Wat is echte vriendschap vanuit Bijbels perspectief? Persoonlijk heb ik meer als eens meegemaakt dat mijn vrienden een andere visie op vriendschap hadden dan ik. Daarom was/ben ik benieuwd of de Bijbel daar richtlijnen over geeft.

Wat is echte vriendschap vanuit Bijbels perspectief? Persoonlijk heb ik meer als eens meegemaakt dat mijn vrienden een andere visie op vriendschap hadden dan ik. Daarom was/ben ik benieuwd of de Bijbel daar richtlijnen over geeft.


Zoals we geboren worden zijn we geneigd tot vijandschap, vijandschap tegenover God, maar ook tegenover elkaar. Overal om ons heen zien we het verval van familieliefde (storge). Familieliefde is trouwe liefde die de ander beschermt en blijft door moeilijkheden heen. Dit is de liefde die we steeds meer missen omdat twee op de vijf huwelijken eindigen in het verbreken van het huwelijksverbond.

En deze echtscheidingen maken alleen maar zichtbaar wat in andere huwelijken al lang ontbreekt. Want wat om ons heen vaak als liefde omschreven wordt is vooral seksuele liefde (eros) die leeg en schadelijk is zonder familieliefde en vriendschap.

Vriendschap (philia) is de familieliefde die gericht is op iemand buiten de familie. We zijn geneigd om diegene op te zoeken en genieten er van om bij diegene te zijn, van gedachten te wisselen en samen op te trekken, en dat blijft door moeilijkheden heen.

De liefde verkilt

Omdat de meeste kinderen niet opgroeien met deze trouwe liefde van vriendschap in het huwelijk van hun ouders, zal het ook steeds moeilijker worden om ook buiten hun familie vriendschap te sluiten die gericht is op de ander vanuit liefde voor de ander. Zeker, we gaan met elkaar om, maar vooral omdat die ander ons wat te bieden heeft of omdat het fijn is om bij die ander even over onszelf en onze problemen te praten. Zodra we merken dat we meer geven dan ontvangen trekken we ons terug, soms zelfs in bitterheid, ruzie en afgunst.

Het tegenovergestelde van vriendschap (philia) is angst (phobia), de neiging om de ander te ontlopen en te ontwijken. En zoals vriendschap meer en meer om ons heen verdwijnt zo zal die angst zich meer en meer openbaren.

Opofferende liefde

Maar er is nog een vorm van liefde die al deze liefde overstijgt. Een liefde waardoor gebroken en verkilde liefde weer hersteld. Waardoor vriendschap herstelt, waardoor familieliefde aanwakkert en seksuele liefde haar diepste voldoening en bestemming vind. Dit is de liefde van God waarmee God de wereld zo lief had dat Hij Zijn enige Zoon gaf opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven ontvangt. Dit is opofferende liefde (agape).

Ondanks onze vijandschap en het verbreken van onze liefde tot God, wilde de Heere ons opzoeken en meer geven dan Hij ooit zou ontvangen. Hij gaf Zijn Zoon en wilde ons in Hem met Zich verzoenen. Hij wilde het goed maken, Hij wilde in Jezus de gevolgen van onze vijandschap naar Hem en naar elkaar, dragen. Hij offerde zich op om ons te redden. Dat is liefde die we niet verdienen, die zich overgeeft voor het welzijn van de ander.

Zo wilde God ons door het opofferen van Zijn Zoon door het geloof aannemen als Zijn kinderen en de familieliefde en vriendschap die Adam kende voor de val, herstellen. Zo bied God ons Zijn rechterhand en nodigt Hij ons uit om met Hem te wandelen, zoals Hij wandelde met Adam, Henoch en Noach. Zo wil God in Christus een verbond met ons sluiten dat Hij onze Vader zal Zijn en wij Zijn zonen en dochters (2 Korinthe 6:17-18).

Herstelde liefde

Het wonder van de aanneming tot kinderen van God door het geloof (Johannes 1:12) zorgt ervoor dat we nieuwe broers en zussen krijgen. De familieliefde die om ons heen zo snel verdwijnt, moet zichtbaar worden in het huisgezin van God, want we zijn door het geloof niet langer vreemdelingen en bijwoners maar huisgenoten van God (Efeze 2:19).

Daarom roept Paulus ons op: “Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde” (Romeinen 12:20). Zo mogen we Gods liefde navolgen: ”Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde (agape), zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.” (Efeze 5:1-2)

Vriendschap vraagt van ons dat we elkaar zo liefhebben, dat we veilig zijn voor de ander. Dat moeilijkheden en zorgen bij ons gehoor en medeleven vinden. Dat we ons opofferen voor de ander, allereerst in ons huwelijk, onze familie en vervolgens overstromend naar de mensen om je heen, zodat ze het merken dat wat er ook gebeurt je liefde niet afhangt van hun, maar van Gods liefde voor jou die je aan hen door mag geven, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4:19).

En hoe moeilijker dit om ons heen wordt, hoe meer we Gods liefde en vriendschap nodig hebben. Geef jezelf daarom eerst aan Hem.

Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt.
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden.

Zoals we geboren worden zijn we geneigd tot vijandschap, vijandschap tegenover God, maar ook tegenover elkaar. Overal om ons heen zien we het verval van familieliefde (storge). Familieliefde is trouwe liefde die de ander beschermt en blijft door moeilijkheden heen. Dit is de liefde die we steeds meer missen omdat twee op de vijf huwelijken eindigen in het verbreken van het huwelijksverbond.

En deze echtscheidingen maken alleen maar zichtbaar wat in andere huwelijken al lang ontbreekt. Want wat om ons heen vaak als liefde omschreven wordt is vooral seksuele liefde (eros) die leeg en schadelijk is zonder familieliefde en vriendschap.

Vriendschap (philia) is de familieliefde die gericht is op iemand buiten de familie. We zijn geneigd om diegene op te zoeken en genieten er van om bij diegene te zijn, van gedachten te wisselen en samen op te trekken, en dat blijft door moeilijkheden heen.

De liefde verkilt

Omdat de meeste kinderen niet opgroeien met deze trouwe liefde van vriendschap in het huwelijk van hun ouders, zal het ook steeds moeilijker worden om ook buiten hun familie vriendschap te sluiten die gericht is op de ander vanuit liefde voor de ander. Zeker, we gaan met elkaar om, maar vooral omdat die ander ons wat te bieden heeft of omdat het fijn is om bij die ander even over onszelf en onze problemen te praten. Zodra we merken dat we meer geven dan ontvangen trekken we ons terug, soms zelfs in bitterheid, ruzie en afgunst.

Het tegenovergestelde van vriendschap (philia) is angst (phobia), de neiging om de ander te ontlopen en te ontwijken. En zoals vriendschap meer en meer om ons heen verdwijnt zo zal die angst zich meer en meer openbaren.

Opofferende liefde

Maar er is nog een vorm van liefde die al deze liefde overstijgt. Een liefde waardoor gebroken en verkilde liefde weer hersteld. Waardoor vriendschap herstelt, waardoor familieliefde aanwakkert en seksuele liefde haar diepste voldoening en bestemming vind. Dit is de liefde van God waarmee God de wereld zo lief had dat Hij Zijn enige Zoon gaf opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven ontvangt. Dit is opofferende liefde (agape).

Ondanks onze vijandschap en het verbreken van onze liefde tot God, wilde de Heere ons opzoeken en meer geven dan Hij ooit zou ontvangen. Hij gaf Zijn Zoon en wilde ons in Hem met Zich verzoenen. Hij wilde het goed maken, Hij wilde in Jezus de gevolgen van onze vijandschap naar Hem en naar elkaar, dragen. Hij offerde zich op om ons te redden. Dat is liefde die we niet verdienen, die zich overgeeft voor het welzijn van de ander.

Zo wilde God ons door het opofferen van Zijn Zoon door het geloof aannemen als Zijn kinderen en de familieliefde en vriendschap die Adam kende voor de val, herstellen. Zo bied God ons Zijn rechterhand en nodigt Hij ons uit om met Hem te wandelen, zoals Hij wandelde met Adam, Henoch en Noach. Zo wil God in Christus een verbond met ons sluiten dat Hij onze Vader zal Zijn en wij Zijn zonen en dochters (2 Korinthe 6:17-18).

Herstelde liefde

Het wonder van de aanneming tot kinderen van God door het geloof (Johannes 1:12) zorgt ervoor dat we nieuwe broers en zussen krijgen. De familieliefde die om ons heen zo snel verdwijnt, moet zichtbaar worden in het huisgezin van God, want we zijn door het geloof niet langer vreemdelingen en bijwoners maar huisgenoten van God (Efeze 2:19).

Daarom roept Paulus ons op: “Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde” (Romeinen 12:20). Zo mogen we Gods liefde navolgen: ”Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde (agape), zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.” (Efeze 5:1-2)

Vriendschap vraagt van ons dat we elkaar zo liefhebben, dat we veilig zijn voor de ander. Dat moeilijkheden en zorgen bij ons gehoor en medeleven vinden. Dat we ons opofferen voor de ander, allereerst in ons huwelijk, onze familie en vervolgens overstromend naar de mensen om je heen, zodat ze het merken dat wat er ook gebeurt je liefde niet afhangt van hun, maar van Gods liefde voor jou die je aan hen door mag geven, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4:19).

En hoe moeilijker dit om ons heen wordt, hoe meer we Gods liefde en vriendschap nodig hebben. Geef jezelf daarom eerst aan Hem.

Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt.
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →