Wat is je doel als christen voor dit leven? Toen mij laatst deze vraag gesteld werd antwoordde ik uit een automatisme. In algemene bewoordingen. Wat zouden jullie antwoorden op deze vraag?

Wat is je doel als christen voor dit leven? Toen mij laatst deze vraag gesteld werd antwoordde ik uit een automatisme. In algemene bewoordingen. Wat zouden jullie antwoorden op deze vraag?


Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (Genesis 1:27)

God had ons gemaakt naar Zijn beeld, in tegenstelling tot de aarde, de planten en de dieren. Wij waren beelden van God. Niet fysiek, want God is geest, wij vlees. Maar als mensen mochten wij weerspiegelen wie Hij was. Wie Hij was werd zichtbaar in ons. Hij drukte als het ware Zijn beeld als een stempel op ons leven. De hele aarde moest vol worden van spiegels die Gods liefde, heiligheid en heerlijkheid zouden weerspiegelen. Hij de zon, wij de maan.

We missen ons doel

Maar als je om je heen kijkt is daar weinig van over. Het is donker geworden. Het licht van Gods heerlijkheid is verdwenen. Moedwillig keerden we ons af van God. We zijn naar binnen gericht en willen onszelf ten toonstellen. Iedereen moet ons zien, wie wij zijn, wat wij doen. 

Zo zijn we op zijn best lachspiegels geworden die Gods beeld vervormd weergeven. Zo missen we Gods heerlijkheid. Paulus zegt het zo: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” Zonde is het missen van Gods doel, namelijk dat we van Zijn heerlijkheid genieten en die om ons heen weerspiegelen. 

Verder zegt de Bijbel over deze gebroken spiegels dat ze wandelen, “in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.” Efeze 4:17-19)

Dat is het gevolg van ons egoïsme. Afkeer van God brengt duisternis, eenzaamheid en gevoelloosheid. 

Vergeet jezelf, richt je op Jezus

Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeze 4:20-24)

Jezus’ werk — met het hoogtepunt aan het kruis waar Hij de oorzaak van onze gebrokenheid, de zonde, op zich neemt en het handschrift wat tegen ons getuigde uitwist — dringt ons om ons af te keren van onze oude ik-gerichte manier van leven die ons naar de ondergang dringt, van gedachten te veranderen en ons te bekleden met die nieuwe God-gerichte manier van leven. Als spiegels die Gods beeld weerspiegelen in liefde en heiligheid.

Maak het zichtbaar

Hoe donkerder en egotistischer de wereld wordt, hoe helderder het licht van Gods liefde, heiligheid en heerlijkheid door ons weerspiegeld moet worden. Dit wordt zichtbaar wanneer we de aandacht niet op onszelf vestigen maar op Jezus, wanneer we laten zien dat we liever Jezus hebben dan het lege plezier van de wereld, wanneer we niet leven om te overleven maar ons leven geven om anderen te dienen zonder iets terug te verwachten.

Ben je nog gericht op jezelf of afgedwaald. Kom, keer terug. Keer je af van je zonde en jezelf. Neem je kruis op, verloochen jezelf en volg Jezus. (Mattheüs 16:24) Hij zal je vormen, door Zijn Geest, opnieuw naar Gods beeld. En verlicht door Zijn Geest zul je genieten van Gods liefde, heiligheid en heerlijkheid en kracht ontvangen om die te weerspiegelen om je heen. Zo zijn heiligheid en getuigen van Hem Gods doel voor ons hier op aarde. Dat is wat Hem meest verheerlijkt en wat ons het meest gelukkig maakt.

Hij de Zon, wij de maan.

Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (Genesis 1:27)

God had ons gemaakt naar Zijn beeld, in tegenstelling tot de aarde, de planten en de dieren. Wij waren beelden van God. Niet fysiek, want God is geest, wij vlees. Maar als mensen mochten wij weerspiegelen wie Hij was. Wie Hij was werd zichtbaar in ons. Hij drukte als het ware Zijn beeld als een stempel op ons leven. De hele aarde moest vol worden van spiegels die Gods liefde, heiligheid en heerlijkheid zouden weerspiegelen. Hij de zon, wij de maan.

We missen ons doel

Maar als je om je heen kijkt is daar weinig van over. Het is donker geworden. Het licht van Gods heerlijkheid is verdwenen. Moedwillig keerden we ons af van God. We zijn naar binnen gericht en willen onszelf ten toonstellen. Iedereen moet ons zien, wie wij zijn, wat wij doen. 

Zo zijn we op zijn best lachspiegels geworden die Gods beeld vervormd weergeven. Zo missen we Gods heerlijkheid. Paulus zegt het zo: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” Zonde is het missen van Gods doel, namelijk dat we van Zijn heerlijkheid genieten en die om ons heen weerspiegelen. 

Verder zegt de Bijbel over deze gebroken spiegels dat ze wandelen, “in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.” Efeze 4:17-19)

Dat is het gevolg van ons egoïsme. Afkeer van God brengt duisternis, eenzaamheid en gevoelloosheid. 

Vergeet jezelf, richt je op Jezus

Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeze 4:20-24)

Jezus’ werk — met het hoogtepunt aan het kruis waar Hij de oorzaak van onze gebrokenheid, de zonde, op zich neemt en het handschrift wat tegen ons getuigde uitwist — dringt ons om ons af te keren van onze oude ik-gerichte manier van leven die ons naar de ondergang dringt, van gedachten te veranderen en ons te bekleden met die nieuwe God-gerichte manier van leven. Als spiegels die Gods beeld weerspiegelen in liefde en heiligheid.

Maak het zichtbaar

Hoe donkerder en egotistischer de wereld wordt, hoe helderder het licht van Gods liefde, heiligheid en heerlijkheid door ons weerspiegeld moet worden. Dit wordt zichtbaar wanneer we de aandacht niet op onszelf vestigen maar op Jezus, wanneer we laten zien dat we liever Jezus hebben dan het lege plezier van de wereld, wanneer we niet leven om te overleven maar ons leven geven om anderen te dienen zonder iets terug te verwachten.

Ben je nog gericht op jezelf of afgedwaald. Kom, keer terug. Keer je af van je zonde en jezelf. Neem je kruis op, verloochen jezelf en volg Jezus. (Mattheüs 16:24) Hij zal je vormen, door Zijn Geest, opnieuw naar Gods beeld. En verlicht door Zijn Geest zul je genieten van Gods liefde, heiligheid en heerlijkheid en kracht ontvangen om die te weerspiegelen om je heen. Zo zijn heiligheid en getuigen van Hem Gods doel voor ons hier op aarde. Dat is wat Hem meest verheerlijkt en wat ons het meest gelukkig maakt.

Hij de Zon, wij de maan.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →