evangelisatie

Sommigen zien het onderwijs van de uitverkiezing als een gevaar voor het Evangelisatiewerk. Maar de uitverkiezing is juist de reden en de hoop om te Evangeliseren. Als we niet zeker zouden weten dat God mensen uit alle volken en talen gekozen heeft en dat het afhankelijk zou zijn van hun eigen wil, dan zou het hopeloos zijn om aan iemand het Evangelie te verkondigen.
Maar de wetenschap dat Zijn schapen Zijn stem zullen horen geeft juist rust en moed om Zijn Woord te delen in de wetenschap mensen gered zúllen worden! “Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder” (Johannes 10:16). Wanneer we Jezus stem door het Evangelie laten klinken, zal Zijn stem gehoord worden. Dit is de zekerheid die we hebben om op pad te gaan, om ze te dwingen in te gaan opdat Zijn huis vol zal worden (Lukas 14:23).

In Handelingen 13:48 zie je mooi die samenwerking tussen de prediking van het Woord en de uitverkiezing, “Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven.”

Zeker had God een andere manier kunnen verzinnen, maar de soevereine God die het doel bepaalt, bepaalt ook het middel tot dat doel.

God had zomaar uit het niets allerlei mensen naar de hemel kunnen sturen. Maar dit is zo’n voorrecht en zo heerlijk dat God ons als instrumenten wil gebruiken, dat we met Hem samen mogen werken in dit heerlijke verlossingswerk, om Zijn stem te laten horen, om Zijn Woord van genade te laten klinken. En we mogen er dus zeker van Zijn dat dit werk nooit voor niets zal zijn, dat die schapen Zijn stem zullen horen.

Een grote verantwoordelijkheid

En toch zijn er nog zoveel mensen die nog nooit het Evangelie gehoord hebben. Die werkelijkheid moet ons als volgelingen van Jezus beschamen en dringen om te gaan doen waarvoor God ons nog hier op aarde laat. “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Die opdracht is nog niet volbracht. Er zijn nog zoveel volken waar nog geen discipelen gemaakt zijn.

Zeker, de onschuldige man of vrouw die nooit van Jezus heeft gehoord zal naar de hemel gaan. Maar het probleem is dat er geen onschuldige mensen zijn. God is heilig en rechtvaardig en we hebben allemaal Zijn heerlijkheid gezien zoals Romeinen dat zegt, maar Hem niet als God verheerlijkt of gedankt (Romeinen 1:18-32).

Echt, dit is waarvoor Jezus met Zijn kostbare bloed de Heilige Geest gekocht heeft, opdat we door Zijn kracht zouden getuigen van Zijn reddende genade, van dat heerlijke feestmaal. “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” (Handelingen 1:8).

Getuig van Hem dichtbij en ver weg. De schapen zullen Zijn stem horen. Er zullen zielen gered worden!

Wie gekozen is komt tot Jezus

Jezus zegt in Johannes 6:35, “Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.” Jezus biedt zichzelf aan. Iedereen mag komen en van Hem eten. Hij is het feestmaal wat de Vader klaargemaakt heeft waar we vrij van mogen genieten.

Vervolgens zegt Hij in vers 36, “Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet.” Hier zien we dat sommigen niet willen komen, dat ze hun dorst liever ergens anders lessen. Ze zien niet hoe heerlijk dit feestmaal is.

Dan zien we in vers 37 dat de Vader, die het feestmaal klaargemaakt, heeft ook bepaald heeft wie er van dat feestmaal zullen genieten, “Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.” De Vader heeft een volk, een kudde, een bruid uitgezocht voor Zijn Zoon. En die bruid geeft Hij aan Zijn Zoon. Zij zal eeuwig van Zijn Zoon genieten.

Sommigen zeggen dat iedereen die tot Jezus komt, gekozen is om de bruid, Zijn volk, te zijn. Ze geloven niet dat Hij specifiek bepaald heeft wie er tot die bruid behoort, maar hier zien we dat de Vader de bruid gekozen heeft en dat iedereen die Hij uitgekozen heeft tot Hem zal komen.

Maar hoe weten we dan of we gekozen zijn? Dat kunnen we niet weten. God heeft nergens in de Bijbel een register met namen. We kunnen het boek des levens niet inzien. Blijkbaar hebben wij daar dan ook niets mee te maken. Waar wij ons druk over moeten maken is niet of God ons gekozen heeft, maar of we komen tot Jezus, in Hem geloven en van Hem genieten als het feestmaal wat de Vader klaargemaakt heeft voor iedereen die komt. Omdat iedereen die gekozen is tot Jezus zal komen, ben je blijkbaar uitgekozen wanneer je tot Jezus gekomen bent.

Ga daarom, vrijmoedig, Hij zal je beslist niet uitwerpen!

Uitverkiezing en Evangelisatie

Sommigen zien het onderwijs van de uitverkiezing als een gevaar voor het Evangelisatiewerk. Maar de uitverkiezing is juist de reden en de hoop om te Evangeliseren. Als we niet zeker zouden weten dat God mensen uit alle volken en talen gekozen heeft en dat het afhankelijk zou zijn van hun eigen wil, dan zou het hopeloos zijn om aan iemand het Evangelie te verkondigen.
Maar de wetenschap dat Zijn schapen Zijn stem zullen horen geeft juist rust en moed om Zijn Woord te delen in de wetenschap mensen gered zúllen worden! “Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder” (Johannes 10:16). Wanneer we Jezus stem door het Evangelie laten klinken, zal Zijn stem gehoord worden. Dit is de zekerheid die we hebben om op pad te gaan, om ze te dwingen in te gaan opdat Zijn huis vol zal worden (Lukas 14:23).

In Handelingen 13:48 zie je mooi die samenwerking tussen de prediking van het Woord en de uitverkiezing, “Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven.”

Zeker had God een andere manier kunnen verzinnen, maar de soevereine God die het doel bepaalt, bepaalt ook het middel tot dat doel.

God had zomaar uit het niets allerlei mensen naar de hemel kunnen sturen. Maar dit is zo’n voorrecht en zo heerlijk dat God ons als instrumenten wil gebruiken, dat we met Hem samen mogen werken in dit heerlijke verlossingswerk, om Zijn stem te laten horen, om Zijn Woord van genade te laten klinken. En we mogen er dus zeker van Zijn dat dit werk nooit voor niets zal zijn, dat die schapen Zijn stem zullen horen.

Een grote verantwoordelijkheid

En toch zijn er nog zoveel mensen die nog nooit het Evangelie gehoord hebben. Die werkelijkheid moet ons als volgelingen van Jezus beschamen en dringen om te gaan doen waarvoor God ons nog hier op aarde laat. “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Die opdracht is nog niet volbracht. Er zijn nog zoveel volken waar nog geen discipelen gemaakt zijn.

Zeker, de onschuldige man of vrouw die nooit van Jezus heeft gehoord zal naar de hemel gaan. Maar het probleem is dat er geen onschuldige mensen zijn. God is heilig en rechtvaardig en we hebben allemaal Zijn heerlijkheid gezien zoals Romeinen dat zegt, maar Hem niet als God verheerlijkt of gedankt (Romeinen 1:18-32).

Echt, dit is waarvoor Jezus met Zijn kostbare bloed de Heilige Geest gekocht heeft, opdat we door Zijn kracht zouden getuigen van Zijn reddende genade, van dat heerlijke feestmaal. “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” (Handelingen 1:8).

Getuig van Hem dichtbij en ver weg. De schapen zullen Zijn stem horen. Er zullen zielen gered worden!

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →