Ik ben ook benieuwd hoe jullie denken over het beest in Openbaringen 13. Is dit de chip die aanstaande is? Moeten we op onze hoede zijn voor wat er komen gaat? Als je het beest niet aanbid, kan je menselijkerwijs gesproken niet meer leven hier op de aarde. Maar sommigen geloven weer dat de gelovigen voor die verdrukking opgenomen zullen worden. Ik word erg verward van deze dingen. Maar denk ook dat het boek Openbaringen niet voor niets dit beschrijft, zodat wij voorbereid zijn.

Ik ben ook benieuwd hoe jullie denken over het beest in Openbaringen 13. Is dit de chip die aanstaande is? Moeten we op onze hoede zijn voor wat er komen gaat? Als je het beest niet aanbid, kan je menselijkerwijs gesproken niet meer leven hier op de aarde. Maar sommigen geloven weer dat de gelovigen voor die verdrukking opgenomen zullen worden. Ik word erg verward van deze dingen. Maar denk ook dat het boek Openbaringen niet voor niets dit beschrijft, zodat wij voorbereid zijn.


Toen Ezechiël door de Heilige Geest van de aarde opgetild werd en in een visioen te zien kreeg (Ezechiël 8:3) hoe God voordat Hij Zijn oordeel over Jeruzalem zou voltrekken degenen die verdrietig waren over de zonde een merkteken gaf op hun voorhoofd. Ze werden hierdoor apart gezet en overgeslagen als de dood vervolgens door de stad trekt. (Ezechiël 9:3)

De Heilige Geest liet dit ook aan Johannes zien, nu niet meer beperkt tot Jeruzalem. Maar datzelfde oordeel zou zich over de hele aarde gaan voltrekken. En evenzo zou God zij die Jezus volgen verzegelen aan hun voorhoofd (Openbaring 7:3).

Dit merkteken was zowel in Ezechiël als in Openbaring geen fysiek teken maar een geestelijke markering als gevolg van toewijding aan God.

Zo zag Johannes vervolgens ook hoe de onheilige drie-eenheid (Satan (de Draak), Antichrist (het Beest) en de valse profeet) de Heilige Drie-eenheid na wil doen ook hen die zich toewijden aan hem markeert. En iedereen die niet gemarkeerd is zal zijn oordeel moeten verdragen.

Zo zal ook dit geen fysiek teken zijn, maar een geestelijke markering als gevolg van toewijding aan de onheilige drie-eenheid.

Praktische toewijding

Hoewel ik neig naar de bovenstaande symbolische uitleg van het teken van het Beest, is de toewijding die Jezus vraagt niet slechts symbolisch. Onderzoek je zelf daarom wanneer je over deze dingen nadenkt.

Zou je bereid zijn om je pinpas door te knippen wanneer het teken van het beest en zijn getal zouden verwijzen naar je bankrekeningnummer? Ben je bereid om je burgerschap op te geven wanneer het verwijst naar je burgerservicenummer? Ben je bereid je smartphone weg te doen wanneer het zou verwijzen naar de afhankelijkheid van de digitale wereld die de mensheid heeft verwezenlijkt. Ben je bereid om buitengesloten te worden wanneer het zou verwijzen naar een toekomstig systeem wat ons leven en het kopen en verkopen makkelijker maakt doormiddel van een chip in je rechterhand of in je voorhoofd?

Hoewel ik niet geloof dat dit bedoelt wordt met het teken van het beest en zijn getal, vraagt het volgen van Jezus hoe dan ook dat we Hem willen volgen wat het ook kost, wat de betekenis van dit teken ook is. Ben je volkomen aan Jezus toegewijd en heb je alles hier om je heen er voor over om Hem alleen te aanbidden?

Wees vandaag op je hoede

Om ons heen worden Christenen vervolgt en verdrukt, zij moeten kiezen: buigen voor de gouvernementele of religieuze uitdrukking van Satan, de Draak, of buigen voor Jezus. Dit is niet iets wat zich in de toekomst afspeelt en onze voorbereiding op deze vervolging is niet afhankelijk van de schaal waarop deze vervolging plaatsvindt. Of het nu plaatselijk is of globaal, ben je bereid om de Heere Jezus steeds te verkiezen boven je gemakken hierop aarde?

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. (Mattheüs 16:25)

Wees daarom op je hoede, niet zo zeer voor wat er om je heen gebeurt, maar om wat er in je hart omgaat en hoe je hart nog aan je tijdelijke leven en deze wereld verbonden is.

Rust voor hen die volharden

En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. (Openbaring 14:11-13)

Dit is zo’n ernstige tekst. Hier zien we wat we verdienen, wat onze toekomst is buiten Jezus, wanneer we ons overgeven aan de wereld. Er is geen rust buiten Jezus. Dag en nacht zal er geen rust zijn voor hen die Gods geboden en het geloof in Jezus niet in acht nemen. En dit is het contrast. Terwijl zij die het beeld aanbidden en gemarkeerd zijn, eeuwig onrustig zijn na een rustig leven op aarde, zullen zij die volharden in het volgen van Gods geboden en het geloof in Jezus na volharding eeuwig rusten van hun inspanning.

Het is daarom van eeuwigheidsbelang dat we niet knielen voor het beest, die oude slang en zijn beeld, maar het tegenovergestelde doen wat het volgende omschrijft: dat we ons afkeren van de zonde, tot Gods heerlijke geboden en dat we de wereld de rug toe keren en gelovig neerknielen voor Jezus, het Lam dat geslacht is om je schuld en zonde weg te dragen, ver weg in de woestijn.

En Hij verlost niet alleen van de schuld, maar ook van de zonde zelf. Hij alleen is je hoop in de strijd tegen de zonde. Luister naar deze heerlijke belofte:

”Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.” (Zacharia 13:1)

Er is een bron waar heilig bloed steeds voor Gods aangezicht stroomt en waar jij vrij mag putten voor kracht in de strijd die soms zo moeilijk kan zijn. Hij zal terugkomen, en dan zul je dag en nacht mogen rusten van de inspanningen.

Aan wie ben je toegewijd?

De belangrijkste boodschap in deze hoofdstukken is niet wat er om ons heen zal gebeuren, maar wat er in ons hart omgaat en op wie we gericht zijn met ons doen en denken (handen en hoofd), aan wie we toegewijd zijn. Wie heeft het voor het zeggen in je leven?

Volhard, houd vol, blijf je afkeren van je zonde tot Gods heerlijke geboden en blijf vertrouwen op het Lam dat overwint. Zo zul je, verzegeld met de Heilige Geest, het teken van het Beest niet ontvangen, zeker geen rustig leven hebben, maar straks eeuwig mogen rusten bij het Lam wat het Beest dan voorgoed in het eeuwige vuur zal werpen.

Toen Ezechiël door de Heilige Geest van de aarde opgetild werd en in een visioen te zien kreeg (Ezechiël 8:3) hoe God voordat Hij Zijn oordeel over Jeruzalem zou voltrekken degenen die verdrietig waren over de zonde een merkteken gaf op hun voorhoofd. Ze werden hierdoor apart gezet en overgeslagen als de dood vervolgens door de stad trekt. (Ezechiël 9:3)

De Heilige Geest liet dit ook aan Johannes zien, nu niet meer beperkt tot Jeruzalem. Maar datzelfde oordeel zou zich over de hele aarde gaan voltrekken. En evenzo zou God zij die Jezus volgen verzegelen aan hun voorhoofd (Openbaring 7:3).

Dit merkteken was zowel in Ezechiël als in Openbaring geen fysiek teken maar een geestelijke markering als gevolg van toewijding aan God.

Zo zag Johannes vervolgens ook hoe de onheilige drie-eenheid (Satan (de Draak), Antichrist (het Beest) en de valse profeet) de Heilige Drie-eenheid na wil doen ook hen die zich toewijden aan hem markeert. En iedereen die niet gemarkeerd is zal zijn oordeel moeten verdragen.

Zo zal ook dit geen fysiek teken zijn, maar een geestelijke markering als gevolg van toewijding aan de onheilige drie-eenheid.

Praktische toewijding

Hoewel ik neig naar de bovenstaande symbolische uitleg van het teken van het Beest, is de toewijding die Jezus vraagt niet slechts symbolisch. Onderzoek je zelf daarom wanneer je over deze dingen nadenkt.

Zou je bereid zijn om je pinpas door te knippen wanneer het teken van het beest en zijn getal zouden verwijzen naar je bankrekeningnummer? Ben je bereid om je burgerschap op te geven wanneer het verwijst naar je burgerservicenummer? Ben je bereid je smartphone weg te doen wanneer het zou verwijzen naar de afhankelijkheid van de digitale wereld die de mensheid heeft verwezenlijkt. Ben je bereid om buitengesloten te worden wanneer het zou verwijzen naar een toekomstig systeem wat ons leven en het kopen en verkopen makkelijker maakt doormiddel van een chip in je rechterhand of in je voorhoofd?

Hoewel ik niet geloof dat dit bedoelt wordt met het teken van het beest en zijn getal, vraagt het volgen van Jezus hoe dan ook dat we Hem willen volgen wat het ook kost, wat de betekenis van dit teken ook is. Ben je volkomen aan Jezus toegewijd en heb je alles hier om je heen er voor over om Hem alleen te aanbidden?

Wees vandaag op je hoede

Om ons heen worden Christenen vervolgt en verdrukt, zij moeten kiezen: buigen voor de gouvernementele of religieuze uitdrukking van Satan, de Draak, of buigen voor Jezus. Dit is niet iets wat zich in de toekomst afspeelt en onze voorbereiding op deze vervolging is niet afhankelijk van de schaal waarop deze vervolging plaatsvindt. Of het nu plaatselijk is of globaal, ben je bereid om de Heere Jezus steeds te verkiezen boven je gemakken hierop aarde?

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. (Mattheüs 16:25)

Wees daarom op je hoede, niet zo zeer voor wat er om je heen gebeurt, maar om wat er in je hart omgaat en hoe je hart nog aan je tijdelijke leven en deze wereld verbonden is.

Rust voor hen die volharden

En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. (Openbaring 14:11-13)

Dit is zo’n ernstige tekst. Hier zien we wat we verdienen, wat onze toekomst is buiten Jezus, wanneer we ons overgeven aan de wereld. Er is geen rust buiten Jezus. Dag en nacht zal er geen rust zijn voor hen die Gods geboden en het geloof in Jezus niet in acht nemen. En dit is het contrast. Terwijl zij die het beeld aanbidden en gemarkeerd zijn, eeuwig onrustig zijn na een rustig leven op aarde, zullen zij die volharden in het volgen van Gods geboden en het geloof in Jezus na volharding eeuwig rusten van hun inspanning.

Het is daarom van eeuwigheidsbelang dat we niet knielen voor het beest, die oude slang en zijn beeld, maar het tegenovergestelde doen wat het volgende omschrijft: dat we ons afkeren van de zonde, tot Gods heerlijke geboden en dat we de wereld de rug toe keren en gelovig neerknielen voor Jezus, het Lam dat geslacht is om je schuld en zonde weg te dragen, ver weg in de woestijn.

En Hij verlost niet alleen van de schuld, maar ook van de zonde zelf. Hij alleen is je hoop in de strijd tegen de zonde. Luister naar deze heerlijke belofte:

”Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.” (Zacharia 13:1)

Er is een bron waar heilig bloed steeds voor Gods aangezicht stroomt en waar jij vrij mag putten voor kracht in de strijd die soms zo moeilijk kan zijn. Hij zal terugkomen, en dan zul je dag en nacht mogen rusten van de inspanningen.

Aan wie ben je toegewijd?

De belangrijkste boodschap in deze hoofdstukken is niet wat er om ons heen zal gebeuren, maar wat er in ons hart omgaat en op wie we gericht zijn met ons doen en denken (handen en hoofd), aan wie we toegewijd zijn. Wie heeft het voor het zeggen in je leven?

Volhard, houd vol, blijf je afkeren van je zonde tot Gods heerlijke geboden en blijf vertrouwen op het Lam dat overwint. Zo zul je, verzegeld met de Heilige Geest, het teken van het Beest niet ontvangen, zeker geen rustig leven hebben, maar straks eeuwig mogen rusten bij het Lam wat het Beest dan voorgoed in het eeuwige vuur zal werpen.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →